Veertigdagentijd

Veertigdagentijd 2024: Ga mee!

We komen in de weken voor Pasen, een tijd van inkeer en bezinning. Mensen laten bepaalde dingen om zo meer ruimte te krijgen om te kijken en na te denken over hun leven.
Op Aswoensdag 14 februari 2024 start de 40dagentijd. Gelovigen worden uitgenodigd naar de kerk om samen het begin van de vasten te vieren. Als teken wordt een askruisje op het voorhoofd gegeven. Dit kruisje verwijst naar de vergankelijkheid van het leven hier op aarde. De as voor het askruisje komt van de verbrande palmtakjes uit 2023, die op Palmzondag werden gewijd.
Bij het toedienen van de askruisjes zegt de priester: Gedenk mens, dat je stof bent en tot stof zal wederkeren.
Proberen wij met de andere gelovigen mee te gaan in deze vastentijd!

Marleen
 

Zoeken

Dekenaal nieuws