Priester Marc Van Steen

Priester Marc Van Steen

OP WEG IN ONZE PAROCHIE NA DE NIEUWE BENOEMINGEN

Op 25 januari werden in de nieuwsbrief van ons bisdom volgende benoemingen voor onze parochie gepubliceerd:

Deken Yvan STASSIJNS van het dekenaat Wetteren werd na het plotse overlijden van pastoor-moderator Adrien DHOOGHE op 18 december 2023, benoemd tot parochieadministrator voor de parochie H. Moeder Teresa van Calcutta in Merelbeke-Oosterzele.
 
Priester Marc VAN STEEN die eervol ontslag kreeg als pastoor-moderator van de Heilige Helenaparochie (Sint-Gillis-Waas/Stekene) werd op 1 januari 2024 benoemd tot lid van de dekenale equipe van het dekenaat Wetteren als meewerkend priester met een focus op de parochie H. Moeder Teresa van Calcutta in Merelbeke-Oosterzele.

Dat wil zeggen dat deken Yvan Stassijns mee zal instaan voor het bestuur van onze parochie en dat priester Marc Van Steen mee zal instaan voor de sacramentenpastoraal in onze parochie. 
Deken Yvan zal de parochieploeg voorzitten en is de eindverantwoordelijke voor alle pastorale beslissingen.
Priester Marc kan voorganger zijn in eucharistievieringen en boetevieringen. Hij zal net als de diakens mee instaan voor doopsels, uitvaarten en huwelijken.

Door het bisdom werd bij monde van Wim Tachelet, bisschoppelijk gedelegeerde voor de parochie- en sacramentenpastoraal, op de parochieploeg van 16 januari volgend kader geschetst voor de visie en de  werkwijze in onze parochie.

Kader voor de toekomst:
⦁    De leiding van de parochie ligt bij deken Yvan Stassijns die parochie-administrator wordt. Hij wordt bijgestaan door Marc Van Steen als meewerkend priester, ondersteund door de diakens én de parochieploeg. Ook vicaris Joris De Jonghe zal als meewerkend priester in onze parochie weekendvieringen mee blijven voorgaan.
⦁    We willen de zorg voor vieringen voor oudere gelovigen blijven dragen, maar binnen een toekomstgericht kader. Dus gebeuren mogelijke lokale gebedsvieringen en eucharistievieringen tijdens de week in een harmonisch schema van de hele parochie én deze kunnen blijven plaatsvinden mits er ter plekke een kwaliteitsvolle draagkracht is.
⦁    We willen de wekelijkse zondagseucharistie op 3 momenten (volgens het huidige schema) garanderen zolang goede ondersteuning (koster, acolieten - misdienaars, organisten, koren, cantors en lectoren) verzekerd kan worden.
⦁    Op zondag (of zaterdagavond) worden geen gebedsdiensten gehouden.
⦁    Het bisdom wil de meerwaarde van St-Michielsbeweging valoriseren in de werking van de parochie.
⦁    De huidige parochieploeg is nu ‘in lopende zaken’. Er is vernieuwing nodig. Voor alle kandidaten geldt het engagement om voor het geheel van de parochie te werken en dit binnen de visie van het bisdom voor de nieuwe parochies. (*)
⦁    Priesters in dienst van de parochie, kunnen hun diensten aanbieden mits het akkoord van deken Yvan en parochieploeg. 
⦁    Om de toekomst van de parochie te verzekeren is het noodzakelijk om de krachten te bundelen. Dat betekent onder andere het groeien naar één parochiale werkgroep per pastorale taak (bijv. voor initiatiesacramenten doopsel, vormsel en eerste communie maar ook voor diaconie en liturgie) in  plaats van per kerkplek. 

Jullie merken het, het wordt een hele uitdaging om de toekomst van een levendige kerk in onze parochie te realiseren. Maar met de ondersteuning van velen op synodale wijze, onder de leiding van de heilige Geest, kunnen we er iets moois van maken.

(*) De visie van het bisdom over de parochiewerking vind je hier:
https://www.kerknet.be/sites/default/files/BOEKJE.pdf

Hopend op een beloftevolle samenwerking,
een hartelijke groet,

deken Yvan Stassijns
 

Zoeken

Dekenaal nieuws