De eerste communie is een belangrijk gebeuren …
Niet alleen voor het kind dat voor het eerst ten volle aan de eucharistie deelneemt,
maar ook voor het hele gezin, de school en de gelovige (parochie)gemeenschap.

Daarom verloopt de voorbereiding en de eerste communie voor de kinderen van Flora 
(St.-Michielsschool, GO-school en de Dalton-school), sedert 2019 via een parochiaal project.

De ouders spelen een belangrijke rol bij de geloofsopvoeding van hun kind.
Wij willen de ouders in ons project dan ook meenemen en hen de kans bieden om met hun kinderen mee gelovig op weg te gaan.
De school voorziet via de lessen godsdienst een eigen voorbereiding op de eerste communie, door de betekenis van de eucharistie te verkennen en mee te werken aan de praktische ondersteuning van de eerste communieviering.
De parochie vormt het gezicht van de gelovige gemeenschap waarbinnen het kind zijn/haar eerste communie ontvangt.  Eerste communie staat niet los van de plaatselijke geloofsgemeenschap welke wekelijks samenkomt om eucharistie te vieren, maar er juist midden in.

De eerste communievieringen van de kinderen van Flora, zullen dan ook doorgaan tijdens enkele kindvriendelijke gezinsvieringen op zondag met de geloofsgemeenschap.

Deze gaan door op : zondag 26 mei 2024 om 11.00 u. in de St.-Pietersbandenkerk van Merelbeke Centrum.

De voorbereiding start met een infoavond voor de ouders op woensdag 25 oktober in het nieuwe parochiehuis. (Hundelgemsesteenweg nr.644/001) 
Later volgen een viertal catechesemomenten voor ouders en kinderen, met tweemaal aansluitend deelname aan kindvriendelijke gezinsvieringen op zondag met de parochiegemeenschap.
Deze werking start begin december 2023..

Jullie kunnen je kind alvast inschrijven als kandidaat eerste communie Flora via deze website :

Alleen voor de voorbereiding van Merelbeke-Flora kan je digitaal inschrijven !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

Wie toch wenst in te schrijven, verzoeken wij dat te doen via deze link naar de website van de parochie.
Bij de keuze van de kerkplek kiest u voor kerkplek Merelbeke-Flora.

Heb je nog persoonlijke vragen of suggesties, mail dan naar       EC.Flora@PROXIMUS.BE

 

EERSTE COMMUNIE 2024

Het rekeningnummer  waarop de bijdrage voor de catechese eerste communie  kan gestort worden.

De bijdrage ;   30 euro

Het rekeningnummer:     BE64 7374 1803 2152
op naam van:                     PASWERK

te vermelden bij de overschrijving voor de catechese eerste communie:
EC FLORA 2024 + naam kind

 

 

Zoeken