Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.
’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden.’
Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie staat centraal in de geloofsbeleving en wordt dan ook de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven genoemd. Alle sacramenten staan op haar gericht want de eucharistie is het sacrament bij uitstek van de tegenwoordigheid van de verheerlijkte en verrezen Christus.

Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden’. Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie is maaltijd en voedsel. De eucharistie neemt ons op in de verbondenheid met de Heer (vertikaal) en met medemensen (horizontaal). De eucharistie versterkt christenen als kinderen van God en broeders en zusters van elkaar. Vanuit de eucharistie worden christenen ook gezonden. Alles wat zij ontvangen hebben kunnen zij niet voor zichzelf houden.

De eucharistie is niet alleen ‘gedachtenis’ aan het laatste Avondmaal en de zelfgave van Christus. De eucharistie laat ons nu reeds proeven van de ontmoeting met de verrezen Heer: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt’.

Kist of urne
De kerkgemeenschap geeft de voorkeur aan een uitvaart waarbij er nog ‘iemand’ is om afscheid van te nemen. Het is het lichaam van de dierbare overledene dat bij uitstek oproept wie hij of zij was. We willen er dus zoveel als mogelijk naar streven om deze samenkomsten te houden vòòr de crematie heeft plaatsgevonden. Uiteraard houden we rekening met omstandigheden waarbij dat niet haalbaar is.

Woord- en gebedsdienst of Eucharistieviering
In onze parochie wordt gekozen voor een verzorgde woord- en gebedsdienst waarin de dienstdoende priester, een diaken of een daartoe aangestelde voorgaat. Slechts in uitzonderlijke gevallen gebeurt de uitvaart in een eucharistieviering.
Belangrijk bij dit alles is zeker de vertrouwdheid met de wekelijkse eucharistieviering van de overledene en de familie voor ogen te houden.
We moeten verduidelijken dat de woord- en gebedsdienst geen ‘mindere mis’ is die enkel gevierd wordt omdat er geen priester zou zijn. Er wordt in zo’n dienst uit de Schrift gelezen, er wordt gebeden en gezongen. De woorden en gebaren van de eigenlijke afscheidsliturgie zijn dezelfde. Maar omdat er dus geen eucharistie gevierd wordt (er is evenmin een uitreiking van de communie), kan iemand anders dan de priester de dienst leiden die daartoe door het bisdom werd opgeleid en gemandateerd.

Waar
In onze parochie zijn nog uitvaarten mogelijk in verschillende kerken:
Balegem
Bottelare
Landskouter
Lemberge
Melsen
Merelbeke centrum
Merelbeke Flora
Munte
Oosterzele
Scheldewindeke

De afspraken hierover kan je maken via de aangestelde voor de kerkplek of  via de uitvaartondernemer.
Voor Merelbeke Centrum en Flora, Melsen: pastoor Adrien Dhooghe (09 230 63 61)
Voor Balegem: diaken Tom Uytterhaegen (0496 37 90 46)
Voor Munte, Oosterzele en Scheldewindeke: diaken Peter Leeman (09 362 98 36)
Voor Bottelare, Landskouter en Lemberge: diaken Wies Merckx (0498 86 49 17)

 

OVERZICHT VIERINGEN

 

DINSDAG 23 MEI

09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering ter ere van Moeder Anna
19.00 u. Scheldewindeke, H. Moeder Maria viering aan de kapel Gaverse Steenweg/Streekt .

WOENSDAG 24 MEI

09.30 u. Merelbeke Centrum, Eucharistieviering ter ere van O.L.Vrouw voor de weldoeners en vrienden van de O.L.Vrouw-kapel van de Lembergsesteenweg
09.30 u. Scheldewindeke, Gebedsviering
18.30 u. Balegem, Gebedsmoment aan de Mariakapel op de Houte

DONDERDAG 25 MEI

10.30 u. Merelbeke Berkenhof, Eucharistieviering
18.30 u. Balegem, Jaargetijde Joël Waeytens
20.00 u. Merelbeke Centrum, Mariagebed aan de kapel van de Lembergsesteenweg

VRIJDAG 26 MEI

18.00 u. Merelbeke Centrum, Kapel in de Kerk, Gebedsgroep en aanbidding van het H. Sacrament

ZATERDAG 27 MEI

14.00 u. Oosterzele, Huwelijksviering Stefanie Marinus en Wouter Rubbens
15.15 u. Merelbeke Centrum, GEEN biechtgelegenheid
16.30 u. Bottelare, Sint-Anna-Ommegang
18.00 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
ter ere van Sint-Aldegondis
ter ere van Moeder Anna, met de bedevaarders van Deerlijk
Lector : An Van De Velde

ZONDAG 28 MEI - PINKSTEREN

08.30 u. Balegem, Gezongen ochtendgebed
Lectoren: Bernard en Paul
09.30 u. Oosterzele, GEEN eucharistieviering. Wegens de kermis is de viering verplaatst naar Scheldewindeke (9u30)
09.30 u. Scheldewindeke, Plechtige Eucharistieviering op het Hoogfeest van Pinksteren
Sint Michielsviering
11.00 u. Merelbeke Centrum, Eucharistieviering voor Pinksteren
Dankmis met de Vormelingen opgeluisterd door het Sint Pieterskoraal, gevolgd door receptie

MAANDAG 29 MEI 

08.30 u. Balegem, Ochtendgebed
Lectoren: Noël en Christiane
10.00 u. Bottelare, dienst voor overledenen, gevolgd door Kleine Ommegang

DINSDAG 30 MEI

10.00 u. Bottelare, Viering 'Moeder en Kind' en zegening, in samenwerking met visitatieschool
19.00 u. Scheldewindeke, H. Moeder Maria viering aan de kapel van de Ginstberg.

WOENSDAG 31 MEI

09.30 u. Scheldewindeke, Gebedsviering
18.30 u. Balegem, Gebedsmoment aan het Mariakapelletje fam. De Coene, Molenbeekstraat 5

DONDERDAG 1 JUNI

10.30 u. Merelbeke Berkenhof, Eucharistieviering
17.30 u. Balegem, Noveengebed Z. Pr. Poppe
18.30 u. Balegem, H. Mis voor Oscar Van de Sijpe - Clarisse De Neve en dochter Juliette Van de Sijpe

VRIJDAG 2 JUNI

09.30 u. Merelbeke Flora, Eucharistieviering ter ere van O.L. Vrouw
17.30 u. Balegem, Noveengebed Z. Pr. Poppe
18.00 u. Merelbeke Centrum, Kapel in de Kerk - Gebedsgroep: Word ik ook geroepen? daarna aanbidding van het H. Sacrament

ZATERDAG 3 JUNI

15.15 u. Merelbeke Centrum, Biechtgelegenheid
15.30 u. Balegem, Noveengebed Z. Pr. Poppe
18.00 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
Lector: Christine Van Wayenberge
18.00 u. Melsen, Maandelijks bezinningsmoment

ZONDAG 4 JUNI

08.30 u. Balegem, Gezongen ochtendgebed
Lectoren: Birja en Nicole
09.30 u. Merelbeke Centrum, Eerste Communieviering met de leerlingen van de Sint-Elooischool
09.30 u. Oosterzele, Eucharistieviering voor onze Geloofsgemeenschap
Lector: Karel Van Den Bossche
11.00 u. Merelbeke Centrum, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
17.30 u. Balegem, Noveengebed Z. Pr. Poppe

MAANDAG 5 JUNI

10.00 u. Merelbeke Centrum, Eucharistieviering voor onze zieken thuis en in de kliniek.
17.30 u. Balegem, Noveengebed Z. Pr. Poppe

DINSDAG 6 JUNI

09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering ter ere van Moeder Anna
17.30 u. Balegem, Noveengebed Z. Pr. Poppe

WOENSDAG 7 JUNI

09.30 u. Scheldewindeke, Gebedsviering
17.30 u. Balegem, Noveengebed Z. Pr. Poppe
 

 

OPEN KERKEN
Wij trachten in onze parochie de kerken zoveel als mogelijk open te houden. Vanaf woensdag 09 juni 2021 mogen er meer dan 15 personen in een kerkgebouw aanwezig zijn mits het dragen van een mondkapje (vanaf 12 jaar). 
Hierdoor kunnen families even tijd nemen voor een gebed of om een kaarsje te branden …
Openingsuren van de kerken:
- Balegem: dagelijks van 07.00 u. tot 19.00 u.
- Bottelare: dagelijks van 09.00 u. tot 18.00 u. (zomertijd)

                   dagelijks van 10.00 u. tot 16.00 u. (wintertijd)
- Landskouter: dagelijks van 10.00 u. tot 16.00 u. (wintertijd)

                                       van 09.00 u. tot  18.00 u. (Zomertijd)
- Lemberge: op zon- en feestdagen    van 10.00 u. tot 19.00 u. (Zomertijd)

                                                             van 10.00 u. tot 16.00 u.  (Wintertijd)
- Melsen: dagelijks van  1/04 tot 30/09            10.00 u. tot 17.00 u.  (Zomertijd)

                                       1/10 tot 31/03            10.00 u. tot 16.00 u.  (Wintertijd)
- Merelbeke centrum: dagelijks van 08.30 u. tot 18.00 u.
- Munte: dagelijks van  09.30 u. tot 18.30 u. (Zomertijd)

                              van  10.00 u. tot  17.30 u. (Wintertijd)
- Oosterzele: dagelijks van 10.00 u. tot 16.30 u.
- Scheldewindeke: elke woensdag van 08.00 u. tot 15.30 u.

                               zaterdag en zondag van 09.30 u. tot  16.00 u.

We nodigen jullie uit om de sfeer, de stilte of de kracht van deze plekken op te zoeken.PAROCHIAAL SECRETARIAAT TERUG OPEN!
Vanaf 10 juni 2021 zal het Parochiaal secretariaat terug geopend zijn, elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur.
 
Vieringen kunnen terug aangevraagd worden via het secretariaat op bovenvermelde dagen of via telefoon : 09/230.63.61 of via mail : sint.pietersbanden@skynet.be.
 

 

Zoeken