wat is "het Vormsel"

Geen enkel mens wordt nog als christen geboren, men dient het te worden. En om christen te kunnen worden, moet je er zelf voor kiezen.

Bij het doopsel waren het de ouders die er voor kozen hun kindje aan God toe te vertrouwen en het te laten opnemen in de kerkgemeenschap.

Zo’n goede tien jaar later worden jullie opnieuw voor diezelfde keuze gesteld, maar deze keer zijn het niet alleen de ouders die de beslissing nemen.
Het is op de eerste plaats aan de kinderen zelf dat we nu de vraag stellen: willen jullie Jezus en de kerk beter leren kennen? Willen jullie zich door het evangelie laten inspireren? Willen jullie een leven uitbouwen waarin God en alles wat goed en mooi is een plaats heeft?

Als een kind daar ‘ja’ op antwoordt, dan stellen we de vraag ook opnieuw aan de ouders: vindt u het zelf zinvol, als ouder, dat uw kind die stap zet in zijn of haar leven, en Jezus tot een blijvend voorbeeld neemt op zijn of haar levensweg? Indien uw kind dat inderdaad wil, heeft hij of zij dan ook uw expliciete steun? Zonder de hulp van de ouders, zonder hun engagement, loopt dit vormseltraject immers het risico niets meer te zijn dan een verplicht nummertje dat eindigt met een feestje.

En dat wil het vormsel net niet zijn. Het vormsel is geen eindpunt. Het is eerder een begin: het begin van een gelovig leven, waarbij ons een voorbeeld voor ogen wordt gehouden, het voorbeeld van Jezus zelf en van allen die hem trachten na te volgen.