Parochie Merelbeke Oosterzele

Nieuws

Labyrinth

Labyrinth Labyrint, een weg naar de ziel Zingroep voor wie het leven van alledag niet zo vanzelfsprekend is, bijv. omwille van psychische kwetsbaarheid, chronische ziekte, hoogsensitiviteit, stressgevoeligheid, een beperking. Een begeleid(st)er biedt vanuit de eigen levensbeschouwing inzichten van wijsheid aan rond een bepaald thema. Geduld als vrucht van de Heilige Geest ofwel het niet...
Lees meer »

TE DEUM

TE DEUM Naar jaarlijkse gewoonte wordt er op 21 juli in een plechtige liturgische dienst het Te Deum gezongen in onze parochiekerk. Te Deum laudamus betekent “Wij loven U, o God”. Deze viering werd opgeluisterd door het Sint-Pieterskoraal in aanwezigheid van vooraanstaanden uit de gemeente en andere gelovigen. Marleen...
Lees meer »

Tenhemelopneming van Maria: hoe zat dat ook alweer?

Tenhemelopneming van Maria: hoe zat dat ook alweer? Daar ons volgend parochieblad verschijnt op 16 augustus, willen we toch even stil staan bij 15 augustus, waarbij de Kerk de opneming van Maria in de Hemel viert. Toch stierf ze als een gewoon mens. De moeder van Jezus is herkenbaar en troostvol. Het kerkelijke jaar kent veel Mariale feesten. 4 ervan zijn hoogfeesten. 8 december: Maria Onbevlekt...
Lees meer »

23 juni Vlaams-Braziliaanse jubileumviering, André De Witte

23 juni Vlaams-Braziliaanse jubileumviering, André De Witte Ondanks het W.K. voetbal van de Belgen in de namiddag, zag je tegen de avond de kerk in Windeke hele-maal vollopen. Blije gezichten, van binnen en buiten de parochie, kwamen mee bidden, mee vieren bij het 50 jaar priesterschap van Dom André, missio-naris-bisschop in Ruy Barbosa in Brazilie. Reeds van bij het intredelied galmden ritmische...
Lees meer »