Data voor VORMSEL 2021

Bottelare                                                zaterdag 18 september     9u 30

Merelbeke Centrum (deel1 )                 zaterdag 18 september    11u 00

Scheldewindeke                                    zaterdag 18 september    14u 30

Merelbeke Centrum (deel2)                  zaterdag 18 september    16u 00

Balegem                                                zaterdag 18 september     16u 00

Oosterzele                                             zaterdag 18 september     18u 00

U kan hier inschrijven voor het VORMSELTRAJECT  

 

VORMSELS IN ONZE PAROCHIE

Beste ouders,

misschien overweegt u het vormsel voor uw kind? Weet dat u van harte welkom bent in onze parochie van de H. Moeder Teresa in Merelbeke – Oosterzele.

Afhankelijk van uw woonplaats zijn er verschillende kerkplekken waar het vormsel wordt voorbereid en toegediend en kan u daar contact opnemen:

(*)Voor deze kerkplekken schrijf je hier  in

 

Voor wie denkt aan vormsel in 2021 , meer info over  Kerkplek Bottelare

 

SCHETS

Samen met het doopsel en de eucharistie behoort het vormselsacrament tot de drie initiatiesacramenten. Ze wijden een mens in in het christelijke leven.

Het Latijnse woord voor ‘vormsel’, confirmatio, betekent trouwens ‘bevestigen’ of ‘confirmeren’. Door handoplegging en zalving met chrisma bevestigt en ontvouwt het vormsel wat reeds in het doopsel is gegeven.

Reeds bij het doopsel wordt de christen opgenomen in de kerk, maar in het vormsel ontvangen de vormelingen de zeven gaven van de Geest om hun verantwoordelijkheid in de gemeenschap voluit op te nemen. Zoals de Geest van Pinksteren de apostelen uit hun bovenzaal haalde en hen op weg zette ‘tot aan de uiteinden van de aarde’ om te getuigen van Jezus Christus, zo ontvangen vormelingen diezelfde Geest om ‘waarachtige getuigen van Christus te worden en door hun werk en hun woord het geloof te verspreiden en te verdedigen’. Ze worden uitgedaagd om volwassen christenen te worden.

Reeds bij het doopsel wordt de gedoopte verbonden met Jezus Christus, maar in het vormsel wordt deze band versterkt, verdiept en ontplooid. In de doop hebben we al alles gekregen zoals een kind bij zijn geboorte: verstand, wil, hart, verbeelding. Er ontbreekt niets, maar alles sluimert en moet zich nog ontwikkelen. Geleidelijk aan ontwaakt dit alles en leert het kind denken, willen, voelen en verbeelden. Zo is de gedoopte al geheel christen, maar het vormsel brengt de volwassenheid.

In ons dekenaat wordt elk jaar de datum voor het vormsel vastgelegd door het bisdom op het derde weekend na Pasen.

Wat is het vormsel ?  

Wie kiest voor het vormsel, wil opnieuw of nog meer, kennis maken met Jezus en zijn boodschap en hoe die in de plaatselijke kerkgemeenschap wordt beleefd en doorgegeven.

De voorbereiding op het vormsel gebeurt dus in de geloofsgemeenschap en staat los van de school. 

Ouders en kinderen gaan gelovig samen op weg. De weg naar het vormsel is een engagement voor het gehele gezin.

De vormselvieringen vinden plaats in het weekend van de 4de paaszondag (derde zondag na Pasen). In 2021 is dat op 24 en 25 april, uiteraard afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.

 

 

Zoeken