Marcel De Baere

Marcel met ereteken©Jo

Marcel De Baere  groepsfoto

Groepsfoto: van links naar rechts: Johan Dewagtere, Natacha Beaumont, Pastoor Adrien, Marcel De Baere, Nico Hulstaert, Jo Byttebier©Jo

De laatste kerkraad voor penningmeester Marcel De Baere van de kerkfabriek Sint Stefanus Melsen op 21 februari 2023

Op 21 februari 2023 woonde Marcel De Baere zijn laatste kerkraad van de kerkfabriek Sint Stefanus in Melsen bij. Marcel werd op 17 april 2005 voor de eerste keer verkozen tot lid van onze kerkraad. Op 3 april 2011 werd hij verkozen tot penningmeester in opvolging van Johan Dewagtere. Deze functie vervulde hij steeds met grote toewijding en nauwgezetheid.  Gezien zijn leeftijd heeft Marcel beslist om zich niet terug kandidaat te stellen voor een nieuw mandaat.  Marcel zal in april 2023 in totaal dus 18 jaar lid geweest zijn van de kerkraad, waarvan 12 jaar als penningmeester. Uit erkentelijkheid voor zijn belangeloze inzet al die jaren werd Marcel dan ook gehuldigd tijdens deze kerkraad. Marcel kreeg de titel van erepenningmeester conform artikel 11 van het decreet van de erediensten van 7 mei 2004. Bovendien verleende ook Bisschop Lode Van Hecke Marcel het gouden ereteken van Sint Bavo samen met het bijhorend diploma uit erkentelijkheid voor zijn uitstekende diensten al die jaren. Van harte proficiat Marcel en nogmaals hartelijk dank. Het was zeer fijn om met u samen te werken. 

Namens de pastoor en de gehele kerkraad

Jo Byttebier, voorzitter kerkraad Sint Stefanus Merelbeke Melsen    

 

Zoeken

Dekenaal nieuws