11 november

Een sfeervolle start van de eucharistieviering met vlaggen ©Erik
 

11 november

Aan het monument van de onbekende soldaat werden bloemenkransen neergelegd ©Marleen

11 november

De Kon. Harmonie verzorgde de herdenkingen ©Erik
 

HERDENKING AAN OORLOG EN GEWELD
11 novemberviering in Merelbeke

Onder een stralende zon, maar met een voelbare frisse wind woonden heel wat gelovigen de 11 novemberviering bij. 
Zoals elk jaar begon deze viering in de kerk voor alle slachtoffers van oorlog en geweld. Maar ook voor alle inwoners van onze gemeente die hieraan ten onder gingen.
Wij baden dat soldaten en burgers, mannen en vrouwen, kinderen en ouderen niet tevergeefs gestorven zijn en hopen dat het offer van hun leven ons de ogen mag openen en ons doet bidden dat er nooit meer oorlog komt. We hopen eveneens dat wat hun overkomen is ons wakker en attent mag maken voor rechtvaardige vrede en echte verdraagzame solidariteit, waarbij wereldleiders en politieke verantwoordelijken ons moedig zouden voorgaan.
De Koninklijke Harmonie St-Cecilia verzorgde dit geheel met prachtige, afgewerkte en gevoelige muziekstukken onder leiding van Micheline De Waele.
Zij begeleidden eveneens de herdenkingen aan het monument van de onbekende soldaat en de afsluiting in het gemeentehuis.
Daar luisterden we geboeid naar de toespraak van Burgemeester Filip Thienpont. Die liet ons terugkeren naar 1914-1918, waar wereldgrootmachten van toen, vier jaar lang al hun kennis, technieken en vele soldaten in de strijd gooiden, die uitmondde in een eindeloze gravenoorlog. Velen onder hen keerden getraumatiseerd terug naar huis of vonden hun rustplaats op één van de vele oorlogskerkhoven.
En momenteel weten we dat er altijd wel ergens een gewapend conflict aan de gang is. Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen en tot heden is deze oorlog nog niet voorbij.
Ook wij herinneren ons de terroristische aanslagen van enkele jaren geleden. Dit doet ons beseffen dat oorlog nooit veraf is!
Dus blijven we wapenstilstand op een eenvoudige manier, maar respectvol herdenken in het centrum, maar ook in alle deelgemeenten.
Ook in Brussel werd symbolisch een urne gevuld met aarde, als herinnering aan de vijf onbekende soldaten die honderd jaar geleden werden opgegraven, bijgezet aan de Congreskolom.
Wij blijven hopen dat iedereen ooit mag bewegen in een vreedzame omgeving. Daarom moet er gebouwd worden aan het begrip ‘Vrede’!
Na het beluisteren van de volksliederen werd iedereen uitgenodigd op een verzorgde en deugddoende receptie!

Marleen
 

Zoeken

Dekenaal nieuws