"Ik beloof je man / vrouw te zijn en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven."

(Uit de huwelijksliturgie)

 

Het onverdiende geluk te mogen beminnen, bemind te worden en samen zorg te mogen dragen voor nieuw leven, heeft mensen steeds doen vermoeden dat hun liefde het louter menselijke overstijgt. In de kerk spreekt men over het sacrament van het huwelijk: in de menselijke levens- en liefdesgemeenschap tussen man en vrouw herkent de kerk Gods liefde.

Naast het gegeven-zijn aan de ander is trouw een ander kenmerk van de goddelijke liefde, die ook in Jezus Christus zichtbaar werd. Gehuwde christenen willen deze goddelijke trouw present stellen in onze wereld. Ze kiezen ervoor zo trouw-als-God en zo goed-als-Jezus te zijn voor elkaar.

 

EEN HUWELIJKSPLECHTIGHEID PLANNEN...

Binnen het dekenaat kiest u vrij de kerk waar u wenst te huwen. Vanaf 2016 zijn dat:

  • Balegem
  • Bottelare
  • Landskouter
  • Lemberge
  • Melsen
  • Merelbeke (Centrum + Flora)
  • Munte
  • Oosterzele
  • Scheldewindeke

Voor een huwelijk in één van de kerken neem je contact op met pastoor  Adrien Dhooghe. 

 

Huwelijksvieringen kunnen plaatsvinden van maandag tot zaterdag (niet op wettelijke feestdagen), in de namiddag (beginuur tussen 13:30 en 16:00).

HUWELIJKSVOORBEREIDING 2023

JULLIE WILLEN VOOR DE KATHOLIEKE KERK TROUWEN …

Van harte gefeliciteerd met deze grote stap in jullie leven! De kerkgemeenschap wil jullie graag ondersteunen bij deze keuze. 

"Ik beloof je man / vrouw te zijn en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven."

IS TROUWEN VOOR DE KERK … ?
⦁    een sprong in het onbekende wagen met die ene andere?
⦁    met elkaar een levenslang liefdesengagement aangaan?
⦁    Gods zegen vragen over jullie relatie?
⦁    hopen op Gods nabijheid en genade?
⦁    als gehuwden zelf die genade zijn voor anderen?

Over deze en andere vragen willen ervaren gehuwden met jullie en met andere koppels in gesprek gaan tijdens enkele onthaal- en ontmoetingsmomenten. In dit traject zitten de volgende ingrediënten:
⦁    een oprecht en openhartig getuigenis van een ‘ervaren‘ echtpaar over de gelovige betekenis van hun huwelijk;
⦁    een open gesprek met en tussen de deelnemende huwelijkskandidaten;
⦁    stilstaan bij thema‘s als vertrouwen, verlangen en geloof;
⦁    aansluiting bij de geloofsgemeenschap die op zondag samenkomt met zegening van de huwelijkskandidaten.
Door zo‘n huwelijksvoorbereiding krijg je de kans om ook de diepere betekenis van jullie keuze te ontdekken, om er ‘meer in te zien‘ ...

In deze folder vind je alle praktische gegevens voor de huwelijksvoorbereiding in ons dekenaat.

Je kan hiervoor aansluiten bij één van de twee trajecten die we hiervoor aanbieden in ons dekenaat, ook voor de huwelijkskandidaten uit Lede-Wichelen (O.-L.-Vrouwparochie) en Destelbergen-Melle (Emmaüsparochie).

In LAARNE - WETTEREN (Gabriëlparochie) is het programma:
22 januari: Getuigenis, bouwstenen en gesprek (14-17 uur)
Inlichtingen bij Laetitia Lebbe (0496 22 15 52 - laetitialebbe@gmail.com)

12 februari: Verloofdenzegen en broodmaaltijd

Inschrijven voor 21/01 en 12/02 bij: Jo Winckels - parochiesecretariaat - parochielaarnewetteren@gmail.com

8 april: Paaswake

Tussen 12 februari en 12 maart Wandeling 'Valentijn Anders'
        
In MERELBEKE - OOSTERZELE (H. Moeder Teresaparochie) is het programma:
09.30 uur: Eucharistieviering met zegening van de koppels
(we sluiten aan bij de jongeren- en gezinsviering met de Sint-Michielsbeweging in Oosterzele)
10.45 uur: Getuigenis en gesprek (einde om 11.45 uur)
Drie bijeenkomsten op zondagen 29 januari, 26 februari en 26 maart

 

Plaats
Kerk Oosterzele, Dorp 55 te 9860 Oosterzele – 9.20 uur: onthaal – 9.30 uur: eucharistieviering.

Contactpersoon

Inschrijven en info bij: Wies Merckx (0498 86 49 17) - merckxwies@gmail.com

 

 

We raden trouwers aan om eerst samen na te denken over hun motivatie om voor de kerk te trouwen, over hun geloof en over de plaats en betekenis van God in hun leven en huwelijk. De thema’s die vanuit dit gesprek naar boven komen, helpen bij het kiezen van Bijbelteksten voor de huwelijksviering. Klik hier voor de suggesties ...

 

Zoeken