eerste communie 2023

Bij de communie krijgen de kinderen deze keer nog een kruisje ©Erik

ROND DE TAFEL VAN JEZUS
Instapviering eerste communicanten
Op zondag 23 april 2023 ging er voor de toekomstige communicantjes van Flora een laatste catechese door.  Na een warm welkom werden de kinderen in twee groepjes verdeeld en werkten ze via een doorschuifsysteem rond: ‘Samen met Jezus aan tafel’.

Met Jezus die ons graag ziet aan tafel.
In het eerste groepje zaten ze mee aan tafel met Jezus en zijn vrienden, toen deze samenkwamen om het Joodse Paasfeest te vieren. Ze hoorden de verhalen over de bevrijding uit Egypte en maakten kennis met de wijze waarop Joden dit feest overal in de wereld vieren. Voor Jezus was het een heel bijzondere avond, want de volgende dag zou hij sterven aan het kruis. Tijdens dit laatste avondmaal stelde Hij de eucharistie in.
De kinderen konden alles via boeiende verhalen mee beleven en voelden zich heel dicht met elkaar, met de leerlingen en met Jezus verbonden. Het brood van Jezus dat ze met elkaar deelden, noemden ze ‘Brood om van te leven’.
In het tweede groepje werkten de kinderen rond de betekenis en het verloop van de eucharistieviering. Aan de hand van grote kijkplaten bouwden ze samen een viering rond de tafel van Jezus op. Ze stonden vooral stil bij de woord- en tafeldienst waarin Jezus ons uitnodigt om te leven zoals Hij en ons leven te delen met elkaar.
De kinderen mochten ook een kijkje nemen in de kast van de kazuifels, waarbij de betekenis van de verschillende kleuren in de liturgie een eenvoudige duiding kreeg.

Het Emmaüsverhaal
Daarna sloten de kinderen en ouders aan bij de eucharistieviering op zondag met de geloofsgemeenschap. Tijdens de woorddienst gingen de kinderen in nevendienst,
en werkten ze rond het evangelieverhaal van die zondag: het Emmaüsverhaal.
Als slot van deze rijke en zeer gevulde voormiddag, kregen de kinderen nog een concrete verwerkingsopdracht en een aftelboekje naar hun ‘eerste communie’, mee naar huis.
Via dit boekje kunnen ze thuis, samen met het gezin, twee weken lang toeleven naar de grote feestdag dat ze voor de eerste keer zullen aanzitten aan de tafel van Jezus. 

Catechisten eerste communie
 

Zoeken

Dekenaal nieuws