Koor Cantiline

Een deugddoend mini-concert©Marleen
 

Jaarafsluiter bij het koor Cantilen

Op 3 maart 2022 werd een algemene ledenvergadering gehouden met de koorleden van Cantilene.
Nadat Geert Kint als koorleider had beslist om het koor Cantilene te verlaten, werd er druk gezocht naar een nieuwe vervanger of vervangster.
De voorzitster Rosanne wenste iedereen van harte welkom en bedankte hen voor hun inzet en aanwezigheid. Daar iedereen bereid was om door te gaan met zingen, werd er onder algemeen applaus Peggy De Schrijver voorgesteld als nieuwe dirigent.
Voorlopig werd er om de veertien dagen repetitie gehouden, zodat Peggy de tijd had om zowel familiaal als professioneel haar agenda bij te sturen.
Na de vele intense, maar zinvolle repetities in de loop van het jaar, kwam eind juni in zicht.
De traditionele barbecue als afsluiter, was terug een schot in de roos.
Iedereen was enthousiast en er werd zelfs een mini-concertje gegeven, dat door de aanwezige familieleden enorm werd geapprecieerd.
Zo werden terug plannen gesmeed om in september met hernieuwde moed verder te gaan.
Tenslotte volgde nog een traktatie door Kristien, voor het huwelijk van haar dochter.
Iedereen hielp een handje mee om alles terug in orde te brengen.
En nu genieten van een zonovergoten en ontspannende vakantie!

Marleen
 

Zoeken

Dekenaal nieuws