Stil Hoekje

STIL HOEKJE  17 november 2019

Drieëndertigste zondag door het jaar 

Geen steen zal op de andere blijven
Wij denken misschien terug aan verwoesting in Japan, Italië of in zoveel landen door aardbevingen. Lucas is kennelijk geïnspireerd door de feitelijke ondergang en de dramatische verwoesting van de tempel in het jaar 70.
Voor de rest moeten we ons een beetje in het vel van Jezus trachten te voelen als hij ook het einde voelt naderen als gevolg van zijn optreden en onderricht in de tempel. Wij noemen dat hele complex de apocalyptische redevoering, waarmee Jezus zijn onderricht in de tempel afsluit.

Bewonder toch maar
Jezus ziet al dat moois in de tempel. Alle mensen staan daarvoor in bewondering. Luxeversieringen waarmee koning Herodes het heiligdom in hellenistische stijl liet verfraaien. Ook zijn daar terracotta wijgeschenken die pelgrims als dankbetuiging in de tempel hadden achtergelaten. Een dergelijk gewijd voorwerp duidt meestal op een vervloeking die ten gunste van de pelgrim wordt uitgesproken. Tot deze bewonderaars zegt nu Jezus juist dat er dagen zullen komen, waarop al dat moois zal afgebroken en verwoest worden.

Raak niet in paniek
‘In die dagen zullen allerlei mensen mijn naam gebruiken’ zegt Jezus om angst te zaaien door te zeggen dat het beslissende uur gekomen is.
Maar alleen Jezus zelf mag zeggen: ‘ Ik ben’. Laat je niet door hen misleiden, raak niet in paniek. Zulke dingen komen wel, maar betekenen nog niet het einde…
Lucas en de jonge kerk die deze tijd beleven kijken naar het tragische verloop van de Joodse oorlog tegen de Romeinse legioenen. Dramatisch, en toch ging dan het leven verder.

Apocalyptische rede
Zo noemen we de stijl van dit stuk evangelie. Het woord apocalypsis betekent eigenlijk wel onthulling van wat in de nabije toekomst verborgen ligt. Het eerste beeld doet terugdenken aan wat Jesaja vertelde over gevechten tussen de koninkrijken en dan al het erge dat je in een horrorfilm bij elkaar zou kunnen zetten, alle rampen op een hoopje gegooid.

Woorden van wijsheid
Jullie zullen vooraf worden vervolgd, uitgeleverd….en aan machthebbers voorgeleid om te getuigen. Maak je echter geen zorgen over je verdediging. Ikzelf zal jullie woorden van wijsheid schenken, die niemand kan weerstaan.
Ook dit alles vertelt de ervaring van de jonge kerk die al heel wat heeft doorstaan op het ogenblik dat Lucas schrijft.

Vrucht dragen
Eerder al in zijn evangelie werden de trouwe volgelingen door Lucas vergeleken met zaad dat valt in vruchtbare grond. Zij die met een eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, zullen het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. Een schitterend slotakkoord voor vandaag. 
 

Amand De Cock, pr.