GEBED VAN DE WEEK

Genezen
Jezus,
iedere ziekte en kwaal onder het volk
hebt Gij genezen.

Hoe moet dat vandaag?
Wie legt de vinger op de wonde?
Wie zegt ons wat werkelijk goed is?
En wie gaat ons voor
op de weg naar gerechtigheid en vrede?

Blijf ons aanmoedigen
met uw Woord.
En roep ook onder ons
mensen die werkelijk voor gaan.
Dan herleeft
de droom van het oude Godsvolk,
de droom van alle tijden.
In ons hoofd,
in ons spreken,
in ons zijn.

(Wies Merckx)
 

Zoeken