Beste ouders en toekomstige vormelingen,

 

Kinderen die geboren zijn in 2009 (eventueel een broer of zus geboren in 2010) komen in aanmerking voor de voorbereiding op het heilig Vormsel dat plaats vindt in het weekend van 24 en 25 april 2021 in de kerk van Bottelare.

Nieuw is dit jaar dat de kinderen van Melsen en Schelderode zullen aansluiten bij Bottelare

 

De voorbereidende catechese is een weg voor kinderen en ouders. Deze boeiende tocht brengt ons bij onze grote vriend Jezus: Hij leert ons ook kijken met de ogen van God. Dat willen wij beleven in kleine tekenen van vriendschap en goedheid. De voorbereiding is tevens een thuiskomen in de geloofsgemeenschap. Zo willen wij nu en later als gevormde christenen ‘Kerk’ zijn: een beweging van mensen die leven in de geest van Jezus en die betrachten om al goeddoende te bestaan voor anderen.

 

Dat alles bereiden wij voor in een reeks samenkomsten op zaterdag voor de kinderen, aansluitend bij de eucharistieviering. Daarnaast komen we ook een aantal keren samen met kinderen én ouders voor de eucharistieviering en een moment van catechese.

 

Heel deze werking willen we graag toelichten op een oudervergadering op vrijdag 23 oktober 2020 om 19.30 uur in de kerk van Bottelare. Die avond gaan de ouders en hun vormeling al onmiddellijk samen op pad langsheen een boeiend traject binnenin de kerk. Balpen meebrengen aub. Deze infoavond / vormseltocht eindigt rond 21.00 uur. 

Omwille van de coronamaatregelen vragen we dat slechts één ouder meekomt.

 

Nadien kan je dan inschrijven voor het voorbereidingsjaar op de hernieuwing van de doopbeloften en het vormselsacrament. 

 

Aangezien wij het niet ‘vanzelfsprekend’ vinden dat alle kinderen gevormd worden, maar anderzijds iedereen graag zouden willen uitnodigen om deel te nemen, verwachten wij jullie op 23 oktober. Mochten jullie niet kiezen voor het vormsel of reeds ingeschreven zijn in een andere parochie, beschouw dan deze uitnodiging als niet bestaande.

 

OP WEG NAAR HET VORMSEL IN 2021 – VOORLOPIG PROGRAMMA

 

vrijdag 23 oktober 2020 19.30uur: info avond en vormseltocht
zaterdag 28 november 2020: 16.45 uur: CATECHESE 1     18.15 uur: eucharistieviering
donderdag 24 december 2020: 17 uur: GEZINSVIERING voor Kerstmis – van harte welkom!
zaterdag 16 januari 2021: 16.45 uur: CATECHESE 2  -- 18.15 uur: NAAMOPGAVE in de eucharistieviering
zaterdag 20 februari 2021: 16.45 uur: CATECHESE 3 -- 18.15 uur: eucharistieviering
zaterdag 20 maart 2021: 16.45 uur: CATECHESE 4 – 18.15 uur: eucharistieviering
zaterdag 27 maart 2021: 16.45 uur: PALMZONDAGVIERING
zondag 28 maart 2021: 10.00 uur: ziekenbezoek 
vrijdag 2 april 2021: 19 uur: viering van GOEDE VRIJDAG dienst met kruisoplegging
zaterdag 3 of zondag 4 april 2021: PAASWAKE OF PAASVIERING
zaterdag 17 april 2021: 16.45 uur: CATECHESE 5 – 18.15 uur: eucharistieviering
woensdag 21 april 2021: 19.00 uur: REPETITIE
vrijdag 23 april 2021: 19.00 uur: REPETITIE
zaterdag 24 of zondag 25 april 2021: VORMSEL

Tenzij anders aangegeven gaan alle catechesebijeenkomsten door in de kerk van Bottelare.

 

INSCHRIJVING EN BIJDRAGE IN DE KOSTEN

Wij ontvangen graag je inschrijving tegen 1 november bij een van de catechisten.
Vul daartoe het formulier in 

Gelieve als bijdrage in de kosten voor de catechese 30 euro over te schrijven op rekening:

PasWerk Klein Land van Rode: BE57 8905 4418 9835.
Vermeld: Vormselcatechese + naam kind.

 

De catechistenploeg

 

Beatrijs Dierick

Langeweide 7, Melsen - 09 362 54 11 / 0476 52 70 62 

 

Lucie Glorieus

Meierij 39, Schelderode – 09 362 78 50

 

Wies Merckx

Kerkstraat 36, Gijzenzele – 09 362 93 83 / 0498 86 49 17

 

Zoeken