Nieuws

U bent hier

NOOIT MEER OORLOG!

NOOIT MEER OORLOG! Enkele verslagen van het herdenkingsweekend Wapenstilstand Het weekend van 10 en 11 november 2018 stond volledig in het teken van het einde van de eerste wereldoorlog, nu 100 jaar geleden. Op zaterdag vond er in de kerk van Merelbeke-centrum een stemmig concert plaats met het Sint-Pieterskoraal. Op zondag vierden we met heel wat gelovigen in de kerk een ingetogen...
Lees meer »

Op tweedaagse met de vormelingen Klein Land van Rode

Op tweedaagse met de vormelingen Klein Land van Rode Van een driedaagse naar een tweedaagse. Van ver op het einde van een catechesewerkjaar naar het begin ervan. Juist om de kandidaat vormelingen vlugger en beter te leren kennen. Nu is er een groter ver-trouwen gegroeid waardoor we tot een betere communicatie kunnen komen. En wij zijn er zeker van dat het zal lukken, want deze groep was uiterst...
Lees meer »

MERELBEKE FLORA - Gezinsviering in Merelbeke Flora

MERELBEKE FLORA Gezinsviering in Merelbeke Flora Tijdens de gezinsviering van zaterdag 24.02.2018 in de Florakerk zongen leerlingen van de St. Michielsschool o.l.v. Annick. Zing je graag? Welkom om mee te zingen tijdens de gezinsvieringen! De gezinsvieringen gaan door op volgende zaterdagen: 8 december 2018, 19 januari 2019, 16 maart 2019 en 4 mei 2019. Telkens inzingen om 16.45 uur.
Lees meer »

SAMEN KERK OPBOUWEN

SAMEN KERK OPBOUWEN In het weekend van 24 en 25 november 2018, op het feest van Christus Koning, vragen we uw steun voor vzw Kerkopbouw bisdom Gent. Samen Kerk opbouwen. Een blijvende roeping en uitdaging voor ons allemaal, zeker in deze tijd. We zijn dan ook erg dankbaar voor alle kerkelijke medewerkers in catechese, dienst- en vormingswerk of liturgie. Rond het feest van Christus Koning houden...
Lees meer »

Donderdag 1 november 17 u. Gijzenzele een dag van herinneringen

Donderdag 1 november 17 u. Gijzenzele een dag van herinneringen De Allerheiligenviering, een viering waarin men de overledenen van het voorbije jaar herdenkt, kon dit jaar niet plaatsvinden in de kerk vanGijzenzele. Men koos voor een “ reveil”, een initiatief dat recent ontstaan is ( zie vorig nummer van Kerk&Leven) en dat dit jaar op nog meer plekken georganiseerdwerd. In de...
Lees meer »

Even binnenkijken

Even binnenkijken 'Kunnen we even binnenkijken?’. Dat zeggen van tijd tot tijd mijn sympathisanten. Omdat er deze dagen meer dan één boek verschijnt rond gevangenis en gedetineerden wou ik ook even mijn duit in het zakje doen.Maar op voorhand gewaarschuwd:’We mogen niets binnensmokkelen en zeker geen ge-voelige info aan ’t licht brengen. Mijn eerste indrukken:’Het is...
Lees meer »

Wat gebeurde er op 11 november om 11 uur ?

Wat gebeurde er op 11 november om 11 uur ? Op 11 november herdenken we het einde van de Eerste Wereld-oorlog. In België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en enkele andere Gemenebestlanden vinden er dan herdenkingsplechtigheden plaats om 11 uur ’s morgens. Want het was op het elfde uur van de elfde dag van de elfde maand dat in 1918 de wapens zwegen. De actie 11.11.11, die rond die tijd...
Lees meer »

JACHTHOORNS BLAZEN - Sint Hubertus viering in Munte

JACHTHOORNS BLAZEN Sint Hubertus viering in Munte De herfst is een van de mooiste seizoenen: ieder bos verandert in een goudgele kleurenpracht. Het is ook de tijd van het jaar voor de jacht en de Sint Hubertusvieringen. Hubertus is immers de patroonheilige van de jacht. In Munte ging op zondag 21 oktober voor de 40e keer de Sint Hubertusviering door. Dit jaar een weekje later dan andere jaren,...
Lees meer »

WIE ONDER JULLIE GROOT WIL ZIJN, MOET DIENAAR ZIJN…

WIE ONDER JULLIE GROOT WIL ZIJN, MOET DIENAAR ZIJN… Start van de catechese en wereldmissiezondag Na een zeer geslaagde en enthousiaste vormseltocht in september, startten we op 21 oktober met de regelmatige catechesemomenten voor de toekomstige vormelingen. Deze startcatechese had metéén een zeer missionair karakter; niet alleen omdat het wereld-missiezondag was; maar tevens door de...
Lees meer »

Viering 25 jaar Samaa Balegem

Viering 25 jaar Samana Balegem Op zondag 7 oktober vierde Samana Balegem. Wij publiceren graag het dankwoord van de voorzitter, Willy Van De Putte. Beste Samana leden, dames en heren van harte welkom op 25 jaar Samana Balegem. Bij dergelijke viering wil ik even terugblikken op de start van Ziekenzorg Balegem, ondertussen omgedoopt tot Samana Balegem. Velen onder u herinneren zich ongetwijfeld nog...
Lees meer »

Pagina's