Stil Hoekje

Zesde zondag door het Jaar A

Trouw aan de Thora
De eerste vijf toespraken van Jezus in dit evangelie openen met de zaligsprekingen, gevolgd door de antithese. Wat we vandaag lezen is belangrijk. Jezus neemt hier stelling ten opzichte van de voorgeschreven traditie van Wet en Profeten. Daar juist vindt Jezus zijn voornaamste inspiratie. Jezus zet als het ware het werk van Mozes verder. Jezus wil tot de kern van de voorgeschreven traditie doordringen. Hij noemt het ‘tot vervulling brengen’

Overtreffende gerechtigheid
Daarom mag je dat juist niet als tegenstelling lezen. Versta het niet als zo iets van ‘ Maar ik zeg u’. Liever:’ daar heb ik het volgende over te zeggen’. Zo zien we duidelijk hoe Jezus zich verhoudt tot de traditie van wet en profeten. Wat geciteerd wordt zijn ook geen precieze aanhalingen. De vraag is daarom: Waarheen verwijst Jezus als Hij zegt:’ U hebt gehoord dat tot de oudsten gezegd is’?

Jezus in gesprek met zijn tijd
Jezus bekijkt de gangbare interpretatie en beleving van de Thora van zijn dagen. In het Jodendom wordt dat mondelinge Thora genoemd. En Jezus heeft zo zijn eigen visie en opvattingen, want Hij is het bepaald niet overal mee eens. Je kan beter zeggen:’ Jezus neemt stelling in het dynamische proces van uitleg en interpretatie van het Woord van God.’

Schriftgeleerden en Farizeeën
worden hier genoemd omdat zij volop deelnemen aan dit proces. Dat uitgerekend zij in het evangelie nogal eens opgevoerd worden als tegenspelers van Jezus, wil nog niet zeggen dat er niet ergens een gemeenschappelijke basis van gesprek is. Je mag gerust zeggen:’ Met zijn tegenspelers deelt Jezus de opvatting dat de dynamische eenheid van Schrift en traditie het mogelijk maakt om het woord van God van toepassing te verklaren op nieuwe en onvoorziene omstandigheden.’
We kunnen Jezus niet losmaken van zijn eigen achtergrond. In de Bergrede geeft Jezus commentaar op ‘tekst en uitleg’ die Hij in de traditie aantreft.

Dat noemt men dialoog
Het stuk Bergrede dat vandaag voorligt, maakt ons duidelijk hoe belangrijk eigenlijk de dialoog is voor het vinden van waarheid en gerechtigheid. Alleen door met anderen in gesprek te gaan, kunnen we succes boeken op deze zoektocht. Alleen in confrontatie met andere visies, opvattingen en denkbeelden kunnen we erachter komen wat in deze omstandigheden de richting kan bepalen in het leven van het woord van God.
 

Amand De Cock, pr.
 

Zoeken

blank