Vormselcatechese

Catechese in kleine groepjes over de eucharistie©Bernadette
 

VORMSELCATECHESE KERKPLEK BOTTELARE
Eucharistie vieren is dankjewel zeggen aan God
De kerk: een plaats waar hemel en aarde samenkomen.
De kerk is het huis van God; de plaats waar de hemel en de aarde elkaar raken. Wij zijn er steeds welkom om er tot rust te komen, een kaarsje aan te steken en een gebed te zeggen.
Tijdens de eucharistie mogen we heel dicht bij Jezus zijn, naar Hem luisteren, met Hem praten en met Hem aan tafel zitten.
Op zaterdag 5 november kwamen de aanstaande vormelingen van kerkplek Bottelare dan ook samen om te werken rond de symbolen van de kerk en de betekenis van de eucharistie.  De kinderen werden daartoe in groepjes verdeeld en werkten via een doorschuifsysteem.

Rijke symboliek en mooie rituelen
Met Herman De Mil verkenden de kinderen de kerk en leerden ze heel wat bij over de verschillende symbolen, rituelen en voorwerpen in de kerk en de eucharistie.  Zij bezochten de sacristie, stonden stil bij de Paaskaars, het altaar en het evangelieboek.  Bij het St.-Annabeeld hoorden ze over de verering van Moeder Anna en de geschiedenis van de kerk.  Verder zagen ze ook de doopvont en hoorden ze het orgel spelen.  Herman kan boeiend vertellen en wist hen heel veel bij te brengen over alles wat ze zagen in de kerk. 

De eucharistie: bron en hoogtepunt in ons leven als christen
Samen met de catechisten verdiepten de kinderen zich in de betekenis en de diepe waarde van het eucharistie vieren.  De eucharistie is één grote dankzegging.  Wij danken God om het leven. Wij danken God omdat Hij ons zijn Zoon Jezus heeft geschonken, die ons in elke eucharistie op een heel deugddoende wijze nabij komt in het Woord en in het Brood.  
Het brood en de wijn is werkelijk Jezus die zich uit liefde aan ons geeft.  Wij voelen ons door Hem bemind, en willen kracht opdoen om op onze beurt de mensen rondom ons lief te hebben.  Het helpt ons om ons geloof en de werking van de heilige Geest in ons brandend te houden. 

Een sfeervolle, stemmige en rakende viering
Na de catechese vierden we samen met de ouders en de geloofsgemeenschap eucharistie.  De kinderen brachten gebeden aan waarin ze God danken, en men zong frisse en jeugdige liederen.  De priester verduidelijkte in de homilie de betekenis van de lezingen en het Evangelieverhaal. Hij bracht ons een heel mooie en hoopvolle boodschap over het eeuwig leven – na dit leven – ons geschonken door God omdat Hij ons zo liefheeft.  Ook nu kunnen wij heel gelukkig leven als zoekende gelovigen in het voetspoor van Jezus.
Een mooie en rakende homilie: echt om van te leven. 
De viering sloten wij af met het mooie samenvattende gebed: ‘Wij danken God’.

Catechisten Bottelare
 

Zoeken

Dekenaal nieuws