Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.
’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden.’
Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie staat centraal in de geloofsbeleving en wordt dan ook de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven genoemd. Alle sacramenten staan op haar gericht want de eucharistie is het sacrament bij uitstek van de tegenwoordigheid van de verheerlijkte en verrezen Christus.

Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden’. Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie is maaltijd en voedsel. De eucharistie neemt ons op in de verbondenheid met de Heer (vertikaal) en met medemensen (horizontaal). De eucharistie versterkt christenen als kinderen van God en broeders en zusters van elkaar. Vanuit de eucharistie worden christenen ook gezonden. Alles wat zij ontvangen hebben kunnen zij niet voor zichzelf houden.

De eucharistie is niet alleen ‘gedachtenis’ aan het laatste Avondmaal en de zelfgave van Christus. De eucharistie laat ons nu reeds proeven van de ontmoeting met de verrezen Heer: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt’.

Kist of urne
De kerkgemeenschap geeft de voorkeur aan een uitvaart waarbij er nog ‘iemand’ is om afscheid van te nemen. Het is het lichaam van de dierbare overledene dat bij uitstek oproept wie hij of zij was. We willen er dus zoveel als mogelijk naar streven om deze samenkomsten te houden vòòr de crematie heeft plaatsgevonden. Uiteraard houden we rekening met omstandigheden waarbij dat niet haalbaar is.

Woord- en gebedsdienst of Eucharistieviering
In onze parochie wordt gekozen voor een verzorgde woord- en gebedsdienst waarin de dienstdoende priester, een diaken of een daartoe aangestelde voorgaat. Slechts in uitzonderlijke gevallen gebeurt de uitvaart in een eucharistieviering.
Belangrijk bij dit alles is zeker de vertrouwdheid met de wekelijkse eucharistieviering van de overledene en de familie voor ogen te houden.
We moeten verduidelijken dat de woord- en gebedsdienst geen ‘mindere mis’ is die enkel gevierd wordt omdat er geen priester zou zijn. Er wordt in zo’n dienst uit de Schrift gelezen, er wordt gebeden en gezongen. De woorden en gebaren van de eigenlijke afscheidsliturgie zijn dezelfde. Maar omdat er dus geen eucharistie gevierd wordt (er is evenmin een uitreiking van de communie), kan iemand anders dan de priester de dienst leiden die daartoe door het bisdom werd opgeleid en gemandateerd.

Waar
In onze parochie zijn nog uitvaarten mogelijk in verschillende kerken:
Balegem
Bottelare
Landskouter
Lemberge
Melsen
Merelbeke centrum
Merelbeke Flora
Munte
Oosterzele
Scheldewindeke

De afspraken hierover kan je maken via de aangestelde voor de kerkplek of  via de uitvaartondernemer.
Voor Merelbeke Centrum en Flora, Melsen: 
Voor Balegem: diaken Tom Uytterhaegen (0496 37 90 46)
Voor Munte, Oosterzele en Scheldewindeke: diaken Peter Leeman (09 362 98 36)
Voor Bottelare, Landskouter en Lemberge: diaken Wies Merckx (0498 86 49 17)

 

OVERZICHT VIERINGEN 

MEDEDELINGNaar aanleiding van het plotse overlijden van de pastoor zijn er enkele aanpassingen aan de agenda. Dankzij de hulp van de diakens, collega-priesters en andere medewerkers zullen alle vieringen kunnen doorgaan (soms als een gebedsdienst), met uitzondering van de biechtgelegenheid. 
We vragen uw begrip voor deze tijdelijke situatie

MAANDAG 19 FEBRUARI

10.00 u. Melsen, Gebedsviering voor de zieken van de parochie

DINSDAG 20 FEBRUARI

09.00 u. Bottelare, Gebedsdienst ter ere van Moeder Anna

WOENSDAG 21 FEBRUARI

09.30 u. Scheldewindeke, Gebedsdienst

DONDERDAG 22 FEBRUARI

10.30 u. Merelbeke Berkenhof, Gebedsdienst
18.30 u. Balegem, Jaargetijde voor overleden ouders en grootouders (LL)

ZATERDAG 24 FEBRUARI

17.00 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
Jaarmis André Van de Sype alsook namis voor Suzanne Pluym

