Stil Hoekje

STIL HOEKJE   24 juni 2018

12° zondag: Geboorte van Johannes De Doper

Vreugde en vervulling
De diepgang van het gebeuren overstijgt het hoogstpersoonlijk van de vervulde kinderwens van een kinderloos paar. Het is een teken van hoop voor Israël. Johannes geboorte vormt een schakel in de keten van beloften. Hiermee is de hele geschiedenis omspannen van Abraham tot de toekomst van de christengemeenschappen.

Vreugde om geboorte
Telkens opnieuw verhalen Bijbelse auteurs wonderlijk geboorten bij vrouwen die bekend stonden als onvruchtbaar: Sara, Rebecca, Rachel, Lea. Op persoonlijk vlak ontberen deze vrouwen door hun kinderloosheid aanzien in hun gemeenschap en een sociale verzekering voor hun oude dag. In het ruimer kader van het Godsvolk dreigt de keten van generaties als ontvanger van goddelijke beloften aan Abraham(zegen, land, volk) doorbroken te worden. Een onverwachte geboorte geeft zo aan hoe Gods toekomst met het volk verder gaat, dankzij God, die actief tussenkomt.

Overstijgende vreugde
Dit kind krijgt een betekenis, die het gezinsverband ver overstijgt:
‘Johannes zal immers ‘velen tot de Heer, hun God brengen’Gods handelen keert zich enerzijds naar binnen, tot het volk dat zich opnieuw rond God dient te verzamelen en anderzijds naar buiten, tot alle volkeren ‘tot aan de grenzen der aarde’. Dit laatste ziet Lucas met name als een taak van de christengemeenschappen.

Zoveel beloften
Dat nu al velen zich om de boreling verheugen, staat ervoor garant dat dit kind als volwassene ook de verdere belofte zal waarmaken. Later in zijn verhaal zal de evangelist ook beschrijven hoe Johannes zijn taak uitvoert. De oproep tot een doop als teken van bekering tot God maakt de aankondiging waar, die Johannes in zijn lofzang herhaalt. Dat doet ons hopen en vertrouwen dat de vele beloften die in het evangelie voorkomen, eveneens betrouwbaar zijn en werkelijkheid zullen worden.

Johannes is zijn naam
Jahweh is genadig. Deze naam is eveneens binnen gezinsverband toepasselijk aangezien de geboorte als een bewijs van Gods ontferming wordt gezien.Tegelijk voert Elisabeth aldus de opdracht van de bode uit om het kindzo te noemen.Hierdoor slaat Gods erbarmen niet enkel meer op de geboorte zelf, maar op het proces dat met deze geboorte in gang wordt gezet. Gods genade uit zich in de beweging die ontstaat omdat Johannes zondaars tot gerechtigheid zal brengen en zo Gods weg voorbereidt.

En weer spreekt hij
Det onverwachte spreken van Zacharias zet niet enkel de omstanders aan tot nadenken, al wie het hoort vraagt zich af hoe het verder zal aflopen met dit kind. De auteur heeft hier wellicht niet enkel het klein gezinsverband op het oog maar de bredere beweging die van Johannes doorgaat over Jezus tot in de actualiteit van de christelijke gemeenschappen. Herkennen de toehoorders, de omgeving, maar ook de lezers Gods hand in de gebeurtenissen. Dat is de vraag en ook het antwoord waartoe de evangelist oproept met zijn geboorteverhaal.

Amand De Cock, pr.