Stil Hoekje

STIL HOEKJE   17 maart 2019

Tweede zondag van de veertigdagentijd C

Blinkend licht
In het verhaal van de gedaanteverandering is alles blinkend licht. Maar het gaat hier ook over Iemand die zich gereed maakt om een verscheurd mens te zijn. Dat gebeurt meteen als Jezus de berg afdaalt en weer in al het troebele gedoe van de mensen terechtkomt.

Exodus
Het bijzondere van de tekst van Lucas is dat volgens het evangelie Mozes en Elia met Jezus in gesprek zijn over de Exodus, de Uittocht die Hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Deze term -uittocht- herinnert aan het Paasverhaal van de Joden en hier bedoelt het dat Jezus in Jeruzalem dwars door de dood zal trekken. Straks als het zover is, zullen er volgens Lucas opnieuw twee mannen in blinkende gewaden zijn, die tegen de vrouwen bij het graf zeggen: ‘Wat kijk je omlaag?’ en tegen de mannen bij de hemelvaart: ’Wat kijk je omhoog?’

Geen engelen
Het geeft de indruk dat Lucas met de twee mannen, die hij op deze plek niet als engelen aanduidt, terugwijst naar Mozes en Elia op de berg, die precies over deze exodus met Jezus in gesprek waren. 
Het woord ’exodus’ en het Joods Paasverhaal doen ons kennen dat ook daar, bij de uittocht uit de slavernij, de Eeuwige in tekenen van rook en vuur tussen de helften doorging: van de gespleten doodswateren.

Door de chaos
Het beeld verdubbelt zich als het ware: Jezus trekt voor ons uit door de opengespleten chaos, door de machten van leven en dood heen, als belichaming van Gods rook en vuur. Hij is ook de mens die zijn eigen bestaan laat openrijten om Gods vuur daar doorheen te laten trekken.

Met andere ogen
We gaan soms door moeilijke perioden in ons leven. Problemen die zich moeilijk laten oplossen. De lezingen vandaag zeggen: ‘Kijk er met andere ogen naar, in het licht van de belofte van een nieuw land, nieuw leven. Doe wat je doen kunt en wacht dan aandachtig af. Je komt licht tegen in het duister. Je vindt de bron van Wet en Profeten terug. Dan klinkt er hoop dat het goed komt, heel in de verte. Lijden en dood van Jezus staan ons nog te wachten, maar Pasen komt in zicht, voorzichtig. Op weg naar Jeruzalem, verrijzenis, nieuw leven.’
 

Amand De Cock, pr.