HEMELVAART VAN DE HEER

HEMELVAART VAN DE HEER

Ga en maak alle volkeren tot mijn leerlingen
(Matteüs 28,16-20)

Deze boodschap heeft mij altijd wat tegen de borst gestoten. Hoezeer ik ook door Jezus ben gegrepen, toch blijft deze uitspraak mij nogal pretentieus en dwingend klinken. Wellicht is dat gekleurd door de hele missiebeweging die de Kerk heeft gekend en waarbij mensen soms tegen heug en meug het christendom in hun strot werd geduwd. Gelukkig kennen we ook andere verhalen!
Ook vandaag spreken we voortdurend over missionaire kerk zijn. Het tweede Vaticaans Concilie ontwikkelde een nieuwe missietheologie. Volgens het belangrijke document over de kerk Lumen gentium (licht voor de volkeren) is de kerk missie. Het is haar reden van bestaan. Ze is verkondiging.
Elke tijd opnieuw vraagt de kerk zich bewust af wat haar opdracht in de wereld is.
Kijken we naar Jezus en de apostelen. We zien hen voortdurend in dialoog met de mensen. Ze spreken van liefde en ontvankelijkheid, dienstbaarheid en vergeving. Dat doen ze in het dagelijkse leven, op straat tussen de mensen.
De kerk staat midden in deze geseculariseerde wereld met een boodschap. Om onze ‘missie’ te volbrengen (het verkondigen van het evangelie) zullen ook wij in dienstbare dialoog op weg moeten gaan, geduldig maar zonder de kracht van de liefde en het geloof los te laten.

Hoe meer de samenleving van het evangelie weg groeit, des te meer zullen we de overtuiging en de dienstbaarheid van ons geloof en onze liefde moeten uitstralen.

In volle communistische omgeving zei Madeleine Delbrêl in Parijs over de straat: "De straat is voor diegenen die geroepen zijn zich te engageren op de plaats van hun heiligheid. Maar daartoe moeten we de Geest in ons laten werken, eerder dan zelf ons doen te bepalen." (uit Piet Raes en Anne-Sophie Noreillie, Betoverd door God. Het leven en werk van Madeleine Delbrêl, Averbode, 2016)

Zou dat niet de basis zijn voor een missionaire kerk: een grote golf van geloof en liefde waardoor voor de wereld duidelijk wordt dat wij Christus in ons laten werken?

In deze visie kan ik mij wel vinden. Zo’n levenshouding werkt aanstekelijk. En het werkt … vooral als we het samen doen!

Wies Merckx