Vormelingen

De namen van de vormelingen worden voorgelezen op de klanken van 'Veni Sanctus Spiritus'©Eric

Vormelingen

Boeiende getuigenis: 'Wat betekent het om als christen te leven'©Hilde

Vormelingen

Kinderen en ouders wisselen uit wie Jezus voor hen is©Hilde

God roept ons bij naam

Naamopgave vormelingen Merelbeke Centrum/Flora
Wanneer aanstaande vormelingen zich inschrijven om gevormd te worden, wordt het engagement dat ze daartoe aangaan, halfweg het catechesejaar ‘bezegeld’ met het ritueel van de naamopgave.
Deze naamopgave vond plaats tijdens een mooie eucharistieviering met de parochiegemeenschap op zondag 8 januari.
Voor de viering kwamen alle vormelingen en ouders samen voor een fijne catechese voormiddag met toneel, duiding en interactieve opdrachten rond de betekenis van de naamopgave, de opdracht die er vanuit gaat en wat het betekent om als christen te leven.

God zegt: “Ik heb je naam geschreven in de palm van Mijn hand.”
Een naam is iets heel belangrijks in het leven.  Door onze naam zijn we iemand en hebben we een plaats gekregen in ons gezin, onze vriendenkring, in de hele wereld.  Onze naam zegt wie we zijn.
Elke mens is enig en uniek.  Ook voor God, die elk van ons door en door kent.  Hij is steeds met ons onderweg … bij grote gebeurtenissen in het leven, maar ook bij de alledaagse dingen … bij onze vreugde en verdriet, onze zorgen en verlangen, ons doen en laten.
God zegt: ‘Ik ben er voor jou … Ik laat je nooit alleen … Ik hou van jou!”

Door ons doopsel ontvingen wij de kracht van de Heilige Geest
Die kracht zullen de kinderen terug ontvangen bij hun vormsel.  Maar ook wij allen kunnen steeds de gaven van de Heilige Geest ontvangen door er voor open te staan, ervoor te bidden en te leven vanuit die Geest.
Wij kunnen bidden: ‘Kom Heilige Geest …en schenk ons uw gave van wijsheid om aan te voelen wat echt goed is voor mij en voor de anderen.  Schenk ons uw gave van inzicht die ons helpt te begrijpen wat er rondom ons en in ons gebeurt; schenk ons uw gave van raad die we kunnen vinden in het Evangelie en bij wijze mensen rondom ons.  Schenk ons uw gave van sterkte die ons weerbaar maakt en moed geeft als het leven moeilijk is.  Schenk ons bovenal uw gave van liefde die ons het goede laat zien in elke mens en ons helpt te vergeven en elkaar nabij te zijn…

Maar wat is nu als christen leven
Geloven is een werkwoord.  Geloven vraagt dus inzet.
Het is geen theorie, leer of wet; maar een manier van leven, een manier van zijn, een manier van in het leven staan.
Het is dankbaar in het leven staan en weten en vertrouwen dat er een God is die ons heel graag ziet en met ons begaan is.  Weten dat wij geschapen zijn als beeld van God: de liefde van God leeft in ons hart en stelt ons in staat om leven te brengen rondom ons.  Het is de weg van Jezus volgen, Zijn waarden proberen te beleven; om zo mee te bouwen aan het Rijk van God: een hemel op aarde – een gelukkige vredevolle wereld.  En dit alles in verbondenheid met elkaar en met de Heer, die we ontmoeten in het Woord en in het Brood.

Heel mooie viering
Buiten op het kerkplein startte ondertussen de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.  Wij hoorden tot binnen in de kerk de muziek en het geroezemoes van vele feestvierende mensen.
Toch belette dit ons niet om een heel sfeervolle en mooie eucharistie te vieren,
met als hoogtepunt de naamopgave van onze vormelingen.  Op de tonen van het prachtige lied ‘Veni Sanctus Spiritus’ werden de namen van de vormelingen voorgelezen.  Vervolgens spraken de vormelingen heel plechtig de belofte uit om de weg van Jezus te willen volgen in het leven; en werden ze door de priester en de parochiegemeenschap met vreugde aanvaard als kandidaten voor het vormsel.  Met het vormsel begint er voor hen een nieuwe opdracht: als gevormde jonge mensen leven en getuigen van Jezus’ Blijde Boodschap en tonen dat het echt de moeite loont en gelukkig maakt om in de Geest van Jezus te leven.

Verzamelde tafelgebeden
Tijdens een mooie homilie vertelde diaken Wies over ‘geloof’ en over het belang van ‘bidden’.  Op het einde van de viering kregen we dan ook allen een mooi gebedenboekje mee als geschenk: ‘Er is zoveel om voor te danken … zelfs de evidentie van het dagelijks brood blijft een woordje van dank verdienen …’  Een boekje boordevol inspiratie om samen te bidden aan tafel.  Een prachtig geschenk voor alle aanwezigen en zeker voor onze aanstaande vormelingen, een duwtje in de rug op onze weg om als christen in het voetspoor van Jezus te leven.

Proficiat aan alle aanstaande vormelingen,
Catechistenploeg Merelbeke Centrum/Flora
 

Zoeken

Dekenaal nieuws