Zusters Caritasgemeenschap

Bij de activiteiten zoals kaarten, begeleidt een vrijwilligster de zusters © Cindy Humblé

Zusters Caritasgemeenschap

De huiskapel met de stemmige glasramen en opmerkelijke kruisweg is het hart van het gebedsleven van de zusters van de Caritasgemeenschap © Cindy Humblé

 

Zusters Caritasgemeenschap

Elk jaar opnieuw wanneer het fruit rijp is, bereiden enkele zusters op ambachtelijke wijze confituur. De opbrengst gaat naar één van de buitenlandse gemeenschappen waar plaatselijke Zusters van Liefde hun werk verderzetten (c) ZvLJM

 

21 APRIL ERFGOEDDAG

Zusters Caritasgemeenschap Melle nemen deel

Elk jaar op de eerste zondag na de paasvakantie is het Erfgoeddag in Vlaanderen en Brussel. Dit jaar vindt die plaats op zondag 21 april met als thema “Thuis”. Er worden overal tal van activiteiten georganiseerd. U leest er alles over op https://erfgoeddag.be

Thuis bij de zusters

In Melle opent de Caritaszustergemeenschap die zondagnamiddag de deuren voor het publiek. De zusters van Liefde van Jezus en Maria zijn hier sedert 1908 de drijvende kracht achter het welgekende psychiatrisch centrum Karus (voorheen Caritas). De zustergemeenschap behield de naam Caritas. De lijfspreuk van hun stichter, kannunik Petrus Jozef Triest was immers Deus Caritas Est, God is Liefde.

Na vele jaren van inzet verblijven de zusters op rust thans in een van de gebouwen op de site. Hier verwelkomen de zusters je zondag aanstaande en laten je kennis maken met hun leefwereld en geschiedenis. Gidsen leiden je rond in het gebouw en vertellen je meer over het dagelijks leven van de zusters. In een mooi verzorgde gelegenheidsbrochure kan je nadien een en ander nalezen.

Voor 19 zusters is dit gebouw thans hun thuis. De oudste zuster die hier woont, telt momenteel 98 lentes, de jongste wordt binnenkort 75 jaar. Stonden er vroeger jonge zusters klaar om de oudere zusters te verzorgen, dan doet de gemeenschap daarvoor nu een beroep op lekenmedewerkers. Zo werd vanuit het bestuur van de congregatie Cindy Humblé aangesteld als lekenverantwoordelijke voor deze zustergemeenschap Caritas. Haar taak bestaat eruit de groep zusters coördinerend en moederlijk te ondersteunen in hun zorg en dagdagelijks leven en tevens de medewerkers te leiden. "Voor de zusters die hier verblijven", hanteren wij het zorgmodel “zorg op maat”, vertelt ze. "Dit heeft als uitgangspunt: inspelen op de noden van iedere zuster afzonderlijk en haar laten deelnemen aan het gemeenschappelijke kloosterleven."

Roepingen in andere werelddelen

Vandaag wordt het mooie werk van de zusters van Liefde verdergezet door plaatselijke zusters in buitenlandse gemeenschappen, waarvan zij de kiem legden. Zwermden de zusters van Liefde uit over de hele wereld als missionarissen, dan komen nu missionarissen uit Azië en Afrika hierheen. In het moederklooster van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria in de Molenaarstraat in Gent vormen de zusters Sushila uit India, Noreen uit Pakistan, Charitine uit Rwanda en Gertrude uit Congo samen met negen Belgische zusters de internationale gemeenschap Terhagen. Toen zij pas geland waren - kort voordat het land in 2020 in coronalockdown ging, verbleven zij een tijdlang in de Caritasgemeenschap in Melle.

Ter gelegenheid van Roepingenzondag (die dit jaar overigens samenvalt met deze Erfgoeddag) interviewde ik hier in 2021 zuster Sushila, thans overste van die internationale gemeenschap. Zij merkte op hoe merkwaardig het was dat zij die in India gedoopt werd door een Belgische pater jezuïet, als missionaris naar België werd gestuurd.

Huiskapel

De zusters vieren dagelijks eucharistie in hun huiskapel. Ook het ochtendgebed en avondgebed, de zogenaamde officies of kloostergebeden, worden daar nog dagelijks gezamenlijk gebeden. Wanneer een zuster het bed moet houden kan zij de vieringen en gebedsmomenten in de kapel volgen via een geluidsinstallatie die de kapel verbindt met haar kamer.

Er worden drie rondleidingen georganiseerd op zondag 21 april.

Die starten om 13u30, om 15 uur en om 16u30 en duren een uur.

Reserveren is niet nodig.

Afspraak aan de ingang van de zustergemeenschap Caritas, Caritasstraat 47 9090 Melle, (rechtover parking 3 van Karus).

Meer weten?

Cindy.humble@outlook.com, 0498 44 58 76

Nicole Lehoucq

Medewerker parochieblad

editie Destelbergen Heusden Melle

 

Zoeken

Dekenaal nieuws