Kruisoplegging

Begin van de viering (Met de QR-code kan je de gehele fotoreportage bekijken) ©Paul

Kruisoplegging

EH Marc van Steen met de vormelingen tijdens de homilie ©Paul
 

Kruisoplegging

'Willen jullie gevormd worden en kiezen om de weg van Jezus in het leven te volgen?'
©Bernadette

KRUISOPLEGGING VORMELINGEN
- Bottelare:

Op zaterdag 2 maart 2024 was er veel volk in de kerk van Bottelare. De aanstaande vormelingen en hun ouders waren speciaal uitgenodigd voor de kruisoplegging. De vormelingen kregen het kruisje dat ze zullen dragen op de dag van hun vormsel. Het kruis herinnert ons aan de liefde van God voor alle mensen en is een uitnodiging om de weg van Christus te volgen.
Priester Marc Van Steen ging voor. Het was een warme en deugddoende viering.
Beatrijs

- Merelbeke Centrum/Flora

Tijdens de viering op zondag 3 maart 2024, kregen de aanstaande vormelingen van Merelbeke Centrum/Flora het kruisje opgelegd dat ze bij hun vormsel zullen dragen.
‘God zegene en beware u’                                                                                                                                                In de voormiddag  werd er met de ouders en kinderen gewerkt rond de mooie en rijke symboliek van het kruis. Veel ouders geven hun kind een kruisje: ‘God zegene en beware je’.  Bij het begin van ons leven werd bij het doopsel over ons een kruisje gemaakt als zegen voor de lange reis die ons leven zal worden. Maar ook bij het einde van het leven, is het een van de laatste gebaren die we over iemand maken – als zegen voor de komende reis naar de Heer van alle leven. Het kruisje verwijst telkens naar ‘iets hogers’, naar ‘Iemand’ die wij God en Vader noemen. De weg van Jezus volgen, voegt iets toe aan ons leven, het tilt ons op en laat ons groeien naar elkaar en naar de Vader.                                                                                                                                                                      Een kruis verwijst ook naar alles wat het leven ‘zwaar’ maakt: last, ziekte, lijden. ‘Elk huisje heeft zijn kruisje’: voor niemand verloopt het leven van een leien dakje. Maar we mogen daarbij zeker weten dat de liefde en het leven altijd het laatste woord zullen hebben.

Liefde als kruispunt
Bij een kruis zie je twee verbonden balken. Verticaal zien we de band tussen hemel en aarde, tussen God en de mensen. Over deze balk loopt alles wat ons tot vriend van God maakt: elk ogenblik dat we bidden, aan Hem denken, Hem aanroepen, voor Hem werken. Het is ook God die naar ons toekomt, met al zijn vergevende barmhartigheid, genade en liefde.
De horizontale balk verwijst naar de verbondenheid tussen mensen. Telkens als wij goed zijn, vergeving schenken, delen, helpen … dragen wij mee deze dwarsbalk waarmee Jezus de ganse wereld wil dragen en omhelzen.
Het knooppunt of hechtpunt is Jezus dood en verrijzenis uit liefde voor ons. God toonde daar dat leven en liefde sterker zijn dan pijn en lijden en dood. Het kruis is een symbool van ‘eeuwig leven’ en ‘overwinning’ geworden: het symbool van allen die de weg van Jezus willen volgen. 

Ja, ik geloof
Tijdens een tweede deel van de voormiddag werkte men rond ‘Wat gebeurt er bij mijn vormsel?’  Daarin werd de betekenis van de geloofsbelijdenis duidelijk gemaakt, alsook de rijke symboliek van ‘handoplegging’ en ‘zalving met chrisma’. De kinderen zullen bij hun vormsel de doopbeloften hernieuwen en zelf het geloof, dat hun bij het doopsel is aangereikt, uitspreken. Door de handoplegging en de zalving ontvangen zij de kracht van de Heilige Geest.  Net als olie dringt de Geest diep in iemand door. Gods Geest en liefde zijn onuitwisbaar in ons leven.

Vormselkaars en kruis
Vervolgens werd iedereen ijverig aan het werk gezet. De kinderen mochten elk een vormselkaars versieren met de vruchten van de heilige Geest en met de geloofsbelijdenis. Ze mochten tevens een mooi kruis sjorren met takken van wijnranken. De bedoeling is om zowel de kaars als het kruis op tafel te zetten bij hun vormselfeest.

Eucharistieviering met kruisoplegging
Na deze boeiende catechese vierden we samen eucharistie met de geloofsgemeenschap. Deze begon met een zeer mooie intredeprocessie waarbij kinderen het licht, een mooi kruisbeeld en de vormselkruisjes naar het altaar droegen. De priester zegende de kruisjes welke we als parochiegemeenschap aan de kinderen zullen toevertrouwen. “Moge het kruisje dat jullie bij je vormsel zullen dragen, teken zijn van trouw aan Jezus boodschap van liefde, en jullie kracht geven om – ook in moeilijke omstandigheden – vol van Heilige Geest te leven. Nu zij zelf kiezen de weg van Jezus te willen volgen, legden de ouders hun kind het kruisje op, als tastbaar teken van bevestiging en ondersteuning. Tevens drukken zij met dit kruisje ook uit dat ze hun kind willen blijven omringen met gebed en hun getuigenis van christen zijn.
Deze zeer mooie en intense viering werd opgeluisterd door het koor ‘Cantilene’, waarvoor onze hartelijke dank.

Proficiat aan al onze vormelingen. Wij wensen dat het kruisje voor hen een uitnodiging mag zijn om elke dag te leven zoals Jezus, en zijn liefde, vriendschap en vrede uit te stralen rondom hen.
Catechisten Merelbeke Centrum/Flora
 

Zoeken

Dekenaal nieuws