Stil Hoekje

STIL HOEKJE   20 januari 2019

Tweede zondag door het jaa

Bruiloft
In twee lezingen gaat het vandaag over een bruiloft en steeds gaat het 
over het naar buiten treden van de grootheid van God, van Jezus, zodat 
die zichtbaar wordt.
In Jesaja: ‘Sion wordt een schitterende kroon, ook weer een 
publiekelijk zichtbaar teken’. Daarna wordt zelfs een bruiloft gevierd, 
een bruiloft tussen God en Sion. Dus het ultieme herstel van de 
verhouding tussen God en zijn volk. Dat wordt in vele beelden 
beschreven.

Beelden weer opgepikt
Het evangelie pakt de beelden  van  Jesaja op een meer verborgen wijze 
weer op. Allereerst het thema van de bruiloft, natuurlijk.
Een bruiloft tussen twee mensen; maar dat Johannes het openbare werk 
van Jezus nadrukkelijk met een bruiloft laat beginnen, doet vermoeden 
dat hij meer op het oog heeft dan een familiefeest.

Beginselverklaring
Jezus laat van meet af aan zien dat zijn werk draait om de bruiloft 
tussen de gemeente en de Heer. Er zijn veel bijbelverklaarders die graag 
zeggen dat in het verhaal de bruid nergens genoemd wordt, omdat wijzelf, 
de gemeente, de bruid moeten worden. Is het ver gezocht? Het is toch wel 
een fijn idee.

Jezus toont zijn grootheid
Jezus treedt in de stijl van Jesaja en de psalm van deze zondag naar 
buiten. Jezus toont zijn grootheid’ zegt de evangelist. Het groot 
verschil: bij Jesaja en de psalm gaat het in alle openheid, met veel 
pracht en praal: zichtbaar voor de hele wereld.

Bescheiden
Bij Johannes gebeurt het heel wat bescheidener. Een uitgelezen groepje 
mensen is getuige van het wonder, de andere gasten hebben blijkbaar 
niets in de gaten. Dat past perfect bij een beeld van Johannes op de 
gemeente: de kleine groep trouwe leerlingen hoort de geheimen van Jezus’ 
leer, terwijl ‘de wereld’ in duisternis verkeert en Jezus niet(her)kent. 
Maar het blijft een ‘naar buiten treden’. Zijn leerlingen geloofden in 
hem. Zo klinkt het slotakkoord.
En wij langs hen om, zijn leerlingen in de 21° eeuw, nu ook.
 

Amand De Cock, pr.