ZONDAG 25 FEBRUARI

08.30 u. Balegem, Ochtendgebed 
Lectoren: Mieke
09.30 u. Oosterzele, Eucharistieviering voor onze geloofsgemeenschap
Jaarmis Amandine  Roelandt, kleinzoon Matthias en familie. 
Eucharistieviering voor Jozef Eeckhaut en Simone Beurms en voor Maurice De Pauw en Monique Van Crombrugge en Mariette Van Crombrugge
Sint-Michielsviering 
11.00 u. Merelbeke Centrum, Eucharistieviering,
Jaarmis voor Emiel Debosscher en echtgenote Florentina Van De Steene

DINSDAG 27 FEBRUARI

09.00 u. Bottelare, Gebedsdienst ter ere van Moeder Anna

WOENSDAG 28 FEBRUARI

09.30 u. Scheldewindeke, Gebedsdienst

DONDERDAG 29 FEBRUARI

10.30 u. Merelbeke Berkenhof, Gebedsdienst
18.30 u. Balegem, H. Mis ter ere van H. Aldegonde voor een bijzondere gunst.

VRIJDAG 1 MAART

09.30 u. Merelbeke Flora, Gebedsdienst ter ere van O. L. Vrouw
17.30 u. Balegem, Kruisweg in de vasten
19.00 u. Melsen, Avondviering

ZATERDAG 2 MAART

15.00 u. Bottelare, Huwelijksviering Magali Asselman en Kris Van den Broeck
17.00 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
Met kruisoplegging van de vormelingen.
Ter ere van Sint Aldegondis

ZONDAG 3 MAART

08.30 u. Balegem, Ochtendgebed 
Lectoren: Nicole
09.30 u. Oosterzele, Eucharistieviering voor onze geloofsgemeenschap
Met vormselcatechese Scheldewindeke
11.00 u. Merelbeke Centrum, Eucharistieviering voor onze zieken thuis en in de kliniek.
Gezinsviering met de vormelingen, kruisoplegging
Jaarmis van M. Van Den Broeck

DINSDAG 5 MAART

09.00 u. Bottelare, Gebedsdienst ter ere van Moeder Anna

WOENSDAG 6 MAART

09.30 u. Scheldewindeke, Gebedsdienst
 

 

OPEN KERKEN
Wij trachten in onze parochie de kerken zoveel als mogelijk open te houden.
Openingsuren van de kerken:
- Balegem: dagelijks van 07.00 u. tot 19.00 u.
- Bottelare: dagelijks van 09.00 u. tot 18.00 u. (zomertijd)

                   dagelijks van 10.00 u. tot 16.00 u. (wintertijd)
- Landskouter: dagelijks van 10.00 u. tot 16.00 u. (wintertijd)

                                       van 09.00 u. tot  18.00 u. (Zomertijd)
- Lemberge: op zon- en feestdagen    van 10.00 u. tot 19.00 u. (Zomertijd)

                                                             van 10.00 u. tot 16.00 u.  (Wintertijd)
- Melsen: dagelijks van  1/04 tot 30/09            10.00 u. tot 17.00 u.  (Zomertijd)

                                       1/10 tot 31/03            10.00 u. tot 16.00 u.  (Wintertijd)
- Merelbeke centrum: dagelijks van 08.30 u. tot 18.00 u.
- Munte: dagelijks van  09.30 u. tot 18.30 u. (Zomertijd)

                              van  10.00 u. tot  17.30 u. (Wintertijd)
- Oosterzele: dagelijks van 10.00 u. tot 16.30 u.
- Scheldewindeke: elke woensdag van 08.00 u. tot 15.30 u.

                               zaterdag en zondag van 09.30 u. tot  16.00 u.

We nodigen jullie uit om de sfeer, de stilte of de kracht van deze plekken op te zoeken.PAROCHIAAL SECRETARIAAT TERUG OPEN!
Het Parochiaal secretariaat terug geopend zijn, elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur.
 
Vieringen kunnen terug aangevraagd worden via het secretariaat op bovenvermelde dagen of via telefoon : 09/230.63.61 of via mail : sint.pietersbanden@skynet.be.
 

 

Zoeken