Allerheiligen

Koor ‘Klein land van Rhode’ luisterde de viering op. Met de QR code kan je nog even nagenieten © Paul

Allerheiligen

Warme viering op de vooravond van Allerzielen ©Bernadette

Allerheiligen

Het Gregoriaans koor Gaudeamus ©Bernadette

Allerzielen
Allerzielen

Op 1.11.2023 waren er gedachtenisvieringen in de Sint Gangulfus-Oosterzele en Sint Christoffel-Scheldewindeke voor onze overledenen van november 2022 tot oktober 2023 ©Peter
 

DAGEN VAN LICHT EN HOOP
Allerheiligen- en allerzielenvieringen

Bottelare

Een ingetogen Allerheiligenviering mede verzorgd door het koor “Klein land van Rhode”.
De grote verrassing was dat onze diaken Luc Pontzeele, die na een lange pijnlijke revalidatie terug zijn dienst als diaken kon waarmaken. Proficiat Luc voor uw inzet en moed.
Het optreden van het koor geeft altijd iets feestelijks. Onze dirigente, Hilde zorgde weer dat de stemming een harmonieus geheel vormden met deze viering. Proficiat aan de Koorleden en hun dirigente.
Een meerwaarde was dat de gelovigen met het koor konden meezingen, misschien een oproep voor nog met een nog groter aantal ons koor te begeleiden.
Paul.

Merelbeke Centrum    
   
Innig en warme viering met Allerheiligen
Ondanks het gure weer en de storm Ciaràn werden de feestdagen van Allerheiligen en Allerzielen in onze parochie innig en warm gevierd.
Vele mensen kwamen samen om eucharistie te vieren en te bidden voor hen die ons zijn voorgegaan en die door hun leven ons de weg naar ‘heiligheid’ toonden.
De plechtige hoogmis werd opgeluisterd met prachtige gezangen door het St.-Pieterskoraal.  De kerk oogde - stemmig versierd met vele kaarsen en chrysanten – warm aan.
De priester heette de talrijke aanwezigen blij en enthousiast welkom. ‘Wij komen hier samen om Allerheiligen te vieren, het feest van hen die heilig zijn en ons de weg tonen naar het eeuwig leven.”  Dit zette meteen de toon in tot een mooie en innige viering, waarin allen diep betrokken waren door samenzang en gebed.  

Streven naar ‘heiligheid’: een opgave voor elke christen
In de evangelielezing hoorden wij hoe Jezus ons leert hoe wij ‘heilig’ kunnen zijn. ‘Zalig zijn zij…’ Jezus leert ons om nederig te zijn en onszelf niet te hoog te achten. Vredevol en verzoenend in het leven staan, troost te brengen, barmhartig en zuiver van hart te zijn en te kiezen voor de kleinsten en de zwaksten. Samen met de heiligen die ons daarin zijn voorgegaan en samen met alle mensen in ons leven, kunnen ook wij groeien naar heiligheid.
In de homilie ging diaken Luc daar nog dieper op in. ‘Heiligen’ spreken ons niet zo direct aan en staan meestal ver van ons af.  Nochtans zijn heiligen geen ‘beelden op een verhoog’, zoals wij ze zien in onze kerken.  Heiligen zijn doodgewone mensen zoals wij, mensen met fouten en gebreken.  Het zijn ook onze eigen mensen die ons liefhadden en ons voorgingen in geloof en liefde.  Mensen die in hun leven meer aan anderen hebben gedacht dan aan zichzelf, en naar het voorbeeld van Jezus anderen gelukkig hebben gemaakt.
Als ook wij dit nastreven en zo Gods liefde beleven en uitstralen, kunnen ook wij heilig worden of zijn.
Een heel mooie boodschap en zending op deze Allerheiligendag.

Op de vooravond van Allerzielen stil staan bij hen die ons dierbaar waren

In de namiddag van Allerheiligen – vooravond van Allerzielen – gingen er in al onze kerken van de parochie mooie stemmige gebedsvieringen door.
In Merelbeke Centrum verzamelden zich terug heel veel gelovigen.  De priester verwoordde dat we samenkwamen bij de Heer om de namen te noemen van onze dierbare overledenen en om te bidden voor alles wat zij ons gegeven hebben en voor ons betekenden.
Een bemoedigende schriftlezing van Paulus leerde ons dat Jezus uit de dood is opgewekt als voorganger en wegbereider van hen die gestorven zijn en dat we daardoor allen kunnen herleven in Christus.  
Vervolgens werden de namen van de overledenen genoemd, stak men kaarsen voor hen aan en baden we samen tientjes van de rozenkrans. Terwijl Jurgen prachtige orgelmuziek bracht, kregen de familieleden het kruisje van hun dierbare, een mooi en ontroerend moment.

Vele plaatsen in het huis van de Vader                                                                                                               In het evangelie hoorden we de hoopvolle woorden van Jezus toen Hij vertelde dat er in het huis van zijn Vader plaats is voor velen en dat we er allen kunnen komen door Hem te volgen: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’
Tenslotte werden we gezegend om in vrede heen te gaan met de bemoedigende woorden dat we ‘hen die we uit handen hebben gegeven, in de handen van de levende God hebben gelegd’ en dat die God ons steeds liefdevol nabij blijft, zeker in deze moeilijke dagen.

Bezinnende eucharistieviering op Allerzielen.

Ook op Allerzielen ging er een heel mooie en bezinnende eucharistieviering door in de St.-Pietersbandenkerk. Buiten hoorden we de wind gieren en huilen; binnen in de kerk klonken mooie gezangen, gebracht door het Gregoriaans mannenkoor Gaudeamus.
De viering liet ons heel dankbaar terugdenken aan onze geliefde overledenen. Zij ontvingen de genade van de liefdevolle God bij hun doopsel, en worden nu verder opgenomen in Gods oneindige barmhartigheid en genade.
Enkele moedigen onder ons doorstonden wind en regen, en bezochten nadien nog het kerkhof om stil te vertoeven en te bidden bij hun dierbare overledenen.
Een kaars, een gebed, een bloem op een grafzerk … Allen hebben we onze eigen manier om vol genegenheid dankbaarheid uit te drukken voor hen die voor eeuwig een bijzondere plaats innemen in ons hart.
Bernadette

Oosterzele en Scheldewindek

Allerheiligen

Dwalend op het kerkhof krijgen oude verhalen een nieuw leven.
Verhalen van rust, van vrede, van verzoening, van wat ooit was en altijd zo zal blijven.
Mijmeringen, die deugd doen, die aantonen dat het leven niet voor niets is.

Mensen keuvelen zachtjes met elkaar. De grond voelt Heilig.
Wie hier ligt, is hier voor eeuwig, wie hier ligt, is mij eeuwig dierbaar.
Stil, sober, ingetogen, dankbaarheid, dankbaar voor alles wat ooit was,
én waaruit wij mogen verder leven.
Sober maar... niet somber.

Een rustig vertrouwen, in het verleden en in de toekomst,
dat God ons niet vergeten zal in die eeuwigheid.

                             
(onbekend) 
 

Zoeken

Dekenaal nieuws