Oostakker Lourdes

Iedereen kan in Oostakker een beeldje bewerken. Alle beeldjes samen brengen een krachtige boodschap: in al onze verscheidenheid mogen we waardig naast elkaar staan en leggen we wie we zijn in de handen van Maria © Bernadette

Oostakker Lourdes

Intredeprocessie: Maria, wij komen U zingend begroeten © Bernadette
 

Oostakker Lourdes

Deken Yvan en vicaris Joris gingen de viering voor © Paul
 

Oostakker Lourdes

Nokvolle basiliek © Paul

Oostakker Lourdes

Het slotlied “Liefde gaf U duizend namen” kan je nogmaals beluisteren via deze QR-code © Paul
 

MEIMAAND = MARIAMAAND
Stil rakende bedevaart naar Oostakker-Lourdes
 

Samen op bedevaart
Op zaterdag 25 mei gingen we met onze parochie op bedevaart naar Oostakker Lourdes, waar we aansloten bij de talrijke bedevaarders van de St.-Gabriëlparochie Wetteren/Laarne van ons dekenaat. De meesten van onze parochie kwamen met eigen wagen of carpooling, anderen met het openbaar vervoer, de allerdappersten met de fiets.  De mensen van Wetteren/Laarne kwamen met volle autobussen. Daar de parkings overvol stonden, moesten velen het ‘ver gaan zoeken’ – met als gevolg dat een flinke wandeling naar het heiligdom het echte bedevaarts-gevoel sterk verhoogde.
Het was heel deugddoend om elkaar over de grenzen van de verschillende kerkplekken heen te ontmoeten: uit vele hoeken van onze parochie kwamen mensen blij samen, verenigd rond Maria.

Deugddoende stilte aan de grot
We verzamelden aan de grot. De stilte aan de grot was heel rustgevend en nodigde uit tot gebed.  We ontstaken kaarsen, waarmee we ons gebed, onze zorgen en vragen, onze vreugde en verdriet, onze verlangens en onze dankbaarheid aan Maria toevertrouwden.
Bij Maria kunnen we immers altijd terecht met al onze vreugden en zorgen. Als onze hemelse Moeder weet ze wat er in ons leeft en spreekt ze voor ons ten beste bij de Heer.

Gebedstocht
Om 15.30 u. heette deken Yvan iedereen hartelijk welkom en nodigde hij ons uit tot de gebedstocht langs de kapelletjes ‘De zeven smarten van Maria’.
“Wanneer het ons te veel wordt in het leven en de pijn te groot, gaan wij naar God. Hij is ons steeds nabij en zeker in die momenten dat we het moeilijk hebben. Dat zien we duidelijk in het leven van Maria. Daarom gaan we met haar mee en bidden we vanuit haar leven, met het grote vertrouwen dat ze ons leed in Gods handen legt.” Bij elk kapelletje hielden wij dan ook even halt en luisterden er naar passende evangelieverzen, een bezinnende tekst ter overweging en een gebed tot Maria. Tussendoor baden we de rozenkrans. We moesten goed uitkijken waar we stapten, want het parcours lag er door ons typisch Belgisch weertje heel modderig en slibberig bij.

Prachtige viering in de basiliek
Om 16.00 u. verzamelden we allen in de basiliek voor een mooie en stemmige eucharistieviering, voorgegaan door E.H. deken Yvan Stassijns en E.H. Vicaris Joris De Jonghe. Koorleden uit alle kerkplekken van de twee parochies zongen samen prachtige Marialiederen.  Alle aanwezigen in de nokvolle kerk zongen mee, wat een heel fijn gevoel gaf van sterke verbondenheid rond Maria. Er ging een deugddoende kracht uit van het samen bidden en zingen.
De volledige viering stond in het teken van Maria. Haar leven, getekend door het lijden van haar Zoon, blijft voor ons een steun en een kracht, en nodigt ons uit tot eenvoud, inkeer en diep geloof. Maria roept ons telkens weer op om samen op weg te gaan… met en voor elkaar… gedragen door een groot geloof en vertrouwen in de Vader.
Op het einde van de viering konden wij ook nog gezegend worden met de heilige relikwie van de heilige Bernadette.

Samen vriendschap beleven
Na deze viering trokken velen nog naar het ‘Hotel de Lourdes’. Samen op bedevaart gaan is immers ook samen vriendschap beleven. Het deed dan ook deugd om gezellig samen te zijn en te genieten van een wafel of pannenkoek, een koffie of een biertje. Dankbaar en tevreden trokken we daarna terug naar huis. Dankbaar omdat wij bij Maria rust en kracht vonden; dankbaar om de vriendschap en steun die we bij elkaar mochten ervaren; dankbaar omdat we als parochie mochten aansluiten bij de St.-Gabriëlsparochie voor deze zeer mooie en rakende bedevaartnamiddag.
En of het goed was…

Bernadette

Dekenale bedevaart naar Lourdes-Oostakker

Proficiat voor zij die te voet of per fiets deze bedevaart wilden meemaken.
De vele aanwezigen getuigden dat ze de Heilige Moeder Gods in hun hart dragen.
We hopen dat hun smeekbeden verhoord worden door Moeder Maria.
De dirigent, trompettist wist zijn zangers te begeesteren.
De deken Yvan Stassijns mag fier zijn zo een grote schare gelovige bij elkaar te krijgen.

Paul Coupé
 

Zoeken

Dekenaal nieuws