Beste ouders,

misschien overweegt u de eerste communie voor uw kind.

Weet dat u van harte welkom bent in de parochie

van de H. Moeder Teresa!

 

Hoe doen wij dit op kerkplekken Bottelare,Munte,Melsen-Schelderode en Landskouter

Sedert 2017 wordt in onze kerkplek de eerste communie niet langer gevierd met de klasgroep van het eerste leerjaar.

Het gaat dus om kinderen die school lopen in

  • Bottelare (Visitatieschool)
  • Melsen-Schelderode (De Graankorrel)
  • Landskouter – Moortsele (De Bloesem)
  • Munte (Steinerschool).

 

De voorbereiding is een thuiskomen in de geloofsgemeenschap. Zo willen wij als christenen ‘Kerk’ zijn: een beweging van mensen die leven in de geest van Jezus en die betrachten om al goeddoende te bestaan voor anderen.

De voorbereiding is een weg voor kinderen én ouders. Deze boeiende tocht brengt ons bij onze grote vriend Jezus. Hij leert ons ook kijken met de ogen van God. Dat willen wij beleven in kleine tekenen van vriendschap en goedheid.

Kinderen die hun eerste communie wensen te doen, kunnen zich daarvoor dus wenden tot de parochie.

 

EERSTE COMMUNIEVIERINGEN 2024

De eerste communie ligt in het verlengde van het doopsel en betekent dat men voor het eerst deelneemt aan de eucharistie zoals die op zondag (of de vooravond ervan) wordt gevierd in de katholieke kerk. De zondagseucharistie is voor christenen immers een belangrijke schakel in het geloof en de gemeenschap waarin dit geloof gevierd wordt. (*)
 
De vieringen van de eerste communie sluiten dus aan bij de gewone parochiale vieringen.
Een groep ouders kiest voor de viering in de kerk van Bottelare op zaterdagavond met een groepje van een 12-tal kinderen (families) die hun eerste communie zullen doen. Dat vindt plaats op zaterdag 8 juni 2024 om 18 uur.

Een andere groep kiest om aan te sluiten bij de vieringen met de Sint-Michielsbeweging op zondagmorgen in de kerk van Oosterzele. Dat vindt plaats op zondag 26 mei 2024 om 9.30 uur.

Een klein groepje ouders sluit aan bij de viering met de Sint-Michielsbeweging op 28 april.
 
VOORBEREIDING 2024

  • Voor de kinderen die hun communie doen op 8 juni in Bottelare:

de voorbereiding bestaat uit drie instapvieringen met daaraan gekoppeld een catechesemoment voor ouders en kinderen.
Deze vinden plaats op

  • zaterdag 13 januari - 16 uur + aansluitend viering om 17 uur
  • zaterdag 17 februari - 16 uur + aansluitend viering om 17 uur
  • zaterdag 16 maart - 16 uur + aansluitend viering om 17 uur

 

  • Voor de kinderen die hun communie doen op 28 april of  26 mei in Oosterzele:

de voorbereiding bestaat uit het bijwonen van de jongeren- en gezinsvieringen met de Sint-Michielsbeweging, elke laatste zondag van de maand (behalve in december; dan vieren we Kerstmis op 25/12) telkens om 9.30 uur. Voor de kinderen is er meestal een kinderwoorddienst met Godly Play.

Graag informeren we jullie over de concrete toedracht van deze werking op een ouderavond. Deze vindt plaats op 23 november 2023 om 20 uur in het gloednieuwe PAROCHIEHUIS, Hundelgemsesteenweg 644 te Merelbeke.
 
Het is niet ‘vanzelfsprekend’ dat alle kinderen aansluiten bij de kerkelijke sacramenten. Het gaat om een persoonlijke en bewuste keuze van de ouders voor hun kinderen. We willen echter iedereen graag de kans bieden om deel te nemen, vandaar deze uitnodiging. Mochten jullie niet kiezen voor een eerste communie of reeds ingeschreven zijn in een andere parochie of kerkplek, beschouw dan deze uitnodiging als niet bestaande.
 

INSCHRIJVING

 

Wie toch wenst in te schrijven, verzoeken wij dat te doen via deze link naar de website van de parochie.
Bij de keuze van de kerkplek kiest u voor kerkplek Bottelare.

(*)
Ontstaan van de eerste communie op de leeftijd van 6-7 jaar.

In 1910 besliste paus Pius X dat kinderen (die gewoon waren van wekelijks met hun ouders de eucharistieviering bij te wonen) vanaf 7 jaar de communie konden ontvangen. Op die leeftijd konden zij het onderscheid aanvoelen tussen het brood dat ze thuis aten en het brood dat in de eucharistie wordt aangereikt.

Namens de parochie,
diaken Wies Merckx
 

Zoeken