herder

Herders gaan het kerstekind hulde brengen, loven en eren ©Bernadette
 

herder

Kom, laten wij aanbidden… © Bernadette
 

“Het Octet” zingt de Boheemse Herdersmis van Jacub Jan Ryba

Meer dan ‘hemelse muziek’ in de zondagsviering van 9 januari!
Het Octet Merelbeke zingt in de Kersttijd een keuze uit de Boheemse Herdersmis van Jacub Jan Ryba, een groot Tsjechisch componist. Het ‘Octet’ bestaat uit een klein aantal heel goede zangers, waarvan Frans Timmerman en Adriën Verkerken – met hun prachtige stemmen – de boegbeelden zijn.
Op zondag 9 januari luisteren zij de eucharistieviering in de St.-Pietersbandenkerk van Merelbeke Centrum op. Afwijkend van het gewone uur, begint men het prachtige vreugdevolle intredelied te zingen om 10.55 u.
“Herders worden gewekt door een schitterend licht. Fluiten en schalmeien spelen zacht. Jubelende stemmen weerklinken. Samen gaan zij op weg naar de plaats, waar die hemelse muziek vandaan komt.”

Jacub Jan Ryba: een groot talent
Jacub Jan Ryba (geboren op 23 oktober 1765 en overleden op 8 april 1815) stamt uit een familie van cantores/organisten.
Rond 1773 gaat het gezin Ryba in het dorp Nepomuk wonen, waar de kleine Jacub ook naar school gaat.
Zijn ouders zijn, naar hij later in zijn dagboek schrijft, ‘rijk aan rechtvaardigheid, maar arm aan materiële welvaart’. Hij krijgt van zijn vader les in zang, viool, cello en orgel en later ook in compositie. Hij heeft talent; want als hij tien is componeert hij al en kan hij ook zijn vader heel gemakkelijk op het orgel vervangen.
De dorpskapelaan leert hem Grieks en Latijn.
Op vijftienjarige leeftijd gaat hij in Praag studeren, waar hij les krijgt van uitstekende componisten; en tevens voor onderwijzer studeert. Om in de kosten te voorzien speelt hij cello in het orkest van het seminarie Sv. Václav en orgel in enkele kerken. Zijn droom is een beroemd componist en dirigent te worden.
Van thuis uit sprak Ryba Duits, maar hij ontwikkelt een groeiende voorkeur om de eigen Tsjechische taal te gebruiken in kerkelijke muziek.

De ‘Česká mše vánoční’ of Boheemse Kerstmis
Ryba’s oeuvre beslaat een honderdtal werken. 
Zijn bekendste is de ‘Boheemse Herdersmis’: het vreugdevolle verhaal van de herders in de Kerstnacht, zij horen de boodschap van de engelen en gaan het kind Jezus bezoeken om het hulde te brengen. Zij danken God en loven en prijzen Hem om de geboorte van de Verlosser. Zij aanbidden het kind en vragen het om Gods zegen. Op de terugweg naar Bethlehem delen zij hun vreugde met iedereen.
Het werk bestaat uit negen delen, die allen de titel van een mis hebben en volledig in het Tsjechisch gezongen wordt.

Allen heel hartelijk welkom om samen eucharistie te vieren en vreugdevol mee te jubelen en te aanbidden met de Boheemse herders.

Octet Merelbeke
 

Zoeken

Dekenaal nieuws