overledenen

De namen van de overledenen werden heel sereen voorgelezen, terwijl men voor hen een kaarsje aanstak op het altaar © Magda

overledenen

Het gedachtenisprentje, met daarop de afbeelding van het schilderij uit de homilie © Bernadette

 

Herdenkingsviering pastoor Adrien in het UZ

Op woensdag 17 april ging er in de mooie kapel van het UZ Gent, een herdenkingsviering door voor de overledenen in het ziekenhuis, waaronder ook pastoor Adrien Dhooghe.  Voor deze viering waren wij als parochie uitgenodigd.

Het werd een heel stemmige en sfeervolle eucharistieviering, voorgegaan door E.H. aalmoezenier Bert Vanderhaegen en Heidi van het aalmoezeniersteam UZ.

De viering begon met een warm onthaal en een bemoedigend woordje van troost en hoop. Daarna las Heidi heel traag en sereen de namen voor van de overledenen, terwijl Aalmoezenier Bert op het altaar voor elk van hen een kaarsje aanstak met het vuur van het verrijzenislicht, ontstoken aan de pasgewijde Paaskaars.

Hierop volgde een moment van bezinning.  Mooie liederen en een lezing hielpen ons om dankbaar stil te staan bij het afscheid van hen die zoveel voor ons betekenden en die ons dierbaar zijn.  

In het huis van de Vader is er plaats voor velen

Heel hoopvol klonken vervolgens de woorden uit het evangelieverhaal, waarin Jezus aan zijn leerlingen zei dat er in het huis van de Vader plaats is voor velen; en dat je er kan komen door Hem te volgen: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.”

Deze evangelielezing raakte diep omdat ze zo passend gekozen overkwam. Toen pastoor Adrien in onze parochie de viering van een uitvaart, afscheid of gedachtenis voorging, was dit één van zijn geliefde keuzes van evangelielezing. 

Steun en bemoediging van en voor elkaar, door God

Tijdens de homilie gaf aalmoezenier Bert duiding bij een prachtig schilderij, dat vooraan naast het altaar stond. Daarop zie je een mens die mede het kruis van iemand draagt.  Hun armen en handen reiken naar elkaar en steunen en bemoedigen elkaar. Wij dragen allemaal één of ander kruis in ons leven. Moge wij dan ook anderen daarin steunend en liefdevol nabij zijn, en zelf zo mensen ontmoeten wanneer wij het moeilijk hebben. Op deze momenten mogen wij ook vertrouwen op de steunende en dragende liefde van de Heer.

Ontmoeting met de Heer in de eucharistie

Daarna vierden we allen samen eucharistie. Ook dit was heel deugddoend, omdat we weten dat voor pastoor Adrien de ontmoeting met de verrezen Heer Jezus in de eucharistie zo belangrijk was.

De viering eindigde met het voorlezen van een mooi gedicht: ‘Vroeglicht’.

Wat velen misschien niet weten is dat pastoor Adrien heel graag bij het opkomend licht van de zon, in de kerk vertoefde, en genoot van het licht op de glasramen, het ‘Vroeglicht’, het licht van de levende Heer Jezus.   

‘Vroeglicht:

Je bent nu

in het vroeglicht van de ochtend herboren.

Jij bent, waar wij je niet meer kunnen zien

onze ogen moe en zwaar om het afscheidsverdriet.

Je bent nu

in het vroeglicht herboren

waar een nooit gezien gezicht jou aankijkt

en waar jouw ogen de Onzienlijke eindelijk aanschouwen.

Jij bent nu 

in het vroeglicht herboren;

maar wij zouden je nog zo graag willen zien?

wij zouden nog zo graag jouw lach willen horen.

Jij bent nu

in het vroeglicht herboren

en dat licht

gaat als een schaduwlicht voor altijd met ons mee. 

(Marinus Van den Berg)

Deze heel sterke viering was een ware bron van steun, kracht en warme verbondenheid met hen van wie wij afscheid namen.

Met dank aan de aalmoezeniersdienst van het UZ,

Bernadette

 

Zoeken

Dekenaal nieuws