Sint-Pieterskoraal

Het Italiaans concert ‘Il Sorisso’ in het cultuurhuis©Liesbeth

Sint-Pieterskoraal
Sint-Pieterskoraal

Vrouwen en mannen gaven het beste van zichzelf©Liesbeth

Twee hoogdagen voor het Sint-Pieterskoraal

Voor zijn 60-jarig jubileum kreeg het Sint-Pieterskoraal op vrijdag 22 september een ontvangst in de raadzaal van het gemeentehuis.

Burgemeester Filip Thienpont onderstreepte het belang van het koor bij de bijzondere vieringen in de Sint-Pietersbandenkerk. en hij dankte ook voor de uitvoeringen van het TE DEUM die het koor, op vraag van het college van burgemeester en schepenen, brengt voor de nationale feestdag en koningsdag.

Erevoorzitter Jaak Thybaut schetste beknopt de geschiedenis van het koor. Hij illustreerde hoe de koorwerking bijdraagt aan de artistieke en culturele ontwikkeling van de leden, en eveneens zorgt voor aangename sociale contacten.

Ook mevrouw Marieke Messine, voorzitster KOOR & STEM Oost-Vlaanderen, prees die verdiensten van de koren en onderstreepte in het bijzonder de waarde van het zingen.

Het koor besloot de academische zitting met de vierstemmige compositie van Orlandus Lassus ‘O, OCCHI MANZA MIA’.

Daarna mochten we genieten van de mooie en uitgebreide receptie aangeboden door het gemeentebestuur.

Als hoogtepunt van het jubileumjaar bracht het koor op 22 oktober in het Cultuurhuis: het Italiaanse concert ‘IL SORRISO’. Met de glimlach doorkruisten wij Italië.

Na zoveel maanden intens oefenen konden wij het publiek bekoren met Italiaanse liederen van de renaissance tot de twintigste eeuw.

Stichter E. H. Wim Van Avermaet was verrukt dat de kiemen die hij gezaaid heeft in 1963, nog altijd zo’n rijke oogst opleveren.

Dr. Barilari, consul van Italië, feliciteerde ons met de uitspraak van het Italiaans.

Met de weergaloze steun van pianovirtuoos Michiel Demarey en de meeslepende leiding van dirigent Bernard Giot, werd het publiek laaiend enthousiast.

We hadden een extranummer voorzien, maar het aanhoudende applaus smeekte om een tweede.

Het doel was bereikt: een brede SORRISO op alle gezichten.

Jaak

 

Zoeken

Dekenaal nieuws