"Ik beloof je man / vrouw te zijn en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven."

(Uit de huwelijksliturgie)

 

Het onverdiende geluk te mogen beminnen, bemind te worden en samen zorg te mogen dragen voor nieuw leven, heeft mensen steeds doen vermoeden dat hun liefde het louter menselijke overstijgt. In de kerk spreekt men over het sacrament van het huwelijk: in de menselijke levens- en liefdesgemeenschap tussen man en vrouw herkent de kerk Gods liefde.

Naast het gegeven-zijn aan de ander is trouw een ander kenmerk van de goddelijke liefde, die ook in Jezus Christus zichtbaar werd. Gehuwde christenen willen deze goddelijke trouw present stellen in onze wereld. Ze kiezen ervoor zo trouw-als-God en zo goed-als-Jezus te zijn voor elkaar.

 

EEN HUWELIJKSPLECHTIGHEID PLANNEN...

Binnen het dekenaat kiest u vrij de kerk waar u wenst te huwen. Vanaf 2016 zijn dat:

  • Balegem
  • Bottelare
  • Landskouter
  • Lemberge
  • Melsen
  • Merelbeke (Centrum + Flora)
  • Munte
  • Oosterzele
  • Scheldewindeke

Voor een huwelijk in één van de kerken neem je contact op met pastoor  Adrien Dhooghe. 

 

Huwelijksvieringen kunnen plaatsvinden van maandag tot zaterdag (niet op wettelijke feestdagen), in de namiddag (beginuur tussen 13:30 en 16:00).

 

VOORBEREIDING OP HET HUWELIJK IN ONS DEKENAAT

Ons dekenaat organiseert tweemaal in het voorjaar een voorbereidingsnamiddag. Van toekomstige trouwers wordt verwacht dat ze aan een van deze namiddagen deelnemen (of aan een soortgelijk programma elders). 

 

Bij de voorbereiding op jullie huwelijk is het kiezen van Schriftlezingen voor een huwelijksviering heel belangrijk. Wat verder geven we een link naar Bijbelteksten die zijn samengebracht rond een aantal thema's, waarden en symbolen, zodat trouwers gericht in de Bijbel kunnen zoeken naar teksten die aansluiten bij hun ervaringen, dromen, verlangens, geloof … of naar teksten die een snaar bij hen doen trillen, die hen appelleren, confronteren, bemoedigen, enthousiasmeren …

We raden trouwers aan om eerst samen na te denken over hun motivatie om voor de kerk te trouwen, over hun geloof en over de plaats en betekenis van God in hun leven en huwelijk. De thema’s die vanuit dit gesprek naar boven komen, helpen bij het kiezen van Bijbelteksten voor de huwelijksviering. Klik hier voor de suggesties ...

 

Zoeken