Palmzondag

De vormelingen van Bottelare waren fier over hun palmpasenstokken voor de intredeprocessie©Bernadette

Palmzondag

Intredeprocessie met het mooie 'Laudate Jerusalem'©Erik

Palmzondag

Wijding van de palmen©Erik

Vieringen voor Palm- en Passiezondag 

Uitbundige en vreugdevolle intrede
Op zaterdag 23 en zondag 24 maart gingen er in onze kerken stemmige Palm- en Passiezondag vieringen door, en dit met een heel mooie en sprekende liturgie.
Bij de intrede weerklonken vreugdevolle liederen, waarna het evangelieverhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem werd voorgelezen: Jezus gaat naar Jeruzalem en wordt als een koning door de mensen verwelkomt. In Bottelare gingen de aanstaande vormelingen, bij het begin van de viering, met hun zelfgemaakte Palmpasenstok, voorop in de processie.  In Merelbeke Centrum de leden van het St.-Pieterskoraal, terwijl men ‘Lauda Jerusalem’ zong. Dit symboliseert het ons samen met Jezus opgaan naar Jeruzalem, naar de Goede Week en naar Pasen. 
Tijdens deze intrede was er ook de palmwijding en werden ook de palmtakjes met wijwater gezegend. 

Ingetogen sobere woorddienst: Jezus’ lijden en dood uit liefde voor ons
Na deze mooie uitbundige start, volgde in sterk contrast een heel ingetogen woorddienst.  De lezingen spraken over de naderende kruisdood en begrafenis van Jezus.
Heel sereen werd vervolgens het ‘lang evangelie’ door twee lectoren en de priester voorgelezen: het lijdensverhaal van onze Heer Jezus Christus: het verhaal van Jezus’ lijden en dood uit liefde voor ons.
Het lijdensverhaal eindigde met een heel intens moment van stilte.  Het bleef muisstil in de kerken en allen waren in persoonlijk gebed bij het lijden en de kruisdood van Jezus.
Daarna volgde de geloofsbelijdenis en de tafeldienst, zoals in elke eucharistie.

Teken van geloof en hoop dat Jezus ook onze Heer wil zijn
De gewijde palmtakken en -kaartjes werden op het einde van de viering mee naar huis genomen, waar we ze aan een kruisbeeld bevestigen of een ereplaatsje geven.  Dit als teken van onze verbondenheid met Jezus: Jezus is onze Koning en wij zijn bereid zijn weg te volgen. 
Met het palmtakje brengen we Jezus in herinnering en vragen Hem dat Zijn vrede en zegen in ons huis mag wonen: ‘Een gezegend teken en groen symbool van kruis en verrijzenis, een teken van geloof en hoop dat Christus ook onze Heer wil zijn’.
Met deze prachtige Palm- en Passievieringen gingen wij allen samen een ingetogen Goede Week in, als voorbereiding op een gezegend Pasen.

Bernadette
 

Zoeken

Dekenaal nieuws