Catechese kerkplek Bottelare
(voorheen de parochies Bottelare, Gijzenzele, Landskouter, Lemberge, Melsen, Moortsele, Munte, Schelderode)

Kinderen die geboren zijn in 2011 (eventueel een broer of zus geboren in 2012) komen in aanmerking voor de voorbereiding op het heilig Vormsel. De vormselviering vindt plaats op zaterdag 29 april 2023 om 9.30 uur in de kerk van Bottelare.
Heel deze werking willen we graag toelichten op een oudervergadering op zaterdag 15 oktober 16.00 uur in de kerk van Bottelare. Die avond gaan de ouders en hun vormeling al onmiddellijk samen op pad langsheen een boeiend traject binnenin de kerk. Balpen meebrengen a.u.b. Deze infoavond/vormseltocht eindigt rond 17.30 uur. 
Aansluitend nemen we deel aan de eucharistieviering om 18.00 uur.

Je kan online inschrijven voor het voorbereidingsjaar op de hernieuwing van de doopbeloften en het vormselsacrament. www.parochiemerelbekeoosterzele.be/wij-vieren/vormsel (Kerkplek Bottelare).

Wij ontvangen graag je inschrijving tegen 1 november.
Als bijdrage in de kosten vragen we 30 euro over te schrijven op rekening:
Pas Werk Klein Land van Rode: BE57 8905 4418 9835.

Vermeld: VC (vormselcatechese) Bottelare 2023+ naam kind.
 

Zoeken

Dekenaal nieuws