Moeder Teresa-parochie in Merelbeke & Oosterzele

Nieuws

NIEUWS VAN DE PAROCHIEPLOEG

Op 19 september zat de parochieploeg terug samen om het reilen en zeilen in onze parochie te bespreken. Het eerste punt was de naam van de nieuwe parochie, deze is door iedereen goed onthaald. Er zal een logo gemaakt worden, om de herkenbaarheid te bevorderen. De lokale kerken blijven hun naam behouden, het voorstel is om deze te omschrijven als een kerkplek, bijvoorbeeld Parochie H. Moeder...
Lees meer »

GEEF ONS MEER GELOOF!

GEEF ONS MEER GELOOF! Startviering voor alle verenigingen. 11 vlaggen begeleidden pastoor Adrien en diaken Wies voor de startviering voor alle verenigingen. Ook al begon de 1ste zondag van oktober met regen, toch hield deze de mensen niet tegen om de eucharistie mee te vieren. Een groep vrijwilligers uit de het Sint-Pieterskoraal en het koor Cantilene luisterden de mis op als voorzangers. Het...
Lees meer »

LIGHT OF THE WORLD !

LIGHT OF THE WORLD ! Vormelingencatechese in Flora Op zaterdag 5 oktober beleefden we een mooie en hoopvolle catechesesamenkomst in Flora. Na een prachtige zangrepetitie voor kinderen en ouders, volgde er - samen met de ganse geloofsgemeenschap - een mooie stemmige gezinsviering. Aansluitend bij de mooie homilie van diaken Wies, gaf catechist David een woordje uitleg rond diaconie : we willen met...
Lees meer »

Eucharistievieringen ‘Het Lindeken’

Eucharistievieringen ‘Het Lindeken’ Elke donderdagvoormiddag gaat er in het rustoord ‘Het Lindeken’ om 10.15 u. een eucharistieviering door. Voor vele mensen een enige en mooie gelegenheid om wekelijks samen te komen rond de Heer, samen te bidden en te vieren. Een enthousiaste ploeg van vrijwilligers staan – samen met de pastoor – daarvoor in. Een kijkje achter...
Lees meer »

Nieuws uit de parochieploeg!

Nieuws uit de parochieploeg! Op 19 september zat de parochieploeg terug samen om het reilen en zeilen in onze parochie te bespreken. Het eerste punt was de naam van de nieuwe parochie, die door iedereen goed onthaald is. Er zal een logo gemaakt worden, om de herkenbaarheid te bevorderen. De lokale kerken blijven hun naam behouden, het voorstel is om ze te omschrijven als een kerkplek,...
Lees meer »

DENDEREND STARTWEEKEND CATECHESE

DENDEREND STARTWEEKEND CATECHESE HET VORMSEL : ANKERPUNT OP JE LEVENSWEG Merelbeke Centrum – Schelderode – Melsen Op vrijdagavond 20 september kwamen de aanstaande vormelingen en hun ouders van Merelbeke centrum, Schelderode en Melsen samen in de centrumkerk van Merelbeke voor de start- en infoavond van het nieuwe catechesejaar. Al gauw stroomde de kerk vol met kandidaat vormelingen...
Lees meer »

SUCCESVOLLE TENTOONSTELLING IN HET KERKGEBOUW OP DE ANKERWIJK

SUCCESVOLLE TENTOONSTELLING IN HET KERKGEBOUW OP DE ANKERWIJK De uitgave van een fotoboek ‘HET ZIJN ER VAN DE ANKER’ met honderden foto’s, anekdotes en weetjes over de wijk tussen WOII en nu, werd afgesloten met een ongeëvenaarde tentoonstelling in de Ankerkerk en met een duizendtal bezoekers.Reeds van vorige wintermaanden rijpte het idee bij Lut De Block en Monique Roels om de...
Lees meer »

VOOR WIE DENKT AAN VORMSEL IN 2020 …

VOOR WIE DENKT AAN VORMSEL IN 2020 … Beste ouder, kinderen die geboren zijn in 2008 (eventueel een broer of zus geboren in 2009) komen in aanmerking voor de voorbereiding op het heilig Vormsel dat plaats vindt op 3 mei 2020 in de kerk van Bottelare. De voorbereidende catechese is een weg voor kinderen en ouders. Deze boeiende tocht brengt ons bij onze grote vriend Jezus: Hij leert ons ook...
Lees meer »

VOOR WIE DENKT AAN EERSTE COMMUNIE IN 2020 …

VOOR WIE DENKT AAN EERSTE COMMUNIE IN 2020 … Beste ouder, denk je eraan om je kind in 2020 zijn of haar eerste communie te laten doen? Daarvoor ben je van harte welkom op onze parochie. Sedert 2017 wordt in de kerkplek Bottelare de eerste communie niet langer gevierd met de klasgroep van het eerste leerjaar. (Visitatieschool Bottelare, De Bloesem Moortsele en De Graankorrel Melsen-...
Lees meer »

TAIZEVIERINGEN IN ONZE PAROCHIE

TAIZEVIERINGEN IN ONZE PAROCHIE Bidden in de stijl van Taizé is samen zingen, luisteren naar de Schrift, stil worden …. De vieringen zijn eenvoudig. Rustige, meditatieve gezangen die iedereen vlot kan meezingen zijn de leidraad. Kaarsen verlichten de ruimte en brengen licht en warmte in ons hart. Taizé staat voor een oecumenische pelgrimage van vertrouwen op aarde, een wondere plek van...
Lees meer »