GEBED VAN DE WEEK

Hemelvaart
Jezus,
Gij zijt
voor altijd
opgegaan naar God,
uw Vader,
onze Vader.

Uw leven,
uw geloof
geeft ons een beeld
van de hemel.

Niet uitgesteld,
maar hier,
op aarde
onder alle mensen.

Zelfs over al het kwade heen
staat als een paal boven water:
God wacht ons op
en brengt ons thuis,
voor altijd.
 

Wies Merckx
 

Zoeken