Lichtmis 2024

Kaarsen worden gewijd© Marleen
 

Lichtmis 2024

De dopelingen worden gezegend© Marleen
 

Lichtmis 2024

Iedereen kreeg zijn doopschelp© Marleen
 

LICHTMISVIERING
Durf kaars zijn!

2 februari: lichtmis! Op 3 februari werden de ouders en de gedoopten van 2023 van Merelbeke centrum, Flora, Schelderode, Melsen, Bottelare en Landskouter,  uitgenodigd in de kerk van Bottelare, om samen het feest van lichtmis te vieren.
Lichtmis is naast het feest van Maria ook het feest van Jezus. Maria draagt Jezus letterlijk op lichtmis de wereld in. En zo komt Jezus voor de eerste maal onder het volk.
Net zoals Simeon en Anna werden  de dopelingen en hun familie hartelijk welkom geheten op deze viering. De paaskaars werd aangestoken en er werd even stil gestaan bij het doopsel en de opdracht die de ouders hebben bij het gelovig opvoeden van hun kind. 
Lichtmis is dus ook een kinderfeest!
Vaders, moeders of grootouders, werden in een halve kring vooraan uitgenodigd en kregen een kaars dat met het licht van de paaskaars werd aangestoken. Diaken Peter Leeman zegende de kaarsen met de wens dat er licht mag zijn in hun leven en in hun samenleven.

We vroegen om:
Licht in onze ogen: opdat we elkaar mogen zien.
Licht in ons hart: opdat wij ruimte scheppen voor velen.
Licht in onze gedachten: opdat wij juist kunnen zien en oordelen.
Licht in onze huizen: opdat er vriendschap en gastvrijheid mag zijn.
Licht in ons samenleven: opdat we te zien zijn, niet verborgen voor elkaar.
Licht op deze plaats: opdat Gods licht mag schijnen in deze wereld.

In de eerste lezing ‘Durf kaars zijn’ werd iedereen duidelijk gemaakt dat je pas echt kaars bent, als je brandt voor een ander en je je helemaal hebt weggegeven.
Bij het evangelie: de opdracht van Jezus in de tempel, heette Simeon het kind Jezus “het Licht van de wereld!” Proberen wij ook deze kinderen de weg naar dit Licht te tonen.
Na het Onzevader werden de ouders met hun dopeling naar voren geroepen om hun kindje te laten zegenen en om aan Maria te vragen om voor deze kleine mensen speciaal te zorgen.
De hele viering werd opgeluisterd door het enthousiaste jeugdkoor van Melsen onder leiding van Peggy De Schrijver, met ondersteuning van Nico. Aan de aanwezigen in de viering werd gevraagd de liederen mee te volgen en indien mogelijk ook mee te zingen, waaraan zeker gevolg werd gegeven.
Na de zending en zegen deelden enkele vrijwilligers de doopschelpen uit en werden nog heel wat foto’s genomen.
Iedereen vond het een verrijkend en aangrijpend moment!
Met lichtmis is geen vrouwtje zo arm of ze maakt haar pannetje warm!
Wij kozen voor geen pannenkoeken, maar voor een koffietafel waar de ingeschrevenen in een mooi versierde zaal verwend werden met koffiekoeken, koffie en chocolademelk, dankzij de hulp van enkele vrijwilligers.
Het ging er gezellig aan toe en iedereen ging met een tevreden en goed gevoel naar huis!

Marleen
 

Lichtmis 2024

Enkele enthousiaste zangers van het jeugdkoor van Melsen© Marleen

Zoeken

Dekenaal nieuws