Dom André
Dom André1
Het beeld van een migrantenfamilie © Dom André De Witte
Dom André4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom André3

Gisterenavond is in  Brazilie dom André opgenomen met een hartinfarct en dezelfde dag overleden .

Een bericht dat ons zeer verrast .Hij was onze laatste missionaris gezonden vanuit onze parochie .

Zeer waarschijnlijk zal je de begrafenisdienst kunnen meevolgen via youtube;

 

Onlangs schreef hij nog zijn Paaswens (zie nieuws 14/03/2021)

In december 2020 schreef hij nog een brief naar al zijn vrienden in het thuisland:

                                                                                Ruy Barbosa, Brazilië, 27 December 2020.
Beste Familie en Goede Vrienden, 
Een Zalige Kersttijd op weg naar een Gezegend 2021 
met goede gezondheid en alle goeds! 

De COVID-19 pandemie is hier geen nieuws meer, maar “genaturaliseerd”. Velen zijn het moe en gedragen zich alsof er geen virus bestaat. Maar we zitten in een tweede piek. Het aantal slachtoffers is meer dan verdubbeld (van 78.000 naar meer dan 190.000) maar ik vraag me af of de nu aangekondigde verstrengde maatregelen zullen opgevolgd worden en ik vrees wat januari zal brengen na kerstdag en nieuwjaar met familiebijeenkomsten en feesten. 
De gemeente Ruy Barbosa heeft noodzakelijke voorschriften waar we ons, voorbeeldig, aan houden: in de week slechts 2 vieringen "met open deur" (de andere worden alleen uitgezonden langs de sociale media) en op zondag 2 vieringen. Iemand met wie ik contact had testte positief en dus moest ik, ook zonder enig symptoom, 10 dagen geïsoleerd blijven, maar ik werd zelf 2 keer negatief getest en kan dus weer meevieren of voorgaan in de kathedraal. We kijken uit naar de vaccins en hoe het hier zal georganiseerd worden. De regering heeft nog geen steekhoudend plan. Uitkijken voor mijn vakantie in België is dus ook niet voor morgen.

“Laat u de hoop niet ontnemen” zegt Paus Franciscus. En op weg naar wat een Nieuw Jaar moet worden, vierden we Kerstdag en vieren we deze Kersttijd. De menswording, God-met-ons in ons menszijn, is het fundament van ons geloof en onze hoop dat een Nieuw Jaar kan en van onze wil om eraan te werken. Niet eenvoudig een “normaal” jaar zoals we het kenden vóór de pandemie, maar een echt ‘nieuw” jaar. De pandemie heeft bestaande, mensonwaardige en onmenselijke toestanden van honger en lijden, door uitbuiting en onrecht in een verdeelde wereld, waar niet de mens op de eerste plaats komt, nog erger gemaakt en ook duidelijk in het licht gesteld. Als Jezus wordt opgedragen in de tempel (Lucas 2,22-40) horen Jozef en Maria verwonderd wat Simeon en Anna over hem zeggen: De herinnering aan de oude beloften van bevrijding en de continuïteit van het geloof in God die opkomt voor zijn volk, met een nieuw element, het kind is een licht, niet alleen voor een uitverkoren volk, maar voor alle naties; Gods plan, Gods liefde, in zijn mens geworden zoon is voor heel de mensheid.
Een beeld zegt meer dan vele woorden, Daarom, bij mijn kerst- en nieuwjaarswensen, vooreerst het beeld van een migrantenfamilie. Het kan ons doen denken aan Jozef en Maria op weg naar Bethlehem of op hun vlucht naar Egypte en ook aan de pandemieën, op economisch, sociaal en humanitair vlak die onze wereld meemaakt. En Paus Franciscus verraste ons deze dagen wanneer hij, zonder de naam te vernoemen, naar Dom Hélder Câmara verwees en, ook al is hij nog niet heilig verklaard, wel als “Een heilige bisschop die zei: Als ik iemand met honger een brood geef noemen ze mij een heilige, maar als ik vraag waarom er mensen zijn die honger lijden noemen ze mij een communist.” 

 Aan Dom Hélder Câmara zelf worden ook deze woorden toegeschreven:
“Ik denk graag aan Kerstmis als een subversief gebeuren: 
- Een arme jongen; 
- Een “alleenstaande” moeder; 
- Een “adoptievader”; 
- Het bezoek bij de geboorte komt van het uitschot van de samenleving (herders); 
- Geschenken komen van mensen "van andere religies" (magiërs, astrologen); 
- De "familie" moet vluchten; ze worden politieke vluchtelingen; 
- Kom dan terug en woont aan de rand. 
De rest vieren we met Pasen ... maar met dezelfde subversie ... 
Ja! De revolutie komt van de armen! Alleen van hen kan verlossing komen! 
Zalig kerstfeest! Zalige subversie! " ( Dom Hélder Câmara) 

Beste Familie en Vrienden, Dom Estevam, onze nieuwe bisschop, trof een nooit geziene situatie om zijn taak te beginnen in het bisdom Ruy Barbosa. Maar hij doet het met hart en ziel, met persoonlijke aanwezigheid waar het kan en virtueel waar het moet. Georganiseerd en zeer attent voor de bisschop emeritus! De noden van het bisdom zijn er natuurlijk niet op verminderd. Ook op dat vlak zie ik hem initiatieven nemen. Maar, met hem en heel het bisdom reken ik erop dat ook uw interesse en meeleven, uw meebidden en steunen verdergaan. 
En op mijn vakantie in Vlaanderen (wanneer ???) 
hoop ik u allen in goede gezondheid terug te zien. 
Gods milde zegen en een grande abraço virtual. 

Dom André De Witte

Momenteel is er een interessante podcast te beluisteren op Kerknet waarin Dom André De Witte vertelt over zijn leven als bisschop in Brazilië en ook zijn visie over de Katholieke kerk uit de doeken doet.
https://soundcloud.com/kerknet/vlaamse-bisschop-in-brazilie-getuigt-podcast-wim-corbeel
 

OVERLIJDEN 
Na een korte ziekenhuisopname is 
Dom André De Witte op 25 april overleden. Hij was 76. 

Afkomstig uit Scheldewindeke en met een diploma 
van landbouwingenieur op zak trok André De Witte 
in 1976 als priester fidei donum naar Brazilië. Hij 
werkte 18 jaar in een parochie in het bisdom 
Alagoinhas, werd geestelijk directeur van het 
seminarie, diocesane coördinator van de 
landpastoraal en vicaris-generaal. 
Op 8 juni 1994 werd hij benoemd tot bisschop van 
Ruy Barbosa. Als bisschopsleuze koos hij: Cristo Sempre. 
Van 1995 tot 2003 was bisschop De Witte voorzitter van de dienst migrantenpastoraal van de Brazilaanse bisschoppenconferentie. In de zomer van 2013 vonden 
de Wereldjongerendagen (WJD) plaats in Rio de Janeiro. De Vlaamse jongeren die met IJD - Jongerenpastoraal Vlaanderen deelnamen aan deze editie, beleefden vooraf in Ruy Barbosa een intense 'missionaire week'. De gastvrijheid van de arme plattelandsbevolking en hun missionaire ingesteldheid maakten grote indruk. 
In 2015 werd mgr. De Witte verkozen tot vicevoorzitter van de Commissie voor Landpastoraal van de Braziliaanse bisschoppen. Bij de presidentsverkiezingen in 2018 haalde hij zich de woede van huidig president Jair Bolsonaro op de hals, omdat hij gelovigen in een brief vroeg om niet te stemmen voor kandidaten die alleen bekommerd zijn om hun eigen imago en niet om het welzijn van de mensen en dringende problemen zoals huisvesting en arbeidsrechten.  Op 15 april 2020, aanvaardde paus Franciscus zijn ontslag en benoemde zijn opvolger: dom Estevam dos Santos Silva Filho. In een brief aan zijn familie en vrienden in Vlaanderen liet dom André toen weten dat hij blij was de eindverantwoordelijkheid te mogen doorgeven en wel aan iemand die niet alleen van harte maar ook van geboorte uit Bahia afkomstig was. Zelf wou hij als emeritus bisschop dienstbaar blijven in de evangelisatie en sociale pastoraal bij de overwegend arme plattelandsbevolking. 
Sinds het jubeljaar 2000 is het bisdom Ruy Barbosa in het Braziliaanse binnenland het zusterbisdom van het bisdom Gent. 

Zoeken