Allrheiligen

Wij willen samen vieren

Binnen onze moeder Teresa-parochie zijn er reeds geruime tijd 3 weekendvieringen: op zaterdag in Bottelare om 18 uur tijdens de zomermaanden en om 17 uur tijdens de wintermaanden, op zondag om 9.30 uur in Oosterzele en om 11 uur in Merelbeke. Dankzij de meewerkende priesters kunnen we dit, ook na het overlijden van pastoor Adrien, blijven aanbieden aan onze parochianen.  
In principe gaan deze vieringen wekelijks door op dezelfde plaats. Toch kan het ook zinvol zijn om af en toe eens met allen samen te komen in één viering, en dit het liefst ter gelegenheid van een bepaalde (feestelijke) gebeurtenis.
Dit hoeft dan ook niet in één van de 3 vaste kerken te zijn. Er zijn binnen onze parochie nl. ook nog 6 kerken die wel open zijn, en niet onttrokken aan de eredienst, maar waar er geen weekendvieringen meer zijn. De parochieploeg heeft beslist dat het wel kan dat er, ter gelegenheid van een bepaalde gebeurtenis (feestdag, noveen,…), ook uitzonderlijk in deze kerken eucharistie kan gevierd worden. Bij die gelegenheid willen we dan ook alle kerkgangers van de parochie betrekken, waardoor er in dat weekend maar één viering zal zijn (om 10 uur).
Om het weekendschema niet te veel overhoop te gooien willen we voor het komende werkjaar al een 4-tal ‘buitengewone’ vieringen vastleggen, en dan zien of we dit voor de andere kerken het jaar nadien kunnen uitbreiden.
Dit zijn de vieringen die we al hebben vastgelegd voor de komende maanden.
- Zaterdag 5 oktober is er geen viering in Bottelare, de viering zal wel doorgaan op zondag 6 oktober 2024 om 10 uur, (inhuldiging gedenkplaat Theophylus Verstraeten) dan is er GEEN viering in Oosterzele en in Merelbeke-centrum.
- zondag 20 oktober is er een Eucharistieviering in Munte (Sint Hubertusviering) om 10 uur, dat weekend is er GEEN viering in Bottelare, Oosterzele en Merelbeke-centrum
- zondag 29 december is er Eucharistieviering in Melsen om 10 uur, (St. Stefanus) dat weekend is er GEEN viering in Bottelare, Oosterzele en Merelbeke–centrum
- zondag 2 februari 2025 is er een Eucharistieviering in Lemberge (Aldegonde) om 10 uur, dan is er dat weekend GEEN viering in Bottelare, Oosterzele en Merelbeke-centrum. 
We hopen met het initiatief verder te bouwen aan een gemeenschap die mag ervaren dat met allen samen vieren echt deugd kan doen.

Namens de parochieploeg, Yvan Stassijns (administrator)
 

Zoeken

Dekenaal nieuws