Beste ouders,

 

misschien overweegt u de eerste communie voor uw kind. Weet dat u van harte welkom bent in de parochie van de H. Moeder Teresa!

 

HOE DOEN WIJ  DAT?

 

Sedert 2017 wordt in onze kerkplek de eerste communie niet langer gevierd met de klasgroep van het eerste leerjaar.

De voorbereiding is een thuiskomen in de geloofsgemeenschap. Zo willen wij als christenen ‘Kerk’ zijn: een beweging van mensen die leven in de geest van Jezus en die betrachten om al goeddoende te bestaan voor anderen.

De voorbereiding is een weg voor kinderen én ouders. Deze boeiende tocht brengt ons bij onze grote vriend Jezus. Hij leert ons ook kijken met de ogen van God. Dat willen wij beleven in kleine tekenen van vriendschap en goedheid.

Kinderen die hun eerste communie wensen te doen, kunnen zich daarvoor dus wenden tot de parochie. Deze regeling geldt voor de kinderen die school lopen in Bottelare, Melsen – Schelderode en Moortsele – Landskouter.

 

VOORBEREIDING

 

De voorbereiding bestaat uit een drietal instapvieringen met daaraan gekoppeld een catechesemoment voor ouders en kinderen.

De eerste communie zelf vindt plaats in de kerk van Bottelare op zaterdag 8 mei om 15 uur.

 

Graag willen we jullie verder informeren over de concrete toedracht van deze werking op een ouderavond, maar gezien de huidige coronamaatregelen is dat tot dusver niet mogelijk.

Wij hopen echter met de voorbereiding te kunnen starten ten laatste begin maart. Deze bestaat uit drie bijeenkomsten op zaterdag (17.15 uur) voor kinderen én ouders met aansluitend de deelname aan de eucharistieviering van de parochie om 18.15 uur (als dat al zal toegelaten zijn …).

 

Van zodra wij meer zicht hebben op de mogelijkheden, kunnen wij dat alles in de kalender plaatsen en brengen we jullie op de hoogte.

 

Het is niet ‘vanzelfsprekend’ dat alle kinderen aansluiten bij de kerkelijke sacramenten. Het gaat om een persoonlijke en bewuste keuze van de ouders voor hun kinderen. We willen echter iedereen graag de kans bieden om deel te nemen, vandaar deze uitnodiging. Mochten jullie niet kiezen voor een eerste communie of reeds ingeschreven zijn in een andere parochie of kerkplek, beschouw dan deze uitnodiging als niet bestaande.

 

INSCHRIJVING

 

Wie toch wenst in te schrijven, verzoeken wij dat te doen via deze link naar de website van de parochie. Bij de keuze van de kerkplek kiest u voor kerkplek Bottelare.

 

Zoeken