kapel

Stil en dankbaar bij onze hemelse moeder

Donderdag 23 mei: gebed aan de Mariakapel van de Lembergsesteenweg
Op donderdag 23 mei verzamelden wij aan het kapelletje ‘Ik ben de Maagd der armen’, gelegen aan het drukke kruispunt Lembergsesteenweg-Kloosterstraat. 
Ondanks het kille miezerige weer en de drukte van het kruispunt, kwamen wij er toch met velen samen, waaronder zelfs nieuwe buurtbewoners. Het was heel hartverwarmend en deugddoend om er elkaar te ontmoeten en er samen te bidden;
Door het rozenkransgebed, afgewisseld met overwegingen, liederen en gebed, werden we allen heel stil en dankbaar, bij onze hemelste Moeder Maria.

Mariale gebedsviering uit dankbaarheid
Deze kapel bouwde men na de tweede wereldoorlog uit dankbaarheid voor de bescherming, de bijstand en de troost van Maria tijdens de oorlogsjaren. Het kapelletje is dankzij de weldoende inzet van buurtbewoners, heel goed onderhouden en altijd voorzien van kaarsen en heel mooie bloemen. Met hen vierden we dan ook op dinsdag 21 mei een heel verzorgde en deugddoende Mariale gebedsviering bij het mooie Mariabeeld in onze St.-Pietersbandenkerk.

Maria is de vrouw van het ‘ja’
Maria is de vrouw van het ‘Ja’.  Vanaf het begin stelde zij haar hart open voor God in haar leven en wist ze zich doordrongen door Zijn oneindige liefde.
Zij begreep misschien niet altijd wat er gebeurde, maar doorheen alles bleef ze steeds trouw aan haar woord,  aan haar geloof, aan God.
De vrouw van het ‘ja’, beantwoordt ook onze gebeden. Zij hoort onze stemmen, ook deze die in ons hart blijven opgesloten, die we niet kunnen verwoorden.
Maria aanhoort ze als Moeder en brengt ze als bemiddelares bij de Heer. Zij legt onze gebeden, onze zorgen en onze vragen in Gods handen.

Gebed bij het glorierijke mysterie: ‘De kroning van Maria in de hemel’.
Moeder Maria, op het kruis zei Jezus tot Johannes: ‘Ziedaar je moeder’,
en tot jou, wijzend naar Johannes: ‘Ziedaar je zoon’. 
Je werd de moeder van alle mensen en moeder van de Kerk.  
Gezegend ben jij onder de vrouwen, koningin, in glorie opgenomen.  
We vragen u, leid ons op de weg van nederigheid en geduld, 
van liefde en trouw.  Waak wereldwijd over uw kinderen, 
neem ons bij de hand en voer ons naar de Vader.  Amen.

Bernadette
Foto: Erik
 

Zoeken

Dekenaal nieuws