Nieuws uit de parochieploeg

Nieuws uit de parochieploeg

Na een deugddoende vakantie heeft de parochieploeg de draad terug op-genomen. De ploeg nam deze zomer afscheid van Adelheid en Paul en dankt hen beiden voor hun inzet en de prettige samenwerking. De parochie gaat dus op zoek naar een nieuwe kandidaat voor de parochieploeg en zoekt ook een nieuwe parochie-assistent(e).
Heb je interesse in een voltijdse job dicht bij huis en ten dienste van onze parochie? Denk erover na, verder nieuws hierover volgt binnenkort.

Aanstellingparochieploeg
Op 8 september zal deken Stassijns de parochieploeg officieel aanstellen tijdens een viering om 10.30u in Oosterzele. Iedereen is welkom op deze feestelijke viering. Daardoor zal er die zondag om 11.00u uitzonderlijk geen mis zijn in Merelbeke en uiteraard ook geen viering om 9.30u in Oosterzele. De zaterdagavondvieringen gaan dat weekend wel door.

Nieuwe naam voor de parochie                                                                                                                                                                                                                                                Met wat geluk zal dan de nieuwe naam van de parochie op 8 september bekend gemaakt worden: het is nog wachten op witte rook vanuit het bisdom. De lokale kerken in onze parochie blijven natuurlijk hun naambehouden.

Doopvieringen
Binnen de eengemaakte parochie worden nieuwe afspraken gemaakt voor de organisatie van doopvieringen en de bijhorende doopcatechese. Een voorstel conform de afspraken in het dekenaat werd uitvoerig besproken. Deze nieuwe regeling die nog bijgeschaafd wordt, geldt voor het hele parochie en zal begin 2020 starten.

Herabonnering parochieblad                                                                                                                                                                                                                                                 Volgende maand wordt onder andere de herabonnering op het parochieblad besproken.

Parochiale bedevaart 2020
De vroege vogels die al een agenda voor 2020 hebben kunnen noteren dat de parochiale bedevaart naar Oostakker Lourdes op zaterdag 23 mei 2020 plaatsvindt.