KOOR CANTILENE

KOOR CANTILENE
Meezingen op het kerstconcert "Er was eens..." n.a.v. 30 jaar Cantilene?
30 jaar geleden werd het gemengd koor Cantilene opgericht in Merelbeke-Kwenenbos.
Om deze verjaardag luister bij te zetten organiseert Cantilene op 22 december een uniek kerstconcert in de Centrumkerk van Merelbeke : Er was eens...
Een verhaal als rode draad, doorspekt met koorzang, piano- en vioolmuziek uit Vlaanderen en Europa.
Naast Cantilene verleent de jonge  pianist Lodewijk Mispelon zijn medewerking, samen met een strijkkwartet bestaande uit studenten van het Conservatorium. Het geheel staat onder de kundige leiding van Geert Kint, die Cantilene opgericht heeft.
 
De repetities gaan door elke donderdagavond van  19.45u tot 21.45u in het zaaltje achter de Kwenenboskerk, Sint-Elooistraat  in Merelbeke.
Heb je zin om mee te zingen en zo mee te werken aan dit unieke concert dan ben je hartelijk welkom. De koorleden zullen jullie met open armen ontvangen.
Meer info op de website : https://cantilene.weebly.com/

Geert