Stil Hoekje

STIL HOEKJE   23 september 2018

Vijfentwintigste zondag door het Jaar
De laatste reis
In het voorgaande is Jezus met zijn leerlingen ver naar het noorden getrokken, de buurt van Cesarea Filippi. Op die tocht sprak Hij voor het eerst over het lot dat Hem straks te wachten zal staan en wat die navolging inhoudt. De week daarop, rond de verheerlijking op de berg, na de uitdrijving van een geest en een korte uitleg vertrekken ze weer naar Jeruzalem.

Tweede lijdensaankondiging
Jezus reist terug door Galilea, min of meer in het geheim. Hij bereidt zijn leerlingen voor op wat komen zal. Dan spreekt Hij de tweede, meest beknopte lijdensvoorspelling van de drie. Hier spreekt Hij niet over de rol van de oudsten, wel dat de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan mensen. Maar telkens is er sprake van het opstaan op de laatste dag.

Boek Wijsheid
Het spreekt over de lijdende rechtvaardige en de christelijke traditie heeft deze woorden opgevat als een vooruitwijzing naar het leven en sterven van Jezus. Marcus vertelt hiertoe over het conflict met de hogepriesters. Maar God zal de rechtvaardige niet aan zijn lot overlaten maar uit het graf doen opstaan.

Wie is de belangrijkste?
De leerlingen begrepen niet wat Jezus tegen hen gezegd had en durfden het Hem ook niet vragen. Iets te maken met de woede-uitbarsting van Jezus na Petrus’ reactie op de eerste aankondiging.

In het huis te Kafarnaüm
Misschien is dat de woonst van Simon en Andreas. ‘Wat heeft jullie tijdens de reis beziggehouden?’ ze durven Hem niet te antwoorden. Uit hun antwoord zal namelijk opnieuw hun onbegrip omtrent Jezus blijken. Ze hebben er met elkaar over getwist wie de belangrijkste was. Waarschijnlijk hebben zij het idee dat Jezus binnenkort een aards koninkrijk zou oprichten en dat zij, als zijn leerlingen, daar een voorname plaats zouden krijgen.

Jezus gaat zitten
Hij leert als een rabbijn. Er is wel degelijk een ereplaats bij Jezus, maar deze plaats is de laatste dienplaats, waarbij men niemand meer onder zich heeft. Het is de plaats waar men de laatste is, doordat men iedereen dient en helpt. In navolging van Jezus spelen niet de gemakkelijke machtsverhoudingen een rol, maar wordt het leven gekenmerkt door dienst aan de naaste.

Leren van een kind
Jezus illustreert zijn woorden door een kind in de kring te plaatsen. Hij omarmt het liefdevol. Wat kunnen de leerlingen nu leren van een kind? Jezus legt in alle eenvoud uit dat het ontvangen van een kind, een minderjarige die al te gemakkelijk minachtend door een volwassene behandeld kan worden, resulteert in het ontvangen van Jezus en God. De leerlingen worden ook na de tweede lijdensaankondiging opgeroepen om een dienende houding aan te nemen en open te staan voor alle mensen, ongeacht hun afkomst, status, leeftijd of geslacht. Wie Jezus echt wil volgen, moet dienaar zijn van iedereen.
 

Amand De Cock, pr.