Sint-Aldegondis Lemberge

                                                                      

Diaken Wies Merckx

Diaken Luc Pontzeele

 

OPENINGSUREN VAN KERK

  • open  zon- en feestdagen van 10 tot 16 uur (wintertijd)
  • open  zon- en feestdagen van 10 tot 19 uur (zomertijd) 

Lokale contactpersonen (voor misintenties etc):

Lemberge: Leonce De Paepe, Tel. 09 252 26 29

 

 

Historie Sint-Aldegondiskerk Lemberge, Merelbeke

Lembergekerk

De kerk is gebouwd op een plateau, een hoogvlakte op ongeveer 33 m boven de zeespiegel. De eerste maal wordt de kerk vermeld  in een charter van 1126, waarbij het patronaat door het bisdom Kamerijk werd overgedragen aan de abdij van Ename.

Lembergekerk2

Ze was dan reeds toegewijd aan St Aldegondis en de heilige werd en wordt o.a. aanroepen tegen kanker.  Ook nu nog is het een bedevaartsoord, vooral in de noveen na haar naamfeest op 30 januari. Ook in de corona pandemie werd de kerk opengesteld tijdens de St Aldegondis noveen vanaf 30 januari, haar naamdag. Dit bleek ook nu nog,duidelijk aan een behoefte van de bedevaarders te beantwoorden. De mogelijkheid tot bezoek aan de kerk en aan het St Aldegonde beeld werd door de bedevaarders  duidelijk gewaardeerd.

Lembergekerk3

Een overluifelde calvarie hangt tegen de zuidgevel van de toren. 

We zien nog steeds de restanten van arduin en Balegemse steen onderaan de toren.

De oude kerk was een eenbeukige zaal van 12.65 m op 6.77m met belangrijke herstellingswerken in 1720. Deze kerk werd afgebroken in 1869, maar de toren (een zware, vierkante westtoren) daterend van circa 1550 werd behouden. We zien nog steeds de restanten van arduin en Balegemse steen onderaan de toren. Om het uitzicht van de toren in overeenstemming te brengen met de nieuwe kerk werden er rondom eveneens bakstenen aangebouwd. De nieuwe kerk was een ontwerp van architect M. De Noyette en uitgevoerd door ondernemer E. De Guchtenaere. De eerste steen werd gelegd in 1874. Ze werd gewijd in 1878.

Het is een naar het oosten georiënteerd driebeukige pseudo-basilicale kerk met ommuurd kerkhof.  Een driebeukige kerk van vijf traveeën met driezijdige koorsluiting. Het massief torenvolume domineert het lichtere schip. Het is een overwegend bakstenen gebouw in neogotische stijl.

 

Lembergekerk4

Het hoofdaltaar werd geschonken door de pastoors Henricus Steppe en zijn neef Augustus Steppe. Beiden pastoors in Lemberge.

Lembergekerk6

Gekleurde glasramen in het schip dateren van 1898

 

Lembergekerk7

De glasramen geschonken door enkele gegoede burgers zoals de familie Lateur-De Vreeze ; Buysse-Van Gansberghe, Pastoor Gommaerts en de fam. Cocquit en de parochianen van Lemberge

 

Lembergekerk8

De kerk bevat geen kunstvoorwerpen van grote waarde; maar deze prachtige biechtstoel is wel vermeldenswaardig.

Lembergekerk9

Het Lovaert orgel van 1835 is een beschermd monument

Zoeken