Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.
’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden.’
Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie staat centraal in de geloofsbeleving en wordt dan ook de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven genoemd. Alle sacramenten staan op haar gericht want de eucharistie is het sacrament bij uitstek van de tegenwoordigheid van de verheerlijkte en verrezen Christus.

Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden’. Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie is maaltijd en voedsel. De eucharistie neemt ons op in de verbondenheid met de Heer (vertikaal) en met medemensen (horizontaal). De eucharistie versterkt christenen als kinderen van God en broeders en zusters van elkaar. Vanuit de eucharistie worden christenen ook gezonden. Alles wat zij ontvangen hebben kunnen zij niet voor zichzelf houden.

De eucharistie is niet alleen ‘gedachtenis’ aan het laatste Avondmaal en de zelfgave van Christus. De eucharistie laat ons nu reeds proeven van de ontmoeting met de verrezen Heer: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt’.

Kist of urne
De kerkgemeenschap geeft de voorkeur aan een uitvaart waarbij er nog ‘iemand’ is om afscheid van te nemen. Het is het lichaam van de dierbare overledene dat bij uitstek oproept wie hij of zij was. We willen er dus zoveel als mogelijk naar streven om deze samenkomsten te houden vòòr de crematie heeft plaatsgevonden. Uiteraard houden we rekening met omstandigheden waarbij dat niet haalbaar is.

Woord- en gebedsdienst of Eucharistieviering
In onze parochie wordt gekozen voor een verzorgde woord- en gebedsdienst waarin de dienstdoende priester, een diaken of een daartoe aangestelde voorgaat. Slechts in uitzonderlijke gevallen gebeurt de uitvaart in een eucharistieviering.
Belangrijk bij dit alles is zeker de vertrouwdheid met de wekelijkse eucharistieviering van de overledene en de familie voor ogen te houden.
We moeten verduidelijken dat de woord- en gebedsdienst geen ‘mindere mis’ is die enkel gevierd wordt omdat er geen priester zou zijn. Er wordt in zo’n dienst uit de Schrift gelezen, er wordt gebeden en gezongen. De woorden en gebaren van de eigenlijke afscheidsliturgie zijn dezelfde. Maar omdat er dus geen eucharistie gevierd wordt (er is evenmin een uitreiking van de communie), kan iemand anders dan de priester de dienst leiden die daartoe door het bisdom werd opgeleid en gemandateerd.

Waar
In onze parochie zijn nog uitvaarten mogelijk in verschillende kerken:
Balegem
Bottelare
Landskouter
Lemberge
Melsen
Merelbeke centrum
Merelbeke Flora
Munte
Oosterzele
Scheldewindeke

De afspraken hierover kan je maken via de aangestelde voor de kerkplek of  via de uitvaartondernemer.
Voor Merelbeke Centrum en Flora, Melsen: pastoor Adrien Dhooghe (09 230 63 61)
Voor Balegem: diaken Tom Uytterhaegen (0496 37 90 46)
Voor Munte, Oosterzele en Scheldewindeke: diaken Peter Leeman (09 362 98 36)
Voor Bottelare, Landskouter en Lemberge: diaken Wies Merckx (0498 86 49 17)

 

OVERZICHT VIERINGEN

VRIJDAG 15 OKTOBER

20.00 u. Merelbeke-Flora, Lofprijzingsavond

ZATERDAG 16 OKTOBER

15.15 u. Merelbeke-Centrum, Biechtgelegenheid
18.15 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
mis voor de overleden leden van Okra Bottelare, in het bijzonder voor Julia Tack, André Dhondt, André De Paepe, Christine De Smet, Etienne Van der Schueren, René Van der Beken en Germaine Bos.

ZONDAG 17 OKTOBER

08.30 u. Balegem, Gezongen ochtendgebed van de 29ste zondag door het jaar
Lectoren: Jacqueline en Nicole
09.30 u. Oosterzele, Eucharistieviering voor onze Geloofsgemeenschap
Jaarmis voor Gérard De Wilde en ouders
Lector: Johan Tavernier
10.30u. Scheldewindeke, Eerste Communie
11.00 u. Merelbeke-Centrum, Eucharistieviering met Eerste Communie voor de kinderen van Flora (groep 3)
 

MAANDAG 18 OKTOBER

10.00 u. Melsen, Eucharistieviering voor onze zieken thuis en in de kliniek

DINSDAG 19 OKTOBER

09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering ter ere van Moeder Anna

WOENSDAG 20 OKTOBER

09.30 u. Scheldewindeke, Gebedsdienst

DONDERDAG 21 OKTOBER

10.30 u. Merelbeke - Berkenhof, Eucharistieviering
18.30 u. Balegem, H. Mis ter ere van O.-L.-Vrouw van Lourdes (SV)

ZATERDAG 23 OKTOBER

15.15 u. Merelbeke-Centrum, Biechtgelegenheid
18.15 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap, intentie gever

ZONDAG 24 OKTOBER

08.30 u. Balegem, Gezongen ochtendgebed van de 30ste zondag door het jaar
Lectoren: Mieke en Bernard
09.30 u. Oosterzele, Eucharistieviering voor onze Geloofsgemeenschap
Mis voor Paula Gillis en Ouders
Jaarmis voor Raf Goeteyn en echtgenote Madeleine Van Wetter
Lector: Monica Beernaert
11.00 u. Merelbeke-Centrum, Eucharistieviering voor onze geloofsgemeenschap
Viering voor Jules Volckaert en familie
 

OPEN KERKEN
Wij trachten in onze parochie de kerken zoveel als mogelijk open te houden. Vanaf woensdag 09 juni 2021 mogen er meer dan 15 personen in een kerkgebouw aanwezig zijn mits het dragen van een mondkapje (vanaf 12 jaar). 
Hierdoor kunnen families even tijd nemen voor een gebed of om een kaarsje te branden …
Openingsuren van de kerken:
- Balegem: dagelijks van 07.00 u. tot 19.00 u.
- Bottelare: dagelijks van 09.00 u. tot 18.00 u. (zomertijd)

                   dagelijks van 10.00 u. tot 16.00 u. (wintertijd)
- Landskouter: dagelijks van 10.00 u. tot 18.00 u.
- Lemberge: op zon- en feestdagen zomertijd van 10.00 u. tot 19.00 u.

                                                          wintertijd van 10.00 u. tot 16.00 u.
- Melsen: dagelijks van  1/04 tot 30/09            10.00 u. tot 17.00 u.

                                       1/10 tot 31/03            10.00 u. tot 16.00 u.
- Merelbeke centrum: dagelijks van 08.30 u. tot 18.00 u.
- Munte: dagelijks van  zomertijd  09.30 u. tot 18.30 u.

                                      wintertijd  10.00 u. tot  17.30 u.
- Oosterzele: dagelijks van 10.00 u. tot 16.30 u.
- Scheldewindeke: elke woensdag van 08.00 u. tot 15.30 u.

                               maandag,zaterdag en zondag van 09.00 u. tot 18.00 u.

We nodigen jullie uit om de sfeer, de stilte of de kracht van deze plekken op te zoeken.PAROCHIAAL SECRETARIAAT TERUG OPEN!
Vanaf 10 juni 2021 zal het Parochiaal secretariaat terug geopend zijn, elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur.
 
Vieringen kunnen terug aangevraagd worden via het secretariaat op bovenvermelde dagen of via telefoon : 09/230.63.61 of via mail : sint.pietersbanden@skynet.be.
 

 

Zoeken