GEBED VAN DE WEEK

JA!
(naar Matteüs 5, 17-37)

Jezus,
uw ‘ja’ was geen
‘ja, maar’.

Zonder berekening
gaf U mensen nieuwe kansen,
een nieuw leven.

Geen focus op uzelf,
slechts God- en mensgericht
zijt Gij ons voorgegaan.

Inspireer ook ons,
maak ons sterk
om zonder vrees
die stappen te zetten.

Dan wordt Gij
zichtbaar in uw kerk
altijd weer opnieuw
in één enthousiaste klank:
Yes! Amen!

(Wies Merckx)
 

Zoeken