ZEGENING VOOR BEHOUDEN VERKEER

ZEGENING VOOR BEHOUDEN VERKEER

Autowijding aan de Sint Hendrikskerk - Kwenenbos:
 

Voor de Sint Hendrikskerk heeft op zondag 7 juli 2019 van 10u00 tot 11u00 de jaarlijkse autowijding plaats. Niet alleen wagens, maar ook moto’s, fietsers en andere voertuigen worden die dag gezegend. Het zegenen van deze voertuigen is allereerst een zinvolle vraag aan God om de inzittenden te beschermen wanneer ze onderweg zijn. Om hun ten volle bewust te maken dat zij medeverantwoordelijk zijn voor het leven van hun medemensen. Dat ze ondanks de bescherming voorzichtig moeten blijven staat buiten kijf.