Vormsel

U bent hier

 

 

Vanaf oktober 2018 wordt in zes kerken van ons dekenaat het vormsel van 2019 voorbereid.
 

Alleen voor de vormselvoorbereiding van Flora kan je digtaal inschrijven !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

U vindt het inschrijvingsformulier voor het VORMSELTRAJECT  klik     hier.   ← ← ← ←←←

Uiterste inschrijdatum is 15 oktober 2019  !!!!!!!!!!!!!!!!

Het rekeningnummer waarop de bijdrage voor vormsel kan gestort worden.

Het bedrag;    30 euro

Het rekeningnummer:         BE64 7374 1803 2152
op naam van:                         PASWERK

te vermelden bij de overschrijving voor de vormselcatechese:
                                                 VC FLORA 2020 + naam kind

 

Uiterste inschrijdatum is 15 oktober 2019  !!!!!!!!!!!!!!!!

Heb je nog persoonlijke vragen of suggesties in verband met het vormsel, mail dan naar;       EC_VC.FLORA@PROXIMUS.BE

 

VORMSELS IN ONZE PAROCHIE

In samenspraak met het bisdom worden voor onze parochie volgende 4 vormselvieringen voorzien, uiteraard onder voorbehoud van eventuele wijzigingen ten gevolge van de maatregelen die de overheid nog zal/zou doorgeven tegen eind september e.k.:                                                                  

DAG EN UUR                                             KERKPLEKKEN KERK VORMSELVIERING
Zaterdag    26/09    15uur             Merelbeke, Melsen en Schelderode Kerk Merelbeke centrum
Zaterdag    26/09             18 uur            Balegem en Scheldewindeke Kerk Scheldewindeke
Zondag       27/09              09 uur            Bottelare, Gijzenzele, Landskouter, Lemberge, Moortsele,                                         Munte en Merelbeke Flora Kerk Merelbeke Centrum
Zondag       27/09           11 uur             Oosterzele Kerk Oosterzele

Per catechesegroep zal gevraagd worden om de deelname aan het vormsel opnieuw te bevestigen (sommige mensen hebben dat reeds spontaan gedaan bij de eerste berichtgeving). Zo zal ook via deze weg de concrete voorbereiding verder worden afgesproken.

Schets

Samen met het doopsel en de eucharistie behoort het vormselsacrament tot de drie initiatiesacramenten. Ze wijden een mens in in het christelijke leven. Het Latijnse woord voor ‘vormsel’, confirmatio, betekent trouwens ‘bevestigen’ of ‘confirmeren’. Door handoplegging en zalving met chrisma bevestigt en ontvouwt het vormsel wat reeds in het doopsel is gegeven.

Reeds bij het doopsel wordt de christen opgenomen in de kerk, maar in het vormsel ontvangen de vormelingen de zeven gaven van de Geest om hun verantwoordelijkheid in de gemeenschap voluit op te nemen. Zoals de Geest van Pinksteren de apostelen uit hun bovenzaal haalde en hen op weg zette ‘tot aan de uiteinden van de aarde’ om te getuigen van Jezus Christus, zo ontvangen vormelingen diezelfde Geest om ‘waarachtige getuigen van Christus te worden en door hun werk en hun woord het geloof te verspreiden en te verdedigen’. Ze worden uitgedaagd om volwassen christenen te worden.

Reeds bij het doopsel wordt de gedoopte verbonden met Jezus Christus, maar in het vormsel wordt deze band versterkt, verdiept en ontplooid. In de doop hebben we al alles gekregen zoals een kind bij zijn geboorte: verstand, wil, hart, verbeelding. Er ontbreekt niets, maar alles sluimert en moet zich nog ontwikkelen. Geleidelijk aan ontwaakt dit alles en leert het kind denken, willen, voelen en verbeelden. Zo is de gedoopte al geheel christen, maar het vormsel brengt de volwassenheid.

In ons dekenaat wordt elk jaar de datum voor het vormsel vastgelegd door het bisdom op het derde weekend na Pasen.

Wat is het vormsel ?  Hier vind je een mooie duiding.