GEBED VAN DE WEEK

Bij het tweede kaarsje bidden wij dan ook:
Heer God, 
de lichtjes van de adventskrans branden niet voor niks…
Ze schijnen om ons de weg naar U te tonen.
In al onze kwetsbaarheid en met al onze zwakheden
bent U ons steeds liefdevol nabij.
In Uw licht kunnen we leven zoals we bedoeld zijn:
Mensen van vrede op zoek naar geluk;
mensen die liefde en ruimte geven aan elkaar;
mensen die gemeenschap vormen rondom U
en elkaar van dienst zijn,
mensen die erop vertrouwen
dat het leven sterker is dan de duisternis.
Wij bidden dat Uw licht 
kille onverschilligheid wegneemt;
en dat we aandacht en liefde geven
aan Uw aanwezigheid in ons leven en aan elkaar.
De lichtjes van de adventskrans branden niet voor niks,
ze zijn Uw LICHT dat voor ons schijnt, ons wenkt en in ons werkt.

Bernadette
 

Zoeken