Vormelingen

Vormheer: E.H. André Quintelier ©  Dries Demey

 

Vormelingen

Geest van God stroom doorheen ons hart - Fiere en blije vormelingen in Bottelare © Dries Demey

 

Vormelingen

'Leef vanuit de kracht van Gods Geest'- enthousiaste vormelingen in Merelbeke © Jan Holvoet

 

PROFICIAT AAN AL ONZE VORMELINGEN

Jouw hand laat mij nooit los!

Op zaterdagvoormiddag 20 april werden er in de St.-Annakerk van Bottelare 36 kinderen gevormd tijdens een zeer mooie vormselviering . De viering werd voorgegaan door vormheer Z.E.H. André Quintelier en diaken Luc Pontzeele; en vreugdevol opgeluisterd door het jeugdkoor van Melsen.

De St.-Annakerk zat propvol. Toch heerste er een intens warme sfeer van stilte en gebed.  Je voelde dat de kinderen echt gedragen werden door een sterk biddende en liefhebbende geloofsgemeenschap.

Na een passende woorddienst, hernieuwden de stralende vormelingen het geloof van hun doopsel en ontvingen ze door handoplegging en zalving de kracht van Gods liefde: de heilige Geest.  Als teken van het nieuwe leven in Christus werden ze een witte sjaal omgehangen.   Deze sjaal verwijst naar het ontvangen hebben van de drie initiatiesacramenten ‘doopsel, eucharistie en vormsel’; waardoor ze volledig zijn opgenomen in de christengemeenschap en daarin een taak krijgen.

Heel uitbundig en intens blij zongen ze dan ook: ‘Geest van God, Geest van leven, stroom doorheen ons hart’, waarna een daverend en welverdiend applaus volgde.

Gezonden om lief te hebben

In de namiddag was het dan de beurt aan de 36 vormelingen van Merelbeke Centrum/Flora. De St.-Pietersbandenkerk zat afgeladen vol.  Hier gingen vormheer E.H. André Quintelier en diaken Wies Merckx de viering voor.  Kristien en Wannes van de lofprijzingsgroep ‘Cross that Bridge’ begeleidden zo prachtig de zang en de muziek, dat we er allen stil van werden.  Tijdens de homilie riep de vormheer op om als één grote familie te leven vanuit en met de liefde van God en zelf liefdevol in het leven te staan.  Ons ‘Password’ als christen is ‘Jezus’.

Na de handoplegging werden de kinderen gezalfd met het heilig chrisma: een heel sterk en intens moment waarop ze doordrongen werden door Gods heilige Geest.

De ganse kerk bad samen voor de vormelingen opdat ze gesterkt door het sacrament van het vormsel,  zouden groeien in vriendschap met Jezus en sterke, goede en gelukkige mensen zouden worden:  ‘Leef vervuld met Gods Geest, met een hart vol vreugde en liefde’.

Op het einde van de viering sprak Wies in naam van de vormselcatechese een warm en hartelijk woordje dank uit aan onze overleden pastoor Adrien: hij geloofde zo sterk in het vormsel en in de kracht en de werking van de Heilige Geest; dat hij ook nu nog ons allen daartoe blijft bezielen.

In het slotwoord herinnerde de vormheer er ons aan dat we allen geroepen zijn, om dag in en dag uit, drager te zijn van Gods goede Geest.

Na een daverend slotlied ‘Laten we dansen…springen…zingen voor de Heer’ volgde ook hier een zeer hartverwarmend en daverend applaus.

Catechisten Bottelare

Catechisten Merelbeke Centrum en Flora

 

Zoeken

Dekenaal nieuws