Westtoren st Anna Kerk Bottelare

Restauratie Westtoren St Anna Kerk Bottelare

Reeds in 2017 werden door de toenmalige kerkraad stappen gezet voor opmaak van een beheersplan. Op basis van dit beheersplan werd door de kerkraad in 2021, in samen spraak met het gemeentebestuur, de opdracht gegeven tot aanstelling van een architect met het oog op uitvoering van de prioritaire eerste fase van de restauratie uit het beheersplan.

Na de gebruikelijke procedure met openbare aanbesteding, werd door de kerkraad, op basis van de nota prijsvergelijking door het architectenbureau AIT -Zottegem, op 11/09/2023 de gunning van de werken toegekend aan de Algemene Onderneming Quintelier Trudo (B.V.) Hamme.

De werken zullen uitgevoerd worden in de loop van 2024. Herman Demil is contactpersoon van de Kerkraad in de werfvergaderingen.

De kerkraad dankt het Lokaal Bestuur en het Agentschap Onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid voor de financiële tussenkomst evenals iedereen die zich ingezet heeft om deze eerste fase van de restauratie mogelijk te maken.

 

Zoeken

Dekenaal nieuws