De eerste communie is een belangrijk gebeuren …

Niet alleen voor het kind dat voor het eerst ten volle aan de eucharistie deelneemt,

maar ook voor het hele gezin, de school en de gelovige (parochie)gemeenschap.

 Daarom verloopt de voorbereiding en de eerste communie voor de kinderen van Flora

(St.-Michielsschool, GO-school en de Dalton-school), reeds twee jaar via een parochiaal project.

 De ouders spelen een belangrijke rol bij de geloofsopvoeding van hun kind.

Wij willen de ouders in ons project dan ook meenemen en hen de kans bieden om met hun kinderen mee gelovig op weg te gaan.

De school voorziet via de lessen godsdienst een eigen voorbereiding op de eerste communie, door de betekenis van de eucharistie te verkennen en mee te werken aan de praktische ondersteuning van de eerste communieviering.

De parochie vormt het gezicht van de gelovige gemeenschap waarbinnen het kind zijn/haar eerste communie ontvangt.  Eerste communie staat niet los van de plaatselijke geloofsgemeenschap welke wekelijks samenkomt om eucharistie te vieren, maar er juist midden in.

De eerste communieviering van de kinderen van Flora, zal dan ook doorgaan tijdens enkele kindvriendelijke gezinsvieringen op zondag met de geloofsgemeenschap van de maand mei 2021.

Deze werking start normaal gezien in januari 2021.

De steeds wisselende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, maakten het ons wat moeilijk om reeds heel concreet te plannen.

Toch zal er binnenkort een definitieve planning worden doorgegeven.

Jullie kunnen je kind alvast reeds inschrijven als kandidaat eerste communie Flora via deze website :

Alleen voor de voorbereiding van Merelbeke-Flora kan je digitaal inschrijven !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

U vindt het inschrijvingsformulier voor de eerste communie  klik     hier.   ← ← ← ←←←

Heb je nog persoonlijke vragen of suggesties, mail dan naar       EC.Flora@PROXIMUS.BE

De voorbereiding op de eerste communie gebeurt op school. De viering heeft plaats in de kerk van de parochie waar de school gevestigd is. De datum verschilt van parochie tot parochie.

 

De eerste communie is geen schoolviering maar een viering binnen de parochie en de kerkgemeenschap. Een eerste communie is geen overgang van kleuter naar eerste leerjaar en zeker geen optreden. Is de eerste volle deelname aan de eucharistie, waarbij het ontvangen van de communie belangrijk is voor de kinderen. Vandaar dat het ook zinvol is dat er een actieve participatie is van groot en klein … en centraal staat steeds Jezus Christus. Hij is het die onder ons komt waar we in Zijn naam samen zijn.

 

EERSTE COMMUNIE 2021

Het rekeningnummer  waarop de bijdrage voor de catechese eerste communie  kan gestort worden.

De bijdrage ;   25 euro

Het rekeningnummer:     BE64 7374 1803 2152
op naam van:                     PASWERK

te vermelden bij de overschrijving voor de catechese eerste communie:
EC FLORA 2021 + naam kind

 

Uiterste inschrijfdatum is 1 december 2020  !!!!!!!!!!!!!!!!
 

 

Door de coronacrisis werden de eerste communievieringen die normaalgezien in mei doorgaan, verdaagd naar een latere datum. De coronapandemie is nog niet voorbij. Toch kunnen we – mits ernstige beperkingen – nu toch de communievieringen laten doorgaan. Voor onze parochie H. Moeder Teresa ziet er dat als volgt uit:

DATA COMMUNIEZONDAGEN

 Zondag 6 juni 2021              11.00 uur Merelbeke centrum
(Sint-Elooischool 1ste en 2de leerjaar)

Er zijn in de kerk ook heel goede ervaringen voor ouders die samen met hun kinderen vertrouwd zijn met de eucharistie als enkele kinderen tijdens een gewone zondagsviering hun eerste communie doen. Ze worden dan op enkele momenten bijzonder aangesproken: verwelkoming, voor hen en hun families bidden in de voorbeden, speciale aandacht bij de communieuitreiking, … Wie deze mogelijkheid zou overwegen, neemt hiervoor contact met de pastoor of een van de diakens.

Net zoals voor het vormsel werden door het bisdom voor de eerste communievieringen volgende richtlijnen opgelegd:
Alle eerste communievieringen gaan uiteraard door in een eucharistieviering. Deze wordt eenvoudig gehouden (geen samen zingen, zo weinig mogelijk verplaatsingen, geen micro’s van hand tot hand, geen voorwerpen aanbrengen …).
Volgens de grootte van de kerk zijn er in elke viering een beperkt aantal communicanten.
Per eerste communicant mogen er maximaal 4 mensen meekomen naar de viering (kinderen inbegrepen).
Families zitten samen met hun eigen bubbel. Medewerkers van de parochie of leerkrachten wijzen de plaatsen aan.
Er is mondmaskerplicht voor iedereen boven de 12 jaar.
Er zullen duidelijke afspraken gemaakt worden voor het moment van de communie waarbij de regels van afstand en hygiëne gerespecteerd worden.
Samenzang is niet toegestaan.
Recepties na de vieringen zijn niet toegestaan.

Er zal in alle vieringen bijzondere aandacht geschonken worden om (binnen de gestelde richtlijnen) de kinderen ook begeesterend aan te spreken. Gelukkig blijft de essentie van deze gebeurtenis overeind: de kinderen krijgen de gelegenheid om voor het eerst Jezus in de eucharistie volledig te ontmoeten. En weet: de Heer wil ons onder alle omstandigheden graag ontvangen!

Later zullen alle betrokkenen kunnen spreken over deze buitengewone eerste communie in coronatijd …

Zoeken