Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.
’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden.’
Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie staat centraal in de geloofsbeleving en wordt dan ook de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven genoemd. Alle sacramenten staan op haar gericht want de eucharistie is het sacrament bij uitstek van de tegenwoordigheid van de verheerlijkte en verrezen Christus.

Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden’. Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie is maaltijd en voedsel. De eucharistie neemt ons op in de verbondenheid met de Heer (vertikaal) en met medemensen (horizontaal). De eucharistie versterkt christenen als kinderen van God en broeders en zusters van elkaar. Vanuit de eucharistie worden christenen ook gezonden. Alles wat zij ontvangen hebben kunnen zij niet voor zichzelf houden.

De eucharistie is niet alleen ‘gedachtenis’ aan het laatste Avondmaal en de zelfgave van Christus. De eucharistie laat ons nu reeds proeven van de ontmoeting met de verrezen Heer: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt’.

Kist of urne
De kerkgemeenschap geeft de voorkeur aan een uitvaart waarbij er nog ‘iemand’ is om afscheid van te nemen. Het is het lichaam van de dierbare overledene dat bij uitstek oproept wie hij of zij was. We willen er dus zoveel als mogelijk naar streven om deze samenkomsten te houden vòòr de crematie heeft plaatsgevonden. Uiteraard houden we rekening met omstandigheden waarbij dat niet haalbaar is.

Woord- en gebedsdienst of Eucharistieviering
In onze parochie wordt gekozen voor een verzorgde woord- en gebedsdienst waarin de dienstdoende priester, een diaken of een daartoe aangestelde voorgaat. Slechts in uitzonderlijke gevallen gebeurt de uitvaart in een eucharistieviering.
Belangrijk bij dit alles is zeker de vertrouwdheid met de wekelijkse eucharistieviering van de overledene en de familie voor ogen te houden.
We moeten verduidelijken dat de woord- en gebedsdienst geen ‘mindere mis’ is die enkel gevierd wordt omdat er geen priester zou zijn. Er wordt in zo’n dienst uit de Schrift gelezen, er wordt gebeden en gezongen. De woorden en gebaren van de eigenlijke afscheidsliturgie zijn dezelfde. Maar omdat er dus geen eucharistie gevierd wordt (er is evenmin een uitreiking van de communie), kan iemand anders dan de priester de dienst leiden die daartoe door het bisdom werd opgeleid en gemandateerd.

Waar
In onze parochie zijn nog uitvaarten mogelijk in verschillende kerken:
Balegem
Bottelare
Landskouter
Lemberge
Melsen
Merelbeke centrum
Merelbeke Flora
Munte
Oosterzele
Scheldewindeke

De afspraken hierover kan je maken via de aangestelde voor de kerkplek of  via de uitvaartondernemer.
Voor Merelbeke Centrum en Flora, Melsen: pastoor Adrien Dhooghe (09 230 63 61)
Voor Balegem: diaken Tom Uytterhaegen (0496 37 90 46)
Voor Munte, Oosterzele en Scheldewindeke: diaken Peter Leeman (09 362 98 36)
Voor Bottelare, Landskouter en Lemberge: diaken Wies Merckx (0498 86 49 17)

 

OVERZICHT VIERINGEN 

 

DONDERDAG 28 SEPTEMBER

10.30 u. Merelbeke Berkenhof, Eucharistieviering
18.30 u. Balegem, H. Mis voor Oscar Van de Sijpe - Clarisse De Neve en dochter Juliette Van de Sijpe

VRIJDAG 29 SEPTEMBER

09.00 u. Merelbeke Flora, Viering met Sint-Michielsschool
17.00 u. Balegem, Huwelijk Jaron Asselman en Kim Petit
18.00 u. Merelbeke Centrum, Kapel in de Kerk, Gebedsgroep en Aanbidding van het H. Sacrament

ZATERDAG 30 SEPTEMBER

15.15 u. Merelbeke Centrum, Biechtgelegenheid
18.00 u. Bottelare, Geen eucharistieviering, n.a.v. opening parochiehuis op zondag

ZONDAG 1 OKTOBER

10.00 u. Merelbeke Centrum, Eucharistieviering door deken Yvan en pastoor Adrien opgeluisterd door het Sint-Pieterskoraal gevolgd door inhuldiging van het Parochiehuis en receptie

MAANDAG 2 OKTOBER

10.00 u. Merelbeke Centrum, Eucharistieviering voor onze zieken thuis en in de kliniek
10.00 u. Scheldewindeke, Gebedsdienst voor onze overledenen t.g.v. Windeke Kermis

DINSDAG 3 OKTOBER

09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering ter ere van Moeder Anna

WOENSDAG 4 OKTOBER

09.30 u. Scheldewindeke, Gebedsviering

DONDERDAG 5 OKTOBER

10.30 u. Merelbeke Berkenhof, Eucharistieviering
18.30 u. Balegem, H.Mis ter ere van OLV van Bijstand uit dank (SV1) 

VRIJDAG 6 OKTOBER
 
09.30 u., Merelbeke Flora, Eucharistievieringen ter ere van O. L. Vrouw
18.00 u. Merelbeke Centrum, Kapel in de Kerk, Gebedsgroep met als thema: "Samen of alleen", gevolgd door aanbidding van het H. Sacrament

ZATERDAG 7 OKTOBER

15.15 u. Merelbeke Centrum, Biechtgelegenheid
18.00 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
Intentie gever
18.00 u. Melsen, Maandelijks bezinningsmoment

ZONDAG 8  OKTOBER

08.30 u. Balegem, Ochtendgebed 
Lectoren: Mieke en Bernard
09.30 u. Oosterzele, Eucharistieviering voor onze Geloofsgemeenschap. 
Viering voor overleden leden Samana 
Lector: Mieke Sepelie.
10.30 u. Munte, Sint Hubertusviering
11.00 u. Merelbeke Centrum, Eucharistieviering ter gelegenheid van de dag van de Chronische zieken met samenwerking van Samana Merelbeke - centrum gevolgd door ziekenzalving

DINSDAG 10 OKTOBER

09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering ter ere van Moeder Anna

WOENSDAG 11 OKTOBER

09.30 u. Scheldewindeke, Gebedsdienst
 

 

OPEN KERKEN
Wij trachten in onze parochie de kerken zoveel als mogelijk open te houden. Vanaf woensdag 09 juni 2021 mogen er meer dan 15 personen in een kerkgebouw aanwezig zijn mits het dragen van een mondkapje (vanaf 12 jaar). 
Hierdoor kunnen families even tijd nemen voor een gebed of om een kaarsje te branden …
Openingsuren van de kerken:
- Balegem: dagelijks van 07.00 u. tot 19.00 u.
- Bottelare: dagelijks van 09.00 u. tot 18.00 u. (zomertijd)

                   dagelijks van 10.00 u. tot 16.00 u. (wintertijd)
- Landskouter: dagelijks van 10.00 u. tot 16.00 u. (wintertijd)

                                       van 09.00 u. tot  18.00 u. (Zomertijd)
- Lemberge: op zon- en feestdagen    van 10.00 u. tot 19.00 u. (Zomertijd)

                                                             van 10.00 u. tot 16.00 u.  (Wintertijd)
- Melsen: dagelijks van  1/04 tot 30/09            10.00 u. tot 17.00 u.  (Zomertijd)

                                       1/10 tot 31/03            10.00 u. tot 16.00 u.  (Wintertijd)
- Merelbeke centrum: dagelijks van 08.30 u. tot 18.00 u.
- Munte: dagelijks van  09.30 u. tot 18.30 u. (Zomertijd)

                              van  10.00 u. tot  17.30 u. (Wintertijd)
- Oosterzele: dagelijks van 10.00 u. tot 16.30 u.
- Scheldewindeke: elke woensdag van 08.00 u. tot 15.30 u.

                               zaterdag en zondag van 09.30 u. tot  16.00 u.

We nodigen jullie uit om de sfeer, de stilte of de kracht van deze plekken op te zoeken.PAROCHIAAL SECRETARIAAT TERUG OPEN!
Vanaf 10 juni 2021 zal het Parochiaal secretariaat terug geopend zijn, elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur.
 
Vieringen kunnen terug aangevraagd worden via het secretariaat op bovenvermelde dagen of via telefoon : 09/230.63.61 of via mail : sint.pietersbanden@skynet.be.
 

 

Zoeken