Dom André1

Uitvaartdienst voor Dom André De Witte in familiale kring

Op zaterdag 29 mei vond er in de kerk van Scheldewindeke een uitvaartdienst plaats voor Dom André De Witte die in Ruy Barbosa overleed op 25 april jongstleden. Gezien de onmogelijkheid voor de familie om de uitvaart bij te wonen, werd besloten om – zij het in beperkte kring – toch een plechtigheid ter ere van hem te houden.
In de viering werd vooral zijn inzet geloofd. Een jonge medepriester uit zijn bisdom schreef daarover volgend dankbaar getuigenis…

Beste broers en zussen, familie en vrienden van onze geliefde Dom André,
Ik had het geluk Dom André te mogen ontmoeten in 2003, toen ik zou toetreden tot het seminarie. Ik leerde hem nog beter kennen toen ik bij hem woonde in mijn eerste jaren als priester (2012-2015). Het overlijden van onze herder, vader, vriend en broer, wekte een reeks gevoelens en gedachten op bij allen die hem kenden en van hem hielden. Waarom moest het zo snel gaan? Terwijl hij zelf hoopte nog vele jaren als emeritus een steentje bij te dragen. Waarom moest het zo snel gaan? Terwijl hij zo geëmotioneerd was, toen priesters, zusters en leken voorstelden om uit liefde en dankbaarheid een huis te bouwen voor na zijn pensioen.
Hij zei vaak, met een knipoog, “Mannen, we maken plannen, maar God heeft er andere, veel betere”. Toch zijn we er kapot van! Er vloeien tranen terwijl we herinneringen ophalen, denken aan mooie momenten en heimwee hebben. Wat moeten we nu doen? God helpt ons om te onthouden hoe Dom André was: een eenvoudig en respectvol mens; een man van God, een goede herder, vriend en broer van allen. 
Boven alles was Dom André menselijk. Zijn vermogen om mensen te respecteren en zijn eigen zwakheden en grenzen te erkennen, was ongelooflijk. Hij zei steeds "De mens is altijd groter dan zijn fouten", "Jezus kwam niet om te veroordelen". Of zoals het tijdens de Braziliaanse mis werd gezegd “Ik leef opdat anderen ook zouden leven”.
Dom André was de stem van de armen. Hij is altijd een persoon van extreme eenvoud geweest, arm onder de armen, maar met een groot vermogen om te luisteren. Hij vocht tot het einde om ervoor te zorgen dat alle gezinnen een stuk land, een dak, een regenton of bron van inkomsten hadden via gezinslandbouw. Hij zei met overtuiging “Jezus Christus kwam om iedereen te redden, maar hij begon met de kleintjes, de allerarmsten”. Omdat hij altijd aan de kant stond van de uitgeslotenen, werden zijn houding door sommigen niet gewaardeerd. Dom André ging de controverse niet uit de weg, maar trachtte de vrede te bewaren. "We mogen nooit iemand veroordelen die anders denkt dan wij." 
Dom André was een goede herder. Hij zorgde ijverig voor de vorming van de toekomstige geestelijken van het bisdom Ruy Barbosa. Hij zei dat van onze kant het belangrijk is om altijd met twee benen te lopen, "geloof en leven", de ene om te evangeliseren, om het volk van God te vormen en de andere om deel te nemen aan de opbouw van een rechtvaardige en solidaire samenleving, ten dienste van het leven. Hij was nederig en herhaalde dat hij een bisschop was om te zorgen dat de krachten werden gebundeld. Hij waardeerde alle roepingen. Hij was een geweldige bisschop omdat hij allereerst een broeder was, een christen onder het volk en een goede herder.
Dom André was eenvoudig. Hij sprak met bewondering en genegenheid over zijn familie en de goede tijden die hij in zijn geboorteland België doorbracht. Daarentegen hij heeft nooit ontkend dat hij, uit liefde voor de missie, een Braziliaan in hart en nieren was. Zijn geschiedenis in Brazilië begon in 1976, toen hij in Recife aankwam met de boot. Van daaruit ging hij naar het bisdom Alagoinhas, ook in Bahia, waar hij 18 jaar als missionaris werkte. Het was zijn wens om naar een land te worden gestuurd waar Spaans werd gesproken, maar werd door een van Gods verrassingen naar Brazilië gestuurd. Dom André zei altijd dat God zijn wegen heeft en dat we open moeten staan voor zijn nieuws. Hij stierf zonder iets te hebben, maar hij won een volk dat van hem hield en de beloning van eeuwig leven. 
Ik druk mijn oprechte dank uit aan de hele familie De Witte voor het geschenk dat zij ons gegeven hebben. Dat zij André begrepen en ondersteunden waardoor hij zijn leven bij ons kon doorbrengen, vooral met de armsten en meest lijdenden. Ondanks alles wat Dom André ons nostalgisch vertelde over zijn ouders, broers en andere familieleden, zijn we er zeker van dat hoe hij was en wat hij hier deed, was wat hij heeft geleerd van zijn familie. Jezus leerde ons dat elke boom bekend staat om zijn eigen vruchten. Een goed mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart (vgl. Lucas 6). Dom André bracht goede vruchten voort omdat hij een gezonde gezinsomgeving kon ervaren en omdat hij wist hoe hij met Jezus verenigd kon blijven. 
Laten we in deze moeilijke tijd, wanneer we afscheid nemen van iemand van wie we houden, troost vinden in de zekerheid dat we elkaar ooit zullen ontmoeten in de eeuwige woning. Moge Dom André in vrede rusten en voor ons blijven zorgen, zoals hij altijd in het leven heeft gedaan. Moge ieder van ons, naast dankbaarheid en vele herinneringen, geweldige lessen leren uit zijn getuigenis van geloof en leven. Laten we zijn zoals hij.
Bedankt voor alles, Dom André! Rust in vrede.

Pastoor Carlos Marçal
1 mei 2021
 

Zoeken

Dekenaal nieuws