Parochie Merelbeke Oosterzele

Nieuws

VOOR HET EERST….

VOOR HET EERST…. Eerste communie in 2020 Een veranderend parochielandschap Reeds in 2009 verscheen de eerste beleidstekst in ons bisdom over de eerste communie in het snel veranderende parochielandschap. Deze beleidstekst pleit voor een verder doorgroeien van een eerste communieviering, die nu nog vaak een schoolgebeuren is, naar een kerkelijke inbedding in de plaatselijke...
Lees meer »

ZEGENING VOOR BEHOUDEN VERKEER

ZEGENING VOOR BEHOUDEN VERKEER Autowijding aan de Sint Hendrikskerk - Kwenenbos: Voor de Sint Hendrikskerk heeft op zondag 7 juli 2019 van 10u00 tot 11u00 de jaarlijkse autowijding plaats. Niet alleen wagens, maar ook moto’s, fietsers en andere voertuigen worden die dag gezegend. Het zegenen van deze voertuigen is allereerst een zinvolle vraag aan God om de inzittenden te beschermen wanneer...
Lees meer »

VRIENDSCHAP IS EEN BELANGRIJKE SCHAKEL

VRIENDSCHAP IS EEN BELANGRIJKE SCHAKEL Impressie van de feestelijke KWB slotviering In het huis van de Vader, met de geestdrift van de Geest en de woorden van Jezus werd het feest van de Heilige Drie-Eenheid gevierd op 16 juni 2019 in de kerk van Merelbeke-Centrum. Het was eveneens de jaarlijkse KWB-mis. Hiermee werd het afgelopen werkjaar met dankbaarheid afgesloten. E.H. Pastoor Dhooghe en E.H...
Lees meer »

VOORSTELLING VAN DE MEDEWERKERS VAN DE NIEUWE PAROCHIE

Voorstelling van de medewerkerss van de nieuwe parochie Tom Uytterhaegen, diaken en lid van de parochieploeg. Tom, met jou sluiten we de reeks interviews met leden van de parochieploeg af. We weten dat jij heel wat engagementen hebt die eigenlijk allemaal verschillend zijn. Wij zijn dus heel benieuwd naar jouw verhaal. Wanneer heb je beslist diaken teworden? 'Kom, Schepper Geest, daal tot ons...
Lees meer »

Kleuters uit de Visitatieschool van Bottelare kregen de kinderzegen.

Kleuters uit de Visitatieschool van Bottelare kregen de kinderzegen. Op dinsdag 11 juni 2019 werden we door priester Julien Schreyen ontvangen in de kerk voor de kinderzegening. De kleuters zongen onder gitaarbegeleiding van juf Inge uit volle borst het welkomstlied mee, waarin ze heel luid hun naam mochten laten horen! Juf Tine vertelde het Bijbelverhaal: “Laat de kinderen tot mij komen!...
Lees meer »