Stil hoekje

Zesde paaszondag C
Hart van de ethiek

In de eerste lezing vandaag, gaat het over de ethische voorschriften die ook de niet-joodse volgelingen van Jezus moeten onderhouden. In het Johannesevangelie horen we dat Jezus liefhebben en zich aan Jezus’ woord houden met elkaar samenhangen. Bij nader inzien hebben de lezingen een centrale vraag gemeenschappelijk: ’Wat is het hart van de ethiek?’

Het woord van Jezus behoeden
Ons evangeliestukje maakt deel uit van de afscheidsrede van Jezus. Hij maakt zijn leerlingen in verschillende bewoordingen nog eens duidelijk dat zijn dood nadert en dat Hij naar God, zijn bron, terugkeert. Dat is een echt thema van Johannes: Jezus komt van God, bij zijn dood gaat Hij terug naar zijn oorsprong en tijdens zijn leven blijft Hij hecht met God verbonden. 

Zijn leerlingen delen erin
In deze verbondenheid kunnen zij delen. Het is niet zo dat Jezus en God samenvallen. ’De Vader is méér dan ik, ’zegt Jezus. De liefdesband tussen God, Jezus en de leerlingen maakt dat zij zijn woorden bewaren en navolgen. Ook de heilige Geest helpt bij dit leer- en herinneringsproces. 

‘Wees niet ongerust’
Met deze woorden is Jezus de afscheidrede begonnen. Dat woord komt ook hier weer binnen, aangevuld met ‘verlies de moed niet!’. Letterlijk staat er:‘ Laat je hart niet verontrust worden en wees niet bang!’. Dat is de invulling van de vrede die Jezus zijn leerlingen nalaat, een ander soort vrede dan de wereld bieden kan.

Vrede van het hart
Het is een innerlijke vrede, die de wisselvalligheid, de zorgen, de droefheid en de pijn van het leven kan opvangen. Het is een vrede die alleen in en door vertrouwen kan worden gewonnen, zoals onze tekst afrondt.

Ethiek
Die wordt hier beschreven als het behoeden van Jezus’ woorden. Die komt voort uit het besef van de diepe verbondenheid die de relatie tussen Jezus en zijn hemelse Vader kenmerkt, een verbondenheid die zich uitstrekt over alle mensen.
Dit besef geeft aan Jezus’ leerlingen een zekerheid die deze wereld hun niet geven kan, maar die de wereld hun ook niet kan ontnemen. 
 

Amand Decock

Zoeken

blank