Nieuws uit de parochieploeg!

Nieuws uit de parochieploeg!
Op 19 september zat de parochieploeg terug samen om het reilen en zeilen in onze parochie te bespreken. Het eerste punt was de naam van de nieuwe parochie, die door iedereen goed onthaald is. Er zal een logo gemaakt worden, om de herkenbaarheid te bevorderen. De lokale kerken blijven hun naam behouden, het voorstel is om ze te omschrijven als een kerkplek, bijvoorbeeld  Parochie H. Moeder Teresa, kerkplek Sint Martinus Balegem.
Er zijn stappen gezet in het vastleggen van de afspraken voor de doopvieringen. Vanaf 1 januari 2020 zullen doopvieringen in de hele parochie op eenzelfde manier georganiseerd worden. Volgende maand verschijnt hierover een overzichtsartikel.
Er wordt nagedacht over een betere communicatie van en naar de lokale kerkplekken. De ploeg is zich bewust van de uitdaging om in de grote parochie structuur - met een 1 pastoor en een beperkt aantal diakens - de informatie efficiënt van en naar de gelovigen te krijgen. Hier moeten nog stappen gezet worden. Concreet werd gekeken hoe de gebedsdiensten op Allerheiligen zullen georganiseerd worden.
De aanpak voor herabonnering van het parochieblad werd besproken. De uitgeverij heeft de kostprijs van een abonnement jammer genoeg alweer verhoogd. We blijven met 2 edities (Oosterzele en Merelbeke), en de redactieteams blijven hard werken om het lokale nieuws te brengen. 
Tot slot wordt gekeken om de initiatieven in onze parochie rond zorg voor de medemens (diaconie) te inventariseren en - waar nodig - beter te ondersteunen.

Regine