Nieuws

U bent hier

Labyrinth

Labyrinth Labyrint, een weg naar de ziel Zingroep voor wie het leven van alledag niet zo vanzelfsprekend is, bijv. omwille van psychische kwetsbaarheid, chronische ziekte, hoogsensitiviteit, stressgevoeligheid, een beperking. Een begeleid(st)er biedt vanuit de eigen levensbeschouwing inzichten van wijsheid aan rond een bepaald thema. Geduld als vrucht van de Heilige Geest ofwel het niet...
Lees meer »

TE DEUM

TE DEUM Naar jaarlijkse gewoonte wordt er op 21 juli in een plechtige liturgische dienst het Te Deum gezongen in onze parochiekerk. Te Deum laudamus betekent “Wij loven U, o God”. Deze viering werd opgeluisterd door het Sint-Pieterskoraal in aanwezigheid van vooraanstaanden uit de gemeente en andere gelovigen. Marleen...
Lees meer »

Tenhemelopneming van Maria: hoe zat dat ook alweer?

Tenhemelopneming van Maria: hoe zat dat ook alweer? Daar ons volgend parochieblad verschijnt op 16 augustus, willen we toch even stil staan bij 15 augustus, waarbij de Kerk de opneming van Maria in de Hemel viert. Toch stierf ze als een gewoon mens. De moeder van Jezus is herkenbaar en troostvol. Het kerkelijke jaar kent veel Mariale feesten. 4 ervan zijn hoogfeesten. 8 december: Maria Onbevlekt...
Lees meer »

23 juni Vlaams-Braziliaanse jubileumviering, André De Witte

23 juni Vlaams-Braziliaanse jubileumviering, André De Witte Ondanks het W.K. voetbal van de Belgen in de namiddag, zag je tegen de avond de kerk in Windeke hele-maal vollopen. Blije gezichten, van binnen en buiten de parochie, kwamen mee bidden, mee vieren bij het 50 jaar priesterschap van Dom André, missio-naris-bisschop in Ruy Barbosa in Brazilie. Reeds van bij het intredelied galmden ritmische...
Lees meer »

Het Vaticaan is kritisch over het Europees migratiebeleid

Het Vaticaan is kritisch over het Europees migratiebeleid Kerkelijke verantwoordelijken in Italië stellen de haalbaarheid van het akkoord over de Europese migratie in vraag. Nadat eerder ook al de Verenigde Naties kritische kanttekeningen plaatsten bij het resultaat van de Europese migratietop, laten ook de vluchtelingenverantwoordelijke van het Vaticaan zich kritisch uit het goedgekeurde...
Lees meer »

Sint Annaviering Bottelare

Sint Annaviering Bottelare De grote Sint Anna-ommegang vindt jaarlijks plaats op de dag van het naamfeest van Sint Anna (26 juli) of de zondag erna. Dit jaar op zondag 29 juli na de Sint Anna mis van 10.00u. De ommegang telt negen statiën: de hoofd kapel op het dorpsplein, 7 statie kapellen en een kruisbeeld op het kerkhof. In de kapellen worden taferelen uitgebeeld van het leven van Sint Anna,...
Lees meer »

Autowijding Scheldewindeke

Autowijding Scheldewindeke St.Kristoffel Scheldewindeke; zegening van de voertuigen en fietsen. Zaterdag 21/07/2018 Naar jaarlijkse gewoonte heeft er op zaterdag 21/07/2018 de zegening van de voertuigen + fietsen plaats. Niet alleen wagens, maar ook moto’s, fietsers en andere voertuigen worden die dag gezegend. Het zegenen van deze voertuigen is allereerst een zinvolle vraag aan God om de...
Lees meer »

KWB – Merelbeke - AED toestel

KWB – Merelbeke Uitzicht van een AED toestel, gebruik ervan, herkenningslabel. Iedere week worden in ons land ruim tweehonderd mensen buiten het ziekenhuis getroffen door plots hartfalen. Als omstaanders niet onmiddellijk reageren, overlijdt het slachtoffer. Reanimatie (hartmassage in combinatie met mond-op-mondbeademing) kan in deze gevallen levensreddend zijn. Met een AED, Automatische...
Lees meer »

GENT … ORGELSTAD - Internationaal Orgelfestival 2018

GENT … ORGELSTAD Internationaal Orgelfestival 2018 Sinds 1951 wordt elk jaar opnieuw tijdens de zomermaanden het Internationaal Orgelfestival in de Sint-Baafskathedraal van Gent georganiseerd. Ook dit jaar zullen de luisteraars kunnen genieten van het monumentale kathedraalorgel. Gastorganisten uit binnen- en buitenland staan borg voor hoogstaande orgelconcerten. Aan de ingang van de...
Lees meer »

Pagina's