Vanuit een diep geloof in de verrijzenis neemt de familie en de hele parochiegemeenschap afscheid van de overledene.

De uitvaartliturgie wil dus de voltooiing vieren van het 'persoonlijke Pasen' van een christen, begonnen in de doop.  Ze opent daarbij het perspectief op de toekomst en de bestemming van de overledene, op wat er volgt na de dood. 

In de beleving van vele tijdgenoten is dit motief echter niet het eerste en voornaamste.  Voor velen is de uitvaartliturgie voornamelijk een afscheidsviering, waarbij in de eerste plaats teruggeblikt wordt op het leven dat voorbij is: ze willen gedenken wat de overledene betekend heeft, binnen de kring van de familie, de kerkgemeenschap en in de ruimere samenleving.  De uitvaartliturgie vervult zo ook een belangrijke functie voor de nabestaanden: ze kan een moment van troost en bemoediging worden en een belangrijke stap in het rouwproces. (uit oriëntaties bij de uitvaartliturgie)

 

PRAKTISCH

Op 1 januari 2016 gingen in ons dekenaat een aantal structurele veranderingen in. De nieuwe situatie heeft ook haar gevolgen voor de manier waarop de uitvaartplechtigheden kunnen verzorgd worden. 

Negen kerken blijven beschikbaar voor uitvaartplechtigheden:

    • NEEM CONTACT MET PASTOOR OF DIAKEN UIT DE PAROCHIE   

 

 

 

 

BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR DE UITVAARTVERZORGERS:

  • NEEM CONTACT MET PASTOOR OF DIAKEN UIT DE PAROCHIE   

 

Zoeken