aswijding

Catechist Hilde geeft duiding bij de kleurrijke poncho en bij het thema©Erik

aswoensdag

De priester zegent de as©Bernadette

Askruisje

Uitreiking van de askruisjes©Erik

aswoensdag

Aswoensdagviering met eucharistie in Bottelare©Bernadette

aswoensdag

Moge dit askruisje mij helpen op mijn weg naar het nieuwe leven van Pasen©Bernadette

Zeer stemmige gebedsviering met aswijding in Merelbeke Centrum  (zie meer foto's in album"foto's)

Gods rode draad weven in ons leven
Vele parochianen, jonge gezinnen en toekomstige vormelingen kwamen op Aswoensdag samen in de kerk van Merelbeke Centrum, voor een prachtige en aanstekelijke gebedsviering.
Vooraan bij de lezenaar bevond zich een mooie poncho uit Zuid-Amerika: een - met heel veel geduld en vele kleurrijke draden - door mensenhanden gemaakt weefstuk. 
Op Aswoensdag en in de komende tijd van vasten, bezinning en solidariteit, worden we opgeroepen om de draad van onze band met God en met de anderen vast te houden of opnieuw op te nemen.  Met een beetje goede wil, veel geduld (met onszelf en de anderen), en een vurig enthousiasme kan dit zeker lukken.  Zo kunnen we van ons leven een heel mooi weefstuk maken naar Gods droom.

Vlammetjes van onze goede wil
In ons leven zijn er echter overtollige draden.  Draden van oneerlijkheid, van ‘ik-ik-ik’, van onverdraagzaamheid en gebrek aan respect.  Draden die ons verhinderen om in vrede met elkaar te leven.  Deze werden door kinderen in een vuurkorf gegooid.
Als teken van vergeving werden ze door het vuur van de paaskaars in brand gestoken, zodat de vlammetjes van onze goede wil flink werden aangewakkerd.
De priester vroeg Gods zegen over dit vuur: moge het Gods droom over een nieuwe wereld vol vrede en gerechtigheid aanwakkeren en voltooien.  

Tijd en aandacht voor stilte en gebed, soberheid en solidariteit
In het evangelieverhaal hoorden we hoe Jezus ons daartoe oproept en gouden tips geeft.
De homilie verduidelijkte alles en riep ons op om echt tijd te maken en aandacht te besteden aan stilte en gebed, en aan het vieren van de eucharistie waar we de genadevolle liefde en kracht van de Heer ontvangen.  Ook werden we opgeroepen tot soberheid en solidariteit.

Moge dit askruisje een teken zijn van geloof en hoop
Vervolgens werd de as gezegend: teken van onze vergankelijkheid hier op aarde, maar tevens van het onvergankelijk leven bij God.  Iedereen kreeg een askruisje: ‘Moge dit askruisje voor jou een teken zijn van hoop en geloof’.
Allen vroegen we samen aan God om met ons mee te gaan en ons de kracht te geven te kiezen voor de draden van waarheid, recht en vrede in ons leven, om zo Zijn toekomst tegemoet te gaan.
Na de wegzending en zegen, kreeg iedereen een heel kleurrijk kruisje mee naar huis, als symbool van onze goede wil om ons geloof op te frissen en te groeien naar dit nieuwe leven, vol liefde voor God en elkaar. 
Deze mooie viering werd opgeluisterd met rustgevend orgelspel door Jo Buyttebier, waarvoor hartelijk dank.

(Bernadette)
Eucharistieviering op Aswoensdag in de St.-Annakerk van Bottelare
Bemoedigende eucharistieviering
In de St.-Annakerk van Bottelare ging er een bemoedigende eucharistieviering door, met aswijding en uitreiking van de askruisjes.  Ook dit werd een zeer mooie viering, gedragen door het gebed van de vele aanwezigen.

Een vaccin om ons hart te openen voor God en onze medemensen
In de homilie gaf diaken Wies een mooie toelichting bij het ‘aswoensdagvaccin’ uit de vastenkalender. Een vaccin – zonder prik –  maar die er wel voor zorgt dat we ons hart openen voor God en voor onze medemensen.
Dit vaccin heeft drie positieve nevenwerkingen. 
Het stimuleert ons tot solidariteit, tot inzet en engagement voor de mensen rondom ons en in de grote wereld.  Het roept ons op tot solidair delen met hen die het nodig hebben.
Een ander nevenwerking situeert zich op vlak van ons ‘zicht’, waardoor we de anderen beter leren zien.  In plaats van eerst en vooral naar onszelf te kijken en onszelf centraal te stellen, richten we onze blik vooral naar de anderen.  We leren hen beter zien, kennen en waarderen; wat onze relatie met hen verbetert.
De derde nevenwerking is dat we ‘een innerlijke dorst’ krijgen.  Een dorst om de drukte van elke dag te doorbreken: een verlangen naar stilte en gebed, naar het luisteren naar Gods Woord, en om Hem heel dicht nabij te zijn.
Het wonderlijke van dit vaccin is dat het ons eigenlijk niet zozeer beschermt, maar ons heel ‘raakbaar’ maakt voor de anderen en voor God.  Het ontdooit ons hart en laat ons verlangen om God te leren kennen in de noden van de anderen, en om voor hen teken van Gods liefde te kunnen zijn. 

Laat de priesters wenen en zeggen: ‘Spaar uw volk, Heer’
Wies verwees ook naar de eerste lezing waarin de profeet Joël schreef:
“Zo spreekt God de Heer, keert tot Mij terug, van ganser harte, met vasten, met geween en met rouwbeklag ….
Laat tussen de voorhal en het altaar de priesters, die de dienst van de Heer verrichten,
wenen en zeggen: ‘Spaar uw volk, Heer …’”

Niet alleen de priesters, maar ook wij zijn allen geroepen door God.
Het kan en mag ons niet onverschillig laten dat mensen in de wereld het minder goed hebben, gebukt gaan onder armoede en onrecht, lijden door oorlog en zinloos geweld, door ziekte en rampen …  Laat dit ons diep raken zodat de nevenwerkingen van ons vaccin hier zeker hun uitwerking kunnen vinden.

Gebed met Aswoensdag
Heer,
vandaag raakt Gij mij aan,
met de as van mijn bestaan.
Ik weet dat Gij
wacht op mij.
Sterk mij 
om de stap te zetten
naar U
en naar de mens
die hoopt op leven.
Open mijn ogen
en mijn oren.
Open vooral mijn hart.
Laat de as
humus worden
voor een nieuw begin.
(Wies Merckx)

Bernadette
 

Zoeken

Dekenaal nieuws