Stil Hoekje

STIL HOEKJE  5 april 2020

Palmzondag
Matteüs
Oud en nieuw komen samen. Goed beschouwd lopen in het passieverhaal tijd, plaats en gebeurtenissen voortdurend door elkaar. Het is de evangelist ook niet om journalistieke verslaggeving te doen, maar om een persoonlijke interpretatie van al wat al uitgebreid is voorzegd en van wie Jezus daadwerkelijk is: de nieuwe Mozes.
Naast de vervulling van de oude geschriften gaat het bij Matteüs erom zijn toehoorders te laten weten:’Jezus heeft het nieuwe dat hijzelf heeft ingevoerd, de nieuwe wet van Zijn Geest vervuld.’ 
Mannen en vrouwen
Er is een eenzijdigheid die dient voorkomen te worden, als zou bijvoorbeeld met name de rol van de heren Judas en Petrus tenvolle aan het licht moeten komen, of die van Pilatus- is het van even groot belang de aandacht ook op enkele vrouwen te richten, om ook hen die in de aanloop van het lijdensverhaal, bij het vonnis, tijdens het sterven en bij de begrafenis en de opwekking een essentiële rol spelen, tot hun recht te laten komen. Dat maakt het hele verhaal van Matteüs simpelweg completer: volgelingen van deze mens, Jezus, zijn mannen en vrouwen, van overal.
De onbekende vrouw
We lezen het prachtige verhaal over de vrouw die in het huis van Simon in Betanië kostbare balsem over Jezus’ hoofd giet. Met deze olie geeft zij als het ware een godsvermogen weg. Zij begrijpt, zo beeldt Matteüs met dit verhaal uit, om welke door God gezegende mens het hier gaat. Zij viert met haar zalving niet alleen zijn leven, maar symboliseert daarmee tegelijk zijn aanstaande dood. Waarlijk een treffend begin, een stoere prelude op zijn lijden. De lijdensweg van Jezus wordt, zoals we zien, precies zoals deze zalving, tot het einde toe door velen niet begrepen, belachelijk gemaakt, bespot door vriend en vijand.
Judas
Een grote tegenstelling. Hij handelt helemaal anders. Matteüs vertelt ons dat die vrouw een enorm kapitaal weggeeft tot zegening van een bijzonder mens. Zo zal Judas een evenwel klein vermogen binnenhalen door verraad van deze mens. Bij Matteüs zien we dat Judas meteen berouw voelt, de zilverstukken in de tempel gooit en een eind aan zijn leven maakt.
De vrouw van Pilatus
vormt een tegenstem. Via een prachtige scène probeert zij de onverbiddelijke keuze van het losgeslagen volk(om Barabbas vrij te laten) ongedaan te maken. Zij vraagt aan Pilatus hier buiten te blijven:’deze man is een rechtvaardige’. 
De engel die de mens laat dromen, is die nacht weer verschenen, net als in het prille begin van Jezus. 
Het verhaal van een Levende
Twee, in zekere zin anonieme vrouwen, handelen gewetensvol. De eerste vrouw loopt met haar zegenende gebaar als het ware vooruit op Jezus’ begrafenis.
De tweede vrouw noemt Jezus onomwonden een rechtvaardig man. Twee vrouwen die Hem begrijpen
In het Lijdensverhaal in Matteüs is ook een belangrijke rol voor Maria van Magdala en de andere Maria weggelegd. De mannen laten Hem in Getsemane alle in de steek. Des te meer valt het op dat precies deze vrouwen ondanks het bittere lijden van Hem, toch het verhaal van de Levende doorvertellen.
 

Amand De Cock, pr.