Stil Hoekje

Tweede adventszondag

Verwachting
Alle lezingen ademen verwachting, wat het woord ‘Advent ‘ zelf zegt. Wat verwacht wordt kan behoorlijk verschillend zijn, maar drie dingen staan vast: God is er mee bezig; menselijkheid moet worden hersteld en de hoop blijft levend.

Verwarrend
Als we het evangelie lezen is er iets vreemd. Advent is wachten op Kerstmis, de geboorte van Jezus. Maar op het moment dat Johannes de Doper aantreedt, is Jezus al lang en breed volwassen. De advent wacht op een pasgeboren kind. Johannes kondigt een volwassen Messias aan. Maar geen nood. De twee zijn te verbinden.

Ook het citaat!
Nog verwarring. Hier wordt duidelijk het veertigste hoofdstuk van Jesaja geciteerd, maar met een subtiele wijziging. Bij Jesaja is de weg van de Heer in de woestijn. Bij Marcus is het de stem. De roepende in de woestijn slaat rechtstreeks op Johannes de Doper, niet langer op de weg van Babel naar Jeruzalem. Bovendien ’de Heer’ is bij Jesaja uiteraard God, maar bij Marcus verwijst deze titel naar Jezus. 

Gelijkluidend
De woorden klinken gelijk, de verwachting is anders. Toch zet Marcus Johannes nadrukkelijk in de profetische traditie. Zijn kameelharen mantel, zijn werken bij de Jordaan en zijn oproep tot omkeer zijn daarin geheel helder.

Het gaat om mensen
In de meer uitgewerkte versies van dit verhaal bij andere evangelisten komen ook machtsmisbruik en oneerlijk verdeelde rijkdom aan de orde. Johannes verwacht Jezus de Heer, maar net als in de overige lezingen heeft deze verwachting alles te maken met hoe mensen met elkaar omgaan.

De hoop zelf
Zo zien we drie (en zelfs vier, als we de kerkelijke advent meerekenen) heel verschillende verwachtingen. Toch hebben ze wel raakpunten en het voornaamste dat ze delen is de hoop zelf.
Bijbels geloof, in welke tijd of vorm dan ook, is altijd gericht op de toekomst: een toekomst van vrede, trouw, waarheid en gerechtigheid. 
Een toekomst, zeggen we er vandaag bij, waarin de rechten van de mens weer mogen bloeien.
Op deze dag, op 10 december, gedenken we ook verjaardag van de universele verklaring van de rechten van de mens.

Amand De Cock, pr.
 

Zoeken