"Ik beloof je man / vrouw te zijn en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven."

(Uit de huwelijksliturgie)

 

Het onverdiende geluk te mogen beminnen, bemind te worden en samen zorg te mogen dragen voor nieuw leven, heeft mensen steeds doen vermoeden dat hun liefde het louter menselijke overstijgt. In de kerk spreekt men over het sacrament van het huwelijk: in de menselijke levens- en liefdesgemeenschap tussen man en vrouw herkent de kerk Gods liefde.

Naast het gegeven-zijn aan de ander is trouw een ander kenmerk van de goddelijke liefde, die ook in Jezus Christus zichtbaar werd. Gehuwde christenen willen deze goddelijke trouw present stellen in onze wereld. Ze kiezen ervoor zo trouw-als-God en zo goed-als-Jezus te zijn voor elkaar.

 

EEN HUWELIJKSPLECHTIGHEID PLANNEN...

Binnen het dekenaat kiest u vrij de kerk waar u wenst te huwen. Vanaf 2016 zijn dat:

  • Balegem
  • Bottelare
  • Landskouter
  • Lemberge
  • Melsen
  • Merelbeke (Centrum + Flora)
  • Munte
  • Oosterzele
  • Scheldewindeke

Voor een huwelijk in één van de kerken neem je contact op met pastoor  Adrien Dhooghe. 

 

Huwelijksvieringen kunnen plaatsvinden van maandag tot zaterdag (niet op wettelijke feestdagen), in de namiddag (beginuur tussen 13:30 en 16:00).

HUWELIJKSVOORBEREIDING 2022

JULLIE WILLEN VOOR DE KATHOLIEKE KERK TROUWEN …

Van harte gefeliciteerd met deze grote stap in jullie leven! De kerkgemeenschap wil jullie graag ondersteunen bij deze keuze. 

"Ik beloof je man / vrouw te zijn en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven."

IS TROUWEN VOOR DE KERK … ?
⦁    een sprong in het onbekende wagen met die ene andere?
⦁    met elkaar een levenslang liefdesengagement aangaan?
⦁    Gods zegen vragen over jullie relatie?
⦁    hopen op Gods nabijheid en genade?
⦁    als gehuwden zelf die genade zijn voor anderen?

Over deze en andere vragen willen ervaren gehuwden met jullie en met andere koppels in gesprek gaan tijdens enkele onthaal- en ontmoetingsmomenten. In dit traject zitten de volgende ingrediënten:
⦁    een oprecht en openhartig getuigenis van een ‘ervaren‘ echtpaar over de gelovige betekenis van hun huwelijk;
⦁    een open gesprek met en tussen de deelnemende huwelijkskandidaten;
⦁    stilstaan bij thema‘s als vertrouwen, verlangen en geloof;
⦁    aansluiting bij de geloofsgemeenschap die op zondag samenkomt met zegening van de huwelijkskandidaten.
Door zo‘n huwelijksvoorbereiding krijg je de kans om ook de diepere betekenis van jullie keuze te ontdekken, om er ‘meer in te zien‘ ...

Maar …
De coronapandemie steekt ons wel wat stokken in de wielen.
Daarom willen we ons traject wat aanpassen. De eerste zondag houden we het bij de eucharistieviering in Oosterzele. Tijdens de viering zorgen we voor een getuigenis van kerkelijk gehuwden en een huwelijkszegen voor alle koppels die dit jaar willen trouwen. Na de viering kunnen jullie dan huiswaarts keren.
Wat de data in februari en maart betreft, wachten we nog even af … be

CONCREET IN ONZE PAROCHIE MERELBEKE – OOSTERZELE
Kerkplekken: Balegem, Bottelare, Landskouter, Lemberge, Melsen, Merelbeke centrum, Merelbeke Flora, Munte,  Oosterzele, Scheldewindeke.
We organiseren in het voorjaar drie voorbereidingsmomenten. Van toekomstige trouwers wordt verwacht dat ze in de mate van het mogelijke aan deze 3 momenten deelnemen (of aan een soortgelijk programma elders): 30 januari – 27 februari – 27 maart

Kinderen kunnen meekomen bij de viering, er zijn altijd gezinnen met kinderen aanwezig!

Plaats
Kerk Oosterzele, Dorp 55 te 9860 Oosterzele – 9.20 uur: onthaal – 9.30 uur: eucharistieviering.

Contactpersoon
Paul en Miriam Meuleman – Taverniers
0477 66 25 00 – paul.meuleman@gmail.com

Inschrijven bij Paul en Miriam.

 

 

We raden trouwers aan om eerst samen na te denken over hun motivatie om voor de kerk te trouwen, over hun geloof en over de plaats en betekenis van God in hun leven en huwelijk. De thema’s die vanuit dit gesprek naar boven komen, helpen bij het kiezen van Bijbelteksten voor de huwelijksviering. Klik hier voor de suggesties ...

 

Zoeken