Goede week

Voetwassing op Witte Donderdag in 2019 © Marleen
 

Goede week

Kruisverering op Goede Vrijdag 2019 © Marleen

Start van de Goede Week

We starten weldra de Goede Week, die is zowel op liturgisch vlak als op de innerlijke belevening de meest intense week. Het is de samenvatting van ons gelovig leven. 
Wat vieren we in deze week:

Palmzondag
De Goede week start op Palmzondag, waarbij Jezus zijn intrede doet in de stad en wordt onthaald als een koning. Toch hangt er reeds dreiging in de lucht.
Groene palmen worden gezegend als teken van hoop en onze bereidheid om Jezus te volgen.

Witte Donderdag
Begint met de voetwassing (hierbij toont Jezus dat Hij ook dienaar was voor ons allen) gevolgd door de instelling van de eucharistie: breken en delen van het brood.
De klokken worden geluid en zijn dan stil tot aan de Paaswake.
Durven wij ook brekend en delend in het leven staan!

Goede Vrijdag
Deze dag gedenken we de kruisweg en kruisiging van Jezus. Een dag van stilte en ingetogenheid.
Op deze dag kan je de kruisweg meebidden en tijdens de avonddienst heeft er de kruishulde plaats.
Hier kunnen we even stilstaan bij al het lijden in onze wereld. Een dag om stil van te worden!

Pasen
Het hoogtepunt van de Goede Week: Christus is verrezen!
Tijdens de paaswake wordt het vuur en het doopwater gewijd. De paaskaars wordt gezegend.
De doopbeloften worden vernieuwd. Het wordt een feestelijke eucharistie.
Durven we als hoopvolle mensen door het leven te gaan, vertrouwend op Gods belofte dat  liefde en leven sterker zijn dan de dood!

Aan iedereen een goede Goede Week gewenst!

(Verwerking tekst van Deken Yvan Stassijns) Marleen
 

Goede week

Zoeken

Dekenaal nieuws