Bedevaart Deerlijk 2022

Bedevaarders van Deerlijk bidden tot Moeder Anna ©Paul

 

 

 

 

 

Pinksteren 2022

Vormelingen bidden: 'Kom Heilige Geest met Uw vuur van liefde en kracht' ©Paul
 

 

 

pi

'Ontvang het zegel van de H. Geest, de gave Gods' ©Jan
 

Pinksteren 2022

Vreugdevolle receptie op het kerkplein ©Jan
 

FEEST VAN DE GEEST

Pinksteren in Bottelare
290 jaar bedevaarders uit Deerlijk
Pinksteren in Bottelare is kermis. Ook al is het ‘kermis’ zonder kermismolentjes.
Men kan er elk jaar opnieuw intense vreugde ervaren, met de komst van de blije en enthousiaste bedevaarders uit Deerlijk. Naast individuele pelgrims komen vele bedevaarders in groep naar Bottelare, allen met een enorm groot geloof en verering van Sint-Anna. Dit jaar kwamen ze op zaterdag 4 juni 2022 voor de 290ste keer. Ondanks het zwoele warme weer, deden ze al biddend en zingend de grote ommegang ter ere van Moeder Anna.
Alle kapelletjes van de ommegang waren dan ook mooi versierd met bloemen en vlaggen.

Weesgegroet Moeder Anna
Moeder Anna als moeder van Maria en grootmoeder van Jezus is een machtige voorspreekster bij wie wij altijd vol vertrouwen mogen komen met al onze zorgen en noden.
Samen met de bedevaarders uit Deerlijk, kunnen wij dan ook bidden:
‘Weesgegroet Moeder Anna,
op onze tocht komen wij tot U.
Gij zijt de glimlach van God,
onze hoop en onze toevlucht.
Weesgegroet Moeder Anna,
wij komen tot bij U,
met ons lief en leed,
met onze vragen en verwachtingen.
Bewaar alles in uw moederhart
wat wij vandaag aan U toevertrouwen.’

Feest van de Heilige Geest : warme Pinksterwake
Na de ommegang en het lessen van de dorst, vierden de bedevaarders, samen met de vele parochianen van Bottelare de eucharistieviering van Pinksteren. Ook een groot aantal kinderen, die op 7 mei 2022 het vormsel ontvingen en doordrongen werden met Gods Geest,
waren aanwezig in de viering en vroegen in de schuldbeden de kracht van de H. Geest: ‘Kom Heilige Geest, en ontsteek in ons het vuur van uw liefde’.
Tijdens de viering werd er een zeer mooie St.-Annakaars voor Deerlijk, gezegend en gewijd en ontstoken aan de paaskaars.
Deze zeer mooie warme viering, werd opgeluisterd door het koor ‘Klein land van Rhode’ en gedragen door gebed en samenzang. Gods Geest was duidelijk aan het werk. Wij ontvingen allen de adem van God om echt te leven in de Heer, en zijn goddelijke liefdeskracht in ons  meer en meer aan het werk te laten gaan.

 

Pinksteren in Merelbeke  
Eensgezind samen
Zoals de leerlingen van Jezus op Pinksteren samen waren om te wachten op de komst van de H. Geest, kwamen ook wij op zondag 5 juni 2022 eensgezind in de St.-Pietersbandenkerk samen. Wij kwamen vieren en bidden opdat wij steeds meer zouden openstaan voor de kracht van de Heilige Geest, zodat Gods koninkrijk op aarde steeds dichterbij zou komen.
Het werd een prachtige viering: jeugdig en fris door de aanwezigheid van vele vormelingen en jonge gezinnen; zeer gelovig gesteund en meegedragen door de biddende parochianen, en de prachtige zang van het St.-Pieterskoraal-koor.
Tijdens deze viering ontving een meisje ‘Ellen’ haar vormsel en werd ze door de zalving met chrisma doordrongen door Gods Heilige Geest.

Gods Geest werkt in elk van ons
Diaken Luc gebruikte in zijn homilie een mooie metafoor om aan te duiden hoe Gods Geest in elk van ons woont. Je kan het vergelijken met de rook in de gerookte paling. De rook doortrekt de paling en geeft er smaak aan. Je kan hem er nooit meer uit losmaken.
Zo is het ook met Gods Geest in de mens. Hij doortrekt de mens, geeft hem smaak en maakt hem ‘echt’ mens. Eigenlijk zou je van elke mens kunnen zeggen dat hij – net als Jezus – de mogelijkheid in zich draagt een God-mens te worden … een God-mens te zijn.

Nood aan een frisse wind
Wij hebben allemaal nood aan een frisse wind in de wereld, in de kerk en in ons eigen leven.
Gods Geest brengt ons daartoe levensadem en zuurstof, Hij verlicht en verwarmt ons hart en vernieuwt onze liefde. Hij laat ons leven en stelt ons in staat grote dingen te doen. Hij bewerkt in ons de innerlijke wil om onszelf te overstijgen in het doen van het goede.
Moge het vuur, de vreugde en de blijheid van Pinksteren ons blijvend bezielen en inspireren om te leven vanuit de gezindheid van Jezus. Laat ons ‘geestige’ mensen worden die met weinig woorden tonen hoe de Geest vandaag aan het werk is; vol warmte, goedheid, vrede, geduld, geloof, liefde en zachtmoedigheid.

Een fijne receptie
Na de viering volgde een receptie op het kerkplein voor alle aanwezigen. Er waren drankjes en hapjes voorzien, en er heerste een gemoedelijke warme sfeer. Iedereen stond met iedereen te praten en allen waren blij en opgetogen met dit fijne initiatief.
Het was dan ook echt Pinksteren.

Bernadette
 

Zoeken