Onze Vader

Voorstelling Gebed bij het Onzevader ©Marleen

Voorstelling Gebed bij het Onzevader

Tijdens de eerste communietocht van de kinderen van de Sint-Michielsschool, de Go-school en de Daltonschool, konden ze de tentoonstelling van Anny Mortier over het Onzevader bewonderen. Ze geeft er ook een woordje uitleg bij.

Een missionaire getuigenis. 

Omstreeks 1221, heeft Sint-Franciscus van Assisi, bijkomende teksten bij het Onzevader gevoegd, hij noemde het “Gebed bij het Onzevader”. Hij legde vooral de nadruk op de liefde van God. Een beeldende inkleding van een missie-theologie. 
Franciscus was een man van Gebed en wilde de lering van het Onze Vader duidelijk maken aan zijn medebroeders. Missionaire, beeldende voorstellingen werden vroeger aangewend om de Bijbel bereikbaar en verstaanbaar te maken aan mensen die ongeletterd waren. Vandaar het idee om godsdienstige thema’s ook heden ten dage in belangstelling te brengen en ze in beeldtaal voor te stellen. 
Een missionaris is een zaaier. Het zaad is het Woord en de akker is de samenleving. 
Doelstelling: Christus brengen waar Hij vergeten is. De Kerk moet terug zichtbaar zijn. 
Het gaat erom de Christelijke waarden van de Blijde Boodschap, een aanlokkelijke uitdrukking te geven. De mens staat hier midden in. Alle schepselen of andere natuur-elementen blijven ongeëvenaarde bronnen voor inspiratie. 
Culturen veranderen mee met de tijdgeest en drukken zich uit in vormen die beantwoorden aan het denken en voelen van de nieuwe generatie. 
De beeldverhalen tonen dat elk element een deel is van de tekst die verbonden is aan het Gebed. Vooral jongeren zijn vertrouwd met een visuele beelden, een goede manier om kennis te maken met bepaalde thema’s in het Christelijk leven. Ook godsdienstige kerngedachten spreken beter tot een begripvolle overname, en dit door de beeldtaal. 
Vooral het Christelijk denken en voelen van deze traditiegetrouwe weergave, kan misschien een positieve aanstoot geven voor een verder liefdevolle samenleving. Het zich bewust maken van de menselijke waardigheden, verbonden in het Christelijk Gebed. 
De toepassing van kleuren zal echter de basis blijven om een uitbeelding, ook met één kleur. Zoeken naar datgene dat ons kan raken en bekoren, en proberen dat kenbaar te maken, dat is de bedoeling van een uitbeelding. De passie van de mens is steeds zichtbaar : zijn droefheid, zijn vreugde, zijn zelfbeheersing of agressiviteit... de deugden en ondeugden van de mens in de samenleving. 
Bij iedere tekening is natuurlijk ook Sint-Franciscus aanwezig. Zijn bewondering voor de Schepping Gods was zeer groot. Als lid van de Franciscaanse Derde-Orde is de bezieling voor het charisma van Sint-Franciscus, overal merkbaar. Getuigen van de Blijde Boodschap in onze persoonlijke contacten met de medemens, in elke situatie van vreugde of leed, in het gewone leven met de mensen om ons heen, dat is de missie van elke volgeling van Jezus Christus en zeker van een Franciscaanse volgeling. Een uitwisseling in wederzijdse ontmoeting, al gevend ontvangen wij in geestelijk rijkdom. De Geest van God leeft en werkt aan de eisen van de tijd en is juist een teken van het levend karakter van de Heilige Kerk. Christus gestalte geven bij de nieuwe volgelingen van vandaag. 

Anny Mortier, ofs.

Zoeken

Dekenaal nieuws