Stil Hoekje

Heilige Drie-eenheid

Ik ben met jullie

Het evangelie vandaag is het slot van het evangelie volgens Matteüs. Het leven van Jezus is tot een goed einde gebracht. Er is een boog: ’en men zal Hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent: ‘God met ons- naar ‘ en houd dit voor ogen, ik ben met jullie, alle dagen tot de voltooiing van deze wereld’. Als Verrezene is Jezus de Immanuel.

De Verrezene verzamelt zijn leerlingen

Galilea is de plaats van waaruit Jezus de oproep tot ommekeer en de verkondiging van het Koninkrijk Gods begonnen was. Daar ook verzamelt Jezus zijn leerlingen om zich heen. In Galilea bevindt zich een berg waar Hij aan de leerlingen als de geliefde Zoon van God geopenbaard werd. 

Als de leerlingen Jezus zien, twijfelen ze. Hier is niet het ongeloof bedoeld, maar een geloof, een vertrouwen dat blijkbaar kwetsbaar is, dat onder druk kan bezwijken en steeds weer Gods uitgestoken hand en belofte nodig heeft. 

Volmacht

Jezus komt naar zijn leerlingen toe en presenteert zichzelf als degene aan wie universele macht gegeven is. Jezus onderrichtte met gezag. Hij kon wonderdaden doen en heeft volmacht om te vergeven. Jezus draagt ergens ook zijn volmacht om het evangelie in woord en daad te verkondigen over op zijn twaalf leerlingen. Daar blijft zijn zending beperkt tot Israel! Nu op het hoogtepunt van het Matteüs –evangelie geeft Jezus hun als Verrezene een opdracht voor alle volkeren en voor alle tijden.

Programma

Jezus zendt zijn leerlingen met een drievoudige opdracht, in drie bevelen: ‘Maak alle volken tot mijn leerlingen en doop hen en leer hun te onderhouden. Leerling zijn is een bijzonder thema bij Matteüs. Elf leerlingen, niet apostelen, staat hier. Meer carrière dan leerling worden zit er voor een navolger van Jezus niet in.

Dopen

, naar de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Het leven krijgt een richting mee. Ze worden mensen van deze weg. Vader, Zoon en heilige Geest kennen we al vanuit de doop van Jezus. Ze duiden op het rijk Gods, dat in de persoon van Jezus in woord en daad gestalte krijgt. De doop naar deze namen zal ook betekenen dat je je gehoorzaam onder Gods roeping stelt en net als Jezus alle gerechtigheid doet.

Derde opdracht

‘Hun leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.’ Jezus’ onderricht moet gedaan worden. Niet alleen horen, maar ook doen(wat overal in het Matteüs-evangelie terugkomt). Dus drie momenten in Jezus’ opdracht: gemeenschap opbouwen, het Rijk Gods tegenwoordig stellen en onderricht om dit rijk der hemelen op aarde te leven.

Het programma wordt besloten met een belofte van persoonlijke bijstand, een belofte die aansluit op de twijfel van de leerlingen. De Verrezene toont zich hier de Immanuel, in Hem is God met ons.

 

Amand De Cock, pr.

 

Zoeken