Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.
’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden.’
Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie staat centraal in de geloofsbeleving en wordt dan ook de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven genoemd. Alle sacramenten staan op haar gericht want de eucharistie is het sacrament bij uitstek van de tegenwoordigheid van de verheerlijkte en verrezen Christus.

Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden’. Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie is maaltijd en voedsel. De eucharistie neemt ons op in de verbondenheid met de Heer (vertikaal) en met medemensen (horizontaal). De eucharistie versterkt christenen als kinderen van God en broeders en zusters van elkaar. Vanuit de eucharistie worden christenen ook gezonden. Alles wat zij ontvangen hebben kunnen zij niet voor zichzelf houden.

De eucharistie is niet alleen ‘gedachtenis’ aan het laatste Avondmaal en de zelfgave van Christus. De eucharistie laat ons nu reeds proeven van de ontmoeting met de verrezen Heer: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt’.

Kist of urne

De kerkgemeenschap geeft de voorkeur aan een uitvaart waarbij er nog ‘iemand’ is om afscheid van te nemen. Het is het lichaam van de dierbare overledene dat bij uitstek oproept wie hij of zij was. We willen er dus zoveel als mogelijk naar streven om deze samenkomsten te houden vòòr de crematie heeft plaatsgevonden. Uiteraard houden we rekening met omstandigheden waarbij dat niet haalbaar is.

Woord- en gebedsdienst of Eucharistieviering

In onze parochie wordt gekozen voor een verzorgde woord- en gebedsdienst waarin de dienstdoende priester, een diaken of een daartoe aangestelde voorgaat. Slechts in uitzonderlijke gevallen gebeurt de uitvaart in een eucharistieviering.

Belangrijk bij dit alles is zeker de vertrouwdheid met de wekelijkse eucharistieviering van de overledene en de familie voor ogen te houden.

We moeten verduidelijken dat de woord- en gebedsdienst geen ‘mindere mis’ is die enkel gevierd wordt omdat er geen priester zou zijn. Er wordt in zo’n dienst uit de Schrift gelezen, er wordt gebeden en gezongen. De woorden en gebaren van de eigenlijke afscheidsliturgie zijn dezelfde. Maar omdat er dus geen eucharistie gevierd wordt (er is evenmin een uitreiking van de communie), kan iemand anders dan de priester de dienst leiden die daartoe door het bisdom werd opgeleid en gemandateerd.

Waar

In onze parochie zijn nog uitvaarten mogelijk in verschillende kerken:

Balegem

Bottelare

Landskouter

Lemberge

Melsen

Merelbeke centrum

Merelbeke Flora

Munte

Oosterzele

Scheldewindeke

De afspraken hierover kan je maken via de aangestelde voor de kerkplek of  via de uitvaartondernemer.

Voor Merelbeke Centrum en Flora, Melsen: 

Voor Balegem: diaken Tom Uytterhaegen (0496 37 90 46)

Voor Munte, Oosterzele en Scheldewindeke: diaken Peter Leeman (09 362 98 36)

Voor Bottelare, Landskouter en Lemberge: diaken Wies Merckx (0498 86 49 17) 

OVERZICHT VIERINGEN MEDEDELINGNaar aanleiding van het plotse overlijden van de pastoor zijn er enkele aanpassingen aan de agenda. Dankzij de hulp van de diakens, collega-priesters en andere medewerkers zullen alle vieringen kunnen doorgaan (soms als een gebedsdienst), met uitzondering van de biechtgelegenheid. 

We vragen uw begrip voor deze tijdelijke situatie

DONDERDAG 23 MEI

10.30 u. Merelbeke Berkenhof, Gebedsdienst

18.30 u. Balegem, Jaargetijde voor Joël Waeytens.

20.00 u. Merelbeke Centrum, Mariagebed aan de kapel van de Lembergsesteenweg

ZATERDAG 25 MEI

16.00 u. Viering in basiliek Oostakker-Lourdes, naar aanleiding van parochiale bedevaart

18.00 u. Bottelare, GEEN Eucharistieviering wegens bedevaart naar Oostakker Lourdes

ZONDAG 26 MEI

08.30 u. Balegem, Ochtendgebed 

09.30 u. Oosterzele, Eucharistieviering voor onze geloofsgemeenschap

Sint-Michielsbeweging met eerste communie 

11.00 u. Merelbeke Centrum, Eucharistieviering 

Eerste Communieviering met de kinderen van de Sint Michielsschool en Go school.

DINSDAG 28 MEI

09.00 u. Bottelare, Gebedsdienst ter ere van Moeder Anna

WOENSDAG 29 MEI

09.30 u. Scheldewindeke, Gebedsdienst

18.30 u. Balegem, Gebedsmoment aan het Mariakapelletje op de Pontslag

DONDERDAG 30 MEI

10.30 u. Merelbeke Berkenhof, GEEN gebedsdienst

18.30 u. Balegem, H.Mis voor de overledenen van de familie HawinkelZATERDAG 1 JUNI

18.00 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap

Ter ere van Sint-Aldegondis

Jaarmis voor Liam Bracke

Jaarmis voor Steurbaut Simonne en Ryckebosch René ZONDAG 2 JUNI

08.30 u. Balegem, Ochtendgebed 

09.30 u. Merelbeke Centrum, Eerste Communieviering met de leerlingen van de Sint Elooischool

09.30 u. Oosterzele, Eucharistieviering voor onze geloofsgemeenschap

Jaarmis voor Robert Thienpont en Anna Debacker

11.00 u. Merelbeke Centrum, Eucharistieviering voor onze zieken thuis en in de kliniekDINSDAG 4 JUNI

09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering ter ere van Moeder Anna

Intentie: schenking OosterzeleWOENSDAG 5 JUNI

09.30 u. Scheldewindeke, Gebedsdienst

 

 

OPEN KERKEN

Wij trachten in onze parochie de kerken zoveel als mogelijk open te houden.

Openingsuren van de kerken:

- Balegem: dagelijks van 07.00 u. tot 19.00 u.

- Bottelare: dagelijks van 09.00 u. tot 18.00 u. (zomertijd)

                   dagelijks van 10.00 u. tot 16.00 u. (wintertijd)

- Landskouter: dagelijks van 10.00 u. tot 16.00 u. (wintertijd)

                                       van 09.00 u. tot  18.00 u. (Zomertijd)

- Lemberge: op zon- en feestdagen    van 10.00 u. tot 19.00 u. (Zomertijd)

                                                             van 10.00 u. tot 16.00 u.  (Wintertijd)

- Melsen: dagelijks van  1/04 tot 30/09            10.00 u. tot 17.00 u.  (Zomertijd)

                                       1/10 tot 31/03            10.00 u. tot 16.00 u.  (Wintertijd)

- Merelbeke centrum: dagelijks van 08.30 u. tot 18.00 u.

- Munte: dagelijks van  09.30 u. tot 18.30 u. (Zomertijd)

                              van  10.00 u. tot  17.30 u. (Wintertijd)

- Oosterzele: dagelijks van 10.00 u. tot 16.30 u.

- Scheldewindeke: elke woensdag van 08.00 u. tot 15.30 u.

                               zaterdag en zondag van 09.30 u. tot  16.00 u.

We nodigen jullie uit om de sfeer, de stilte of de kracht van deze plekken op te zoeken.PAROCHIAAL SECRETARIAAT TERUG OPEN!

Het Parochiaal secretariaat terug geopend zijn, elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur.

 

Vieringen kunnen terug aangevraagd worden via het secretariaat op bovenvermelde dagen of via telefoon : 09/230.63.61 of via mail : sint.pietersbanden@skynet.be.

  

Zoeken