WIE ONDER JULLIE GROOT WIL ZIJN, MOET DIENAAR ZIJN…

WIE ONDER JULLIE GROOT WIL ZIJN, MOET DIENAAR ZIJN…
Start van de catechese en wereldmissiezondag

Na een zeer geslaagde en enthousiaste vormseltocht in september, startten we op 21 oktober met de regelmatige catechesemomenten voor de toekomstige vormelingen.
Deze startcatechese had metéén een zeer missionair karakter; niet alleen omdat het wereld-missiezondag was; maar tevens door de zendingsopdracht die de kinderen tijdens de samenkomst meekregen.

Ik zal altijd bij jou zijn…
Zo’n 70-tal enthousiaste kinderen werden zondagochtend in kleine groepjes verdeeld en tekenden hun jonge levensweg uit: wat maakten ze reeds mee… en wat zijn hun verwachtingen of dromen voor de toekomst…
Ze leerden daarbij de zeven sacramenten kennen als werkzame tekens van Gods liefdevolle nabijheid - alle dagen van het leven… en bovenal bij bijzondere topmomenten. Gods heilige Geest blijft ons mensen steeds nabij als een grote en trouwe Helper. Hij geeft kracht om gelovig te leven; om het vol te houden als je ziek bent of het moeilijk hebt; om je roeping als gedoopte te kunnen volgen; om je te helpen kiezen voor het ‘goede’; om je actief in te zetten voor het ‘Rijk van God’: een liefde-en vredevolle wereld.

Braziliaanse zendingsviering…
Na het catechesemoment sloten ouders en familieleden aan, om samen met de ganse parochiegemeenschap eucharistie te vieren. En of we met velen…
Verbonden met elkaar dachten we speciaal aan al onze missionarissen, hier en overal in de wereld, die gezonden zijn om het blijde nieuws van Jezus te brengen en het op te nemen voor de zwakken en de armen.
Doorheen het verloop van deze zeer mooie viering, beseften wij, dat ook wij allemaal die missionaire zending als gedoopte hebben meegekregen.
In het evangelieverhaal hoorden we Jezus zeggen: “Wie onder jullie groot wil worden, moet dienaar zijn…” En daarmee bedoeld Hij: ‘Houd van God en van de mensen, zoveel als je maar kunt… Wees als een dienaar voor elkaar; wees elkaar nabij… En heb vooral geen schrik… mijn Helper steunt jullie met zijn Geest van wijsheid, kracht, inzet, liefde en vuur…’
Omdat er in onze dekenij missionarissen werkzaam zijn in Zuid-Amerika en vooral in Brazilië; werd de viering opgeluisterd met prachtige en warme Braziliaanse liederen, gebracht door het koor van Scheldewindeke – waarvoor onze hartelijke dank.
Onder de klanken van: ‘Senhor, fazer de min um instrumento de vosso amor’, werden wij tenslotte gezegend en gezonden om als blije mensen te getuigen van ons geloof en mee te bouwen aan een fijne en leefbare wereld voor iedereen.

Tekst: Bernadette
Foto’s: Bernadette en Marleen