Stil Hoekje

STIL HOEKJE   15 juli 2018

Vijftiende zondag B

Ik ben uitgegaan
Na de roeping en de aanstelling van de twaalf, vertelt Marcus van de zending van deze twaalf. Ze moeten niet op de tent van Jezus passen, maar ze worden uitgezonden. Jezus ook spreekt over uitgaan:’Laten we ergens anders heengaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat Ik ook daar het goede nieuws kan gaan brengen. Daarvoor ben ik immers uitgegaan.’
Uitgezonden
Zo zendt Jezus ook de twaalf. ‘Hij stelde twaalf van hen aan als apostel. Ze moesten hem vergezellen en Hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven.’ Duidelijker kan de zending van de Kerk niet beschreven worden .
Apostolisch
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. Is dit een verwijzing naar het historische feit dat onze Kerk rust op de twaalf pilaren van de apostelen- dat het met hen begonnen is en dat we die band moeten koesteren?
Of zegt ‘apostolisch’ dat onze kerk een zendingskerk is? Dat we ons niet in ons zelf kunnen opsluiten, maar dat een apostolische kerk erop uit moet om bij mensen het evangelie (= goed nieuws) te brengen en zo hun leven, hun lot te verlichten.
Een andere levensstijl
Twee aan twee worden de leerlingen uitgezonden. Twee aan twee had Jezus hen ook geroepen. Misschien spreekt hier het oude recht mee:’ Dat er twee getuigen nodig zijn als bewijs. Maar meer lijkt het broederlijke, het ‘samen’ onderstreept te worden. Macht krijgen over onreine(onfrisse) geesten, die mensen in hun macht hebben, die hen tegen elkaar uitspelen en een gemeenschap kapot maken. Of kun je hier ook een verband zien met wat ze niet mogen meenemen? Dat zijn namelijk dingen die met ‘hebben’, met ‘ikke wel en jij niet’ met individualisme en tweedeling in de gemeenschap te doen hebben. Zo iets heeft wel niets met hun zending te maken!
Niet voor zichzelf op pad
Geen volle reistas om op alle eventualiteiten voorbereid te zijn. Van meet af aan moet duidelijk zijn dat ze niet voor zichzelf, voor eigen bedrijf en belang op stap gaan. Zelfs voor ‘onderdak’ moeten ze van de gastvrijheid van de mensen uitgaan. Misschien al een reactie op het feit dat ze steeds een beter pension opzochten, dus op eigen comfort en voordeel uit waren in die christen gemeente waar Marcus thuis was.
Stof afschudden
Doet denken aan de Joodse gewoonte als ze uit het heidense buitenland weer op Israëls bodem kwamen. Dat gold als een getuigen tegen hen, want het niet luisteren der volken zal uiteindelijk tegen hen spreken.
En nu op weg!
Met deze korte toespraak gingen ze op weg en riepen ze op tot inkeer. Ze namen geen brood, geen geld, geen kleren mee om te verversen. Daardoor ontstaat ruimte voor een andere levensoriëntatie en een andere levensstijl. Een ommezwaai. Daar is hun zending op gericht. Hierdoor gaat er genezende, heel makende kracht van hen uit
Het koninkrijk Gods (hoofdthema van het evangelie) breekt door.
 

Amand De Cock, pr